Farup 1693 Jacob Bennetsen Jerne afkald

Skift til: navigering, søgning
Fredag den 10. feb. 1693.

Herredsfogeden Asmus Røpstorff af Vimtrup, otte mænd, Jørgen Andersen, Niels Pedersen Lund i Hjortvad, Mickel Nielsen, Jens Pedersen af Mejlby, Hans Pedersen Harboe af Kastbjerg, Las Hansen af Tornum (?), Anders Pedersen og Mads Tygesen af Tornum.

[redigér]

Her i dag for retten fremstod hæderlig og meget vellærde person Jacob Bennetsen Jerne, gjorde og gav sin kære stiffader hæderlig og vellærde mand hr. Jørgen Jørgensen Korsør, sognepræst og guds ords tjener til Farup menighed, en fuldkommelig tryg og uigenkalde- uryggelig afkald, efter sine salige forældre, både for fædrene og mødrene arv, for fødte og ufødte, og stod forne Jacob Bennetsen i dag inde tinge, og takket sin kære stiffader godt for god rigtig og nøjagtig betaling i alle måder, med hvad navn det har og nævnes kan, og derpå her for retten tog forne Jacob Bennetsen sin kære stifmoder Gunder Hansdatter udi hånd.

Eftersom ermeldte hæderlig hr. Jørgen Jørgensen ikke udi egen person kunne møde til ting for anden vigtig forretning i sit embede, hvorefter Gunder Hansdatter på hendes hæderlige kære husbonds og hendes egne vegne var tingsvinde begærende.

Noter[redigér]

Folio 30 (125).