L 15 Themsen 1916

Skift til: navigering, søgning

Tysk zeppeliner gået ned i Themsens munding
[redigér]

London, 1. april

Officielt meldes:

Et beskadiget, zeppelin-luftskib er i nat gået ned ved Themsens munding. Besætningen overgav sig til vore patruljer. Vi bemægtede os luftskibet, der imidlertid senere sank.

De store luftskibsangrebEngland natten til 1. april
[redigér]

Berlin, 1. april

Officielt meddeles:

Natten mellem 31. marts og 1. april angreb en marineluftskibs-eskadre London og en del steder ved den engelske sydøstkyst. London City mellem London Tower-broen, Londons dokker, den nordvestlige del af London med alle troppelejre samt industrielle anlæg ved Enfield og sprængstoffabrikkerne ved Waltham Abbey nord for London blev stærkt bombarderet.

Endvidere blev efter at først et batteri ved Stowmarket nordvest for Harwich var bleven angrebet med held, et stort antal brand- og sprængbomber kastet ned over Lowestoft. Et batteri ved Cambridge blev bragt til tavshed og udstrakte fabriksanlæg her angrebet. Endelig blev havneanlægene og befæstningerne ved havnen her bombarderet. 3 batterier blev her bragt til tavshed.

Angrebene havde gennemgående et godt resultat, som det blev konstateret fra vore luftskibe ved iagttagelsen af talrige brande og sammenstyrtninger.

Trods en overordentlig heftig beskydning er alle vore luftskibe på nær L 15 vendt tilbage. »L 15« er, efter hvad det selv meddeler, bleven ramt og måtte gå ned på vandet foran Themsmundingen. De af vore stridskræfter hidtil anrettede efterforskninger har været resultatløse.

Engelske meldinger
[redigér]

London, 1. april

Officielt meddeles, at zeppelinerne på togtet sidste nat var delt i to eskadrer og et detacheret luftskib. De to eskadrer var dirigerede mod de østlige grevskaber, medens det detacherede luftskib gik til nordøstkysten. Såvidt hidtil vides, er der i de østlige grevskaber kastet 54 eksplosions- og brandbomber og 22 på nordøstkysten.

Den zeppeliner, der faldt i havet, var L 15. Den blev ramt af kanonilden over de østlige grevskabet, idet en granat ramte den øverste del af hylstret i nærheden af agterenden. Det faldt hurtigt nedefter med agterenden først og faldt i havet udfor østkysten af Kent. En maskinkanon, nogen ammunition og en petroleumstank blev ramt af shrapnel. Noget maskineri blev kastet ned enten fra dette eller et andet luftskib.

grund af den skade, som telegrafledningerne har taget under den sidste storm, er det umuligt nøjagtigt at konstatere ofrenes antal. Hidtil vides det, at 28 mennesker er dræbt og 44 såret.

To officerer og 10 mand, der er blevne reddede fra zeppelineren, er blevet ført til fangelejren i Chatham.

Luftskibets ryg skudt itu
[redigér]

Det faldt ned som en syg fugl.
London, 2. april

Reuters Bureau meddeler:

Æren for at have reddet de overlevende fra zeppelineren L 15 tilkommer patrulje-trawleren „Olivine“, hvis chef er reserveløjtnant i marinen Mackintosh, men æren for at have skudt zeppelineren ned tilkommer et landbatteri i et af de østlige grevskaber. Det var et held for zeppelineren, at den faldt ned i Themsens brede munding. Luftskibets ryg var skudt itu og gondolerne var gennemhullede af shrapnel kugler. Flere af besætningen var alvorligt sårede. Den tyske chef havde tilstrækkelig tillid til de britiske sømænds menneskekærlighed - en menneskekærlighed, som mange folk er tilbøjelige til at finde ufortjent - til at udsende trådløse nødsignaler.

En sømand, der overværede luftskibets nedstigning, meddeler, at det faldt ned som en syg fugl. Begge ender af det flagrede ligesom vinger. Havet var roligt og natten klar, omend mørk, så trawleren var i stand til at tage de sårede og usårede om bord. „Olivine“ anbragte derefter et slæbetov til zeppelineren og forsøgte at bugsere den i havn, men bugseringen var vanskelig, da luftskibet næsten var brækket i to stykker og enderne at det stak op i luften, medens midterpartiet sank dybt i vandet. Efter at luftskibet var bugseret 2 miles, sank det. Trawleren „Olivine“ bragte derefter de reddede over på en torpedojager og overtog påny sin patruljetjeneste på havet. Torpedojageren førte tyskerne til Chatham, hvor de sårede blev bragt på hospitalet.

Zeppelin-bomber med kvælende gasarter
[redigér]

London, 2. april

Det meddeles nu, at en del af de personer, der blev sårede ved zeppelinerens togt, er blevne bevidstløse som følge af anvendelsen af bomber med kvælende gasarter. Det er første gang, at disse bomber omtales som anvendte ved zeppelinernes togter til England. En korrespondent, der har besøgt en del af det hjemsøgte område, siger, at alle øjenvidnerne er enige om, at der aldrig før ved luftangrebene har været en så voldsom kanonade. De enkelte luftskibe forsøgte største delen af natten at trænge videre frem, men blev gentagne gange drevet tilbage ved granatregnen.

Indbyggerne i en by på østkysten iagttog ved titiden om aftenen på afstand en luftkamp et godt stykke ude på søen. Luftskibet undslap øjensynligt, da kampen flovede af.

Borgerne i en mindre by brød ud i bifaldsråb, da et truende luftskib blev mødt med en dødbringende kanonade, under hvilken artilleristerne udbrød i råb om, at de havde haft flere træffere. Det er øjensynligt her, at L 15 blev beskadiget, idet man så, at agterenden vippede op i nogle minutter. Da den atter indtog sin tidligere stilling, tog den retning mod nordøst i retning af havet.

En korrespondent til „Eastern Daily News“ har besøgt to små landsbyer, der ligger 103 engelske mil fra hinanden. Han siger, at en zeppeliner kastede hele sin ladning bomber, talt 40 eksplosiv- og brandbomber, i terrænet mellem de to landsbyer uden at ramme nogen, idet de kun oprev markerne. Indbyggerne sagde, at luftskibet viste sig kl. 7 om aftenen og styrede mod best, men at det ikke gik længer ind i landet, end at man hele tiden kunne høre støjen af propellerne, indtil det vendte tilbage 3 timer efter. Den kastede da alle sine bomber ud og gik derefter i retning af søen.

Lloyd's siger, at 23 mand af den fundne zeppeliner er druknede, men dette er ikke bleven bekræftet fra anden side.

En hidsig luftkamp i 9000 fods højde
[redigér]

Flyver og zeppeliner
London, 3. april

De samlede tab som følge af zeppelin-angrebet den 31. marts er nu opgjort til 43 dræbte og 66 sårede. Der blev kastet 200 spræng- og brandbomber. Et baptistkapel, 3 beboelseshuse og 2 villaer blev ødelagt eller beskadigede, men der anrettedes ingen militær skade.

En del af flyverne steg op for at angribe luftskibet. Løjtnant Brandon steg kl. 9.40 om aftenen op til en højde af 6000 fod og fik her øje på et luftskib omtrent 3000 fod over sig. I en højde af 9000 fod steg han op over det, angreb det og kastede forskellige bomber, hvoraf 3 menes at have ramt. Kl. 10 steg han igen op over luftskibet og kastede på ny 2 bomber over forstavnen af det. Brandons egen maskine blev ramt mange gange af luftskibets maskinkanon.

Det luftskib, her er tale om, er måske det, der kastede en maskinkanon, ammunition og petroleumstanke og en del maskiner over bord, eller måske det, der gik ned i Themsens munding.

Luftschiffangriff auf London
[redigér]

Berlin, 1. April.

In der Nacht vom 31. März zum 1. April hat ein Marineluftschiffgeschwader London und Plätze der englischen Südostküste angegriffen. Die City von London zwischen London- und Towerbrücke, die London-Docks, der nordwestliche Teil von London mit seinen Truppenlagern, sowie Industrieanlagen bei Enfield und die Sprengstoffabriken bei Waltham Abbey - nördlich von London - wurden ausgiebig mit Bomben belegt. Des weiteren wurde über Lowestoft, nachdem vorher eine Batterie bei Stowmarket - nordwestlich Harwich - erfolgreich angegriffen war, eine große Anzahl Spreng- und Brandbomben geworfen, eine Batterie bei Cambridge zum Schweigen gebracht und dort ausgedehnte Fabrikanlagen angegriffen. Endlich wurden die Hafenanlagen und Befestigungen am Humber mit Bomben belegt. Drei Batterien wurden dort zum Schweigen gebracht.

Die Angriffe hatten durchweg sehr guten Erfolg, wie von unseren Luftschiffen durch die einwandfreie Beobachtung zahlreicher Brände und Einstürze festgestellt werden konnte. Trotz überaus heftiger Beschießung sind alle Luftschiffe bis auf "L 15" zurückgekehrt. "L 15" ist nach eigener Meldung angeschossen gewesen und mußte vor der Themse auf das Wasser niedergehen. Die von unseren Streitkräften angestellten Nachforschungen sind bisher erfolglos geblieben.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

London, 1. April.

Nach einer amtlichen Reuter-Meldung ist ein beschädigtes "Zeppelin"-Luftschiff in der letzten Nacht vor der Themsemündung niedergegangen. Die Besatzung ist von englischen Patrouillenbooten gefangengenommen worden, das Luftschiff gesunken.

Die Notlandung von "L 15" in der Themsemündung
[redigér]

London, 1. April.

Amtlich wird bekanntgegeben:

Die "Zeppelin"- Luftschiffe, die in der letzten Nacht einen Angriff unternahmen, waren in zwei Geschwader und ein abgezweigtes Luftschiff gegliedert. Die zwei Geschwader wandten sich gegen die östlichen Grafschaften, das abgezweigte Luftschiff griff die Nordostküste an. Soweit bekannt, sind 54 Spreng- und Brandbomben über den östlichen Grafschaften und 22 über der Nordostküste abgeworfen worden.

Das Luftschiff, das ins Meer gefallen ist, war "L 15". Es wurde durch Geschützfeuer über den östlichen Grafschaften getroffen; eine Granate hatte den oberen Teil der Hülle in der Nähe des Hecks getroffen. Das Luftschiff fiel schnell, mit dem Heck zuerst, in die See unweit der östlichen Küste von Kent. Ein Maschinengewehr, einige Munition, ein Petroleumbehälter, der von einem Schrapnell getroffen worden war, und einige Maschinenteile wurden entweder aus diesem oder einem anderen Luftschiffe herabgeworfen.

Wegen der Störung der Telegraphenverbindungen infolge des jüngsten Sturmes war es noch nicht möglich, die Opfer und Schäden genau festzustellen. Bis jetzt werden 28 Tote und 44 Verletzte gemeldet.

Die Geretteten von "L 15"
[redigér]

London, 2. April

Meldung des Reuterschen Bureaus:

Zwei Offiziere und 16 Mann des Luftschiffes "L 15" sind gerettet worden. Sie wurden nach dem Gefangenenlager in Chatham gebracht.

Das Verdienst um die Rettung der Überlebenden vom "Zeppelin L 15" gebührt dem Fischdampfer "Olivine" unter dem Befehl des Leutnants Markintsh von der königlichen Marinereserve, das Verdienst um das Herunterholen des Luftschiffes einer Landbatterie in den östlichen Grafschaften.

Es war ein Glück für den "Zeppelin", daß er in der breiten Mündung der Themse herunterkam, denn vom Geschützfeuer war seine Hülle zerrissen und die Gondeln von Schrapnellkugeln durchsiebt. Einige der Besatzung waren schwer verwundet. Der deutsche Befehlshaber hatte genügend Vertrauen zur Menschlichkeit der britischen Seeleute, um drahtlose Notsignale auszusenden. Ein Matrose, der Augenzeuge des Niederganges war, sagt, daß das Luftschiff herunterkam wie ein kranker Vogel, beide Enden gleich Flügeln herabhängend. Die See war glatt, die Nacht klar, wenn auch dunkel, so daß der Fischdampfer sowohl die Verwundeten wie die Unverwundeten an Bord nehmen konnte.

Die "Olivine" befestigte dann ein Tau an dem Luftschiff und versuchte nun, die Prise in den Hafen zu schleppen. Das war aber schwierig, weil das Luftschiff tatsächlich entzweigebrochen war; seine beiden Enden ragten in die Luft, während die Mitte in das Wasser niedersank. Nach zwei Meilen Schleppens sank der "Zeppelin". Die "Olivine" brachte dann die Gefangenen auf einen Zerstörer, der sie nach Chatham führte, wo die Verwundeten in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Noter[redigér]

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: 1. april og 3. april 1916