L 19 Nordsøen 1916

Skift til: navigering, søgning

Verdenskrigen
[redigér]

- Eftertryk af vore telegrammer forbydes -

Zeppelineren L 19 forlist i Nordsøen
[redigér]

London, 4. februar

Admiralitetet meddeler:

En trawler har torsdag meddelt marinemyndighederne, at den i Nordsøen har observeret et zeppelin-luftskib i synkefærdig tilstand.

Til Reuters Bureau telegraferes fra Grimsby:

Trawleren „King Stephen“ er ankommen hertil og meddeler, at den onsdag morgen har set et zeppelin-luftskib L 19 ligge på havet med gondolerne og en del af hylstret under vandet. Dets besætning, som udgjorde 17-20 mand, var samlet på toppen as luftskibshylstret og bad om at blive optaget af trawleren. Kaptajnen afslog imidlertid denne anmodning, da zeppelinerens besætning var trawleren overlegen i tal, og sejlede derpå hurtigt ind til Grimsby for at give myndighederne meddelelse om sagen.

ZeppelinerenL 19“ til bunds i Nordsøen
[redigér]

Berlin, 4. februar

Marineluftskibet „L 19“ er ikke vendt tilbage fra en rekognosceringsfart. Efterforskningerne har været resultatløse.

Efter hvad Reuters Bureau meddeler, har den i Grimsby hjemmehørende engelske fiskedamper „King Stephen“ truffet skibet drivende i Nordsøen med gondolerne og luftskibslegemet delvis under vand.

London, 4. februar

To marineskibe, der fra Grimsby blev afsendt til det sted, hvor det forulykkede tyske zeppelin-luftskib L 19 sidst var set, er vendt tilbage til Grimsby. De havde foretaget en omhyggelig undersøgelse uden at se spor af luftskibet, og dette menes derfor at være sunket.

(De 17-20 mand, der udgjorde dens besætning, er da formentlig druknede)

Skarpe udtalelser i tyske blade om den engelske trawler og „L 19
[redigér]

Berlin, 5. februar

Wolffs Bureau meddeler:

Den engelske fiskedamper „King Stephen“s nægtelse af at bringe mandskabet fra det forulykkede „L 19“.

Hjælp omtales i bladene her i de skarpeste udtryk.

Vossische Zeitung“ skriver:

Overalt, hvor man har bevaret en upartisk tone, vil man være enig om, at tilfældet med „King Stephen“ ligesom „Baralong“-affæren er en skamplet på det havbeherskende „Britannia“s skjold.

Kreuzzeitung“ skriver:

Folkene på „King Stephen“ har beredt deres hjælpeløse modstandere kvalerne ved en langsom død i Nordsøens vinterkolde bølger. Den engelske kaptajns undskyldning er kun et udtryk for en grænseløs forlegenhed. Når folkene på „King Stephen“ frygtede for at blive overvældede af tyskerne, der krøb sammen på zeppelinskibets hylster, kunde de fuldstændigt afvæbne de skibbrudne eller lænke dem: men hvem tror på denne frygt, der kun ville være et bevis på utrolig fejghed.

Nej, det er den samme brutalitet og umenneskelighed, som „Baralong“-affæren var et udslag af.

Blev „L 19“ ødelagt af hollænderne?
[redigér]

En sensationel beretning i »Times«
- Telegram til »Fyns Venstreblad« -
London, 5. februar

Da man hidtil trods energisk eftersøgen ikke har fundet spor af zeppelinerenL 19“, må det anses for givet, at den er gået tabt i Nordsøen.

Times“ har i dag fra Amsterdam modtaget følgende telegram, som har vakt betydelig opsigt, da det meddeler grunden til zeppelinerens forlis:

Onsdag eftermiddag observeredes fra fæstningen på den frisiske ø Ameland en zeppeliner, der kom i retning fra England, og som i længere tid kredsede over hollandsk territorium. Til sidst gav fortkommandanten ordre til at fyre på zeppelineren, hvilket altid er sket, når tyske luftfartøjer er gået ind over hollandsk område. Der blev nu rettet et voldsomt bombardement mod luftskibet, som ramtes af flere granater. Pludselig sås den ene ende af zeppelineren knække sammen. Besætningen mistede herredømmet over luftskibet, og da det samtidig med, at mørket faldt på begyndte at blæse op, drev zeppelineren hurtigt til søs.

Times“ skriver i et kommentar til telegrammet, at det hollandske militærs resolutte optræden i høj grad må påskønnes, så meget mere som det med sikkerhed er konstateret, at „L 19“ tilhørte den luftflåde, der natten mellem mandag og tirsdag bombarderede England. Grunden til, at „L 19“ blev skilt fra de øvrige zeppelinere har antagelig været, at den skulle sænke damperen „Franz Fischer“.

Fünf Dampfer in der Themsemündung versenkt
[redigér]

Marineluftschiff "L 19" verloren - Barbarisches Verhalten eines englischen Fischdampfers
Berlin, 4. Februar.

Am 31. Januar und 1. Februar hat ein deutsches Unterseeboot in der Themsemündung einen englischen armierten Bewachungsdampfer, einen belgischen und drei englische zu Bewachungszwecken dienende Fischdampfer versenkt.

Das Marineluftschiff "L 19" ist von einer Aufklärungsfahrt nicht zurückgekehrt. Die angestellten Nachforschungen blieben ergebnislos.

Das Luftschiff wurde nach einer Reutermeldung am 2. Februar von dem in Grimsby beheimateten englischen Fischdampfer "King Stephan" in der Nordsee treibend angetroffen, Gondeln und Luftschiffkörper teilweise unter Wasser; die Besatzung befand sich auf dem über Wasser befindlichen Teil des Luftschiffes. Die Bitte um Rettung wurde von dem englischen Fischdampfer abgeschlagen unter dem Vorgeben, daß seine Besatzung schwächer sei als die des Luftschiffes.

Der Fischdampfer kehrte vielmehr nach Grimsby zurück.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Noter[redigér]

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: fredag d. 4. feb., lørdag d. 5. feb. og mandag d. 7. feb. 1917