Kalvslund 1854 stenkiste

Skift til: navigering, søgning

For nogle år siden blev det pålagt 7 slesvigske gårde i Kalvslund by at nedlægge en stenkiste på den gamle landevej østen Kalvslund Kro; da nu en anden stenkiste for amtets regning er blevet nedlagt på den nye vej, har de dertil benyttet stenene af den som de nævnte mænd har bekostet, uden at ville godtgøre dem noget derfor, i den formening at de tilhører vejvæsenet; men da bekostningen for den nye vej fordeles over amtets, finder de dem derved forurettet, når de ej kan få erstatning for de sten, som de for egen regning dengang måtte nedlægge.

Jeg er derfor bleven anmodet om at bede deres højvelbårenhed for vedkommende at påtale denne sag for ingeniør Fogitmann (?) at de … …

(affotografering mangler).

[redigér]

Til sognefoged Laursen i Kalvslund.

I anledning af sognefogedens (?) brev af 16. forrige måned, … 7 gårdmænd i Kalvslund gør fordring på … … til en stenkiste, … … for nogle år siden på sammes bekostning som … i vejen fra Ribe til Foldingbro, nævner han til videre skyld givet for bemeldte 7 mænd de … er ikke til adkomst den … … … ikke … tilstanden (?).

Haderslev, 12. dec. 1854.

Noter[redigér]

Vistnok fra vejsager under Haderslev Amt.