L 32 og L 33 Essex 1916

Skift til: navigering, søgning

Stort zeppeliner-angreb over England
[redigér]

London, 24. september

Kl. 12.49 formiddag meldes officielt:

Et antal fjendtlige luftskibe har i nat været over øst- og sydkysten af England. Der blev kastet bomber ned på forskellige steder. Togtet vedvarer.

En zeppeliner skudt i brand og styrtet ned
[redigér]

London, 24. september

Et zeppeliner-luftskib er bragt til at styrte brændende ned i den sydlige del af Essex.

Reuters Bureau meddeler:

Telegrammer fra korrespondenter på forskellige steder mellem London og kysten af Essex skildrer tilskuernes fryd over zeppelinerens ødelæggelse kl. 1 i nat.

Lyden af kanonerne kaldte folk ud af husene til steder, hvor de kunne iagttage luftskibene, der var på vej mod øst, mens de stadig blev holdt under strålerne fra søgelysene og granaterne eksploderede lige i nærheden af dem.

Kanonilden hørte op kl. 12½, og der påfulgte en dyb stilhed. Derpå viste der sig en rød gnist på himlen, og et øjeblik efter så man flammerne krybe langs toppen af luftskibet, indtil det tilsidst var et stort flammebundt.

Før det endelig styrtede ned, stod det fuldt oprejst i luften og styrtede derpå til jorden med forstævnen forrest.

Alle tilskuere udbrød i høje jubelråb, og disse blev gentaget i retning af London, hvorfra man havde set en hvidglødende, cigarformet genstand på den østlige horisont.

Der deltog 14-15 luftskibe i angrebet
[redigér]

To luftskibe skudt ned
London, 24. september

Der er søndag udsendt følgende officielle communiqué:

14 eller 15 styrbare luftskibe deltog i angrebetStorbritannien i nat. Grevskaberne i sydøst og øst, og det østlige centrum omkring Lincoln var de steder, som luftskibene særligt søgte. Angrebet mod London blev udført af to luftskibe, der kom fra sydøstlig retning kl. 1 og kl. 2 og af et luftskib, der kom fra øst imellem kl. 12 og kl. 1. Flyverne steg op og luftforsvarskanonerne åbnede ilden. Luftskibene blev således drevet tilbage. Imidlertid blev der dog kastet bomber i egnen mod syd, sydøst og øst, og beklageligvis blev 28 personer dræbt og 99 såret. To luftskibe blev skudt ned i Essex. Begge var store styrbare luftskibe af ny type.

Det ene faldt brændende ned og blev ødelagt med hele sin besætning. Derimod blev besætningen på det andet, 22 officerer og mand, taget til fange. Nærmere enkeltheder om de sårede og dræbte er endnu ikke indgået.

Sidste melding om luftangrebet
[redigér]

London, 24. september

De sidste rapporter viser, at sandsynligvis kun 12 luftskibe har deltaget i togtet. Politirapporterne fra provinserne lyder på, at den anrettede skade kun er jævn. I en by i East Midlands blev der dog kastet en række bomber, hvorved to personer blev dræbt og 11 såret.

hovedstadens grund er 17 mænd, 8 kvinder og 3 børn blevet dræbt, 45 mænd, 37 kvinder og 17 børn såret. Et betydeligt antal små beboelseshuse og butikker er blevet ødelagte eller beskadigede, og der fremkaldtes en del brande.

Tyskerne bekræfter tabet af de to zeppelinere
[redigér]

Berlin, 24. september

Admiralstaben meddeler bl.a. om luftskibstogtet:

Natten til 24. september har flere marineluftskibs-eskadrer rigelig bombarderet London og militært vigtige punkter ved Humber og i de centrale grevskaber i England, deriblandt Nottingham og Sheffield.

To luftskibe faldt som ofre for den fjendtlige ild. Alle de øvrige er vendt uskadte tilbage.

35 bomber til nogle ruder og en - kanin!!
[redigér]

London, 25. september

Reuters Bureau meddeler:

En korrespondent beretter sin skildring af lufttogtet:

Da kanonerne åbnede ilden mod zeppelineren, der blev ødelagt i Essex, kastede luftskibets besætning alle de bomber, der var tilbage, Over bord for at slippe bort fra faren. Henved 35 bomber faldt ned på en mark i nærheden af en landsby. De anrettede ikke anden skade end at sprænge vinduerne i et landsted og dræbe en kanin!!

Den ene af luftskibets gondoler blev hængende i træerne, mens resten af luftskibet ligger på en mark.

Brandvæsenet var i lang tid optagne af at slukke ilden.

Liget af luftskibets chef havde ingen brandsår. Han er åbenbart kommen klar af luftskibet men har brækket halsen ved at falde mod jorden.

En anden korrespondent beretter, at han så et luftskib svæve frem og tilbage, åbenbart i alvorlig forvirring, indtil det gik ned på en mark. 21 mand steg ud af skibet og blev straks arresteret af politiet.

Zeppeliner-togtet over England
[redigér]

Natten til mandag 25. september da luftskibet gik ned
London, 25. september

Daily Mail“ bringer en beretning om den havarerede zeppeliners skæbne, således som den fortælles af personer, der så besætningen springe ned fra gondolen og i nattens mulm og mørke marchere henover de markstrækninger, hvor kysten af Essex nærmer sig havet og boligerne kun ligger spredt. Luftskibet faldt ned 10 skridt fra et landsted og 100 m fra en gård. Ingen kom til skade.

Vagtposterne, der var kaldt ud ved larmen fra luftskibets maskiner, så det svæve langsomt afsted i en højde af 300 fod i retning af havet. Pludselig drejede det ind mod land og gik ned, idet det stræbede mod trætoppene, til det nåede jorden. Besætningen klatrede ned, og skibets chef buldrede tøs på døren til landstedet, uden at der blev svaret. Besætningen holdt derpå råd indbyrdes, og kort efter hørtes der 3 eksplosioner, der knuste ruderne i landstedet, men ikke anrettede anden skade end at svide hårene på en lænket terrier.

Tyskerne marcherede derefter ind i landet, idet de skød deres revolvere af i luften. Befolkningen strømmede nu ud på vejene, og landsbyens politi begav sig til vogns og til fods til stedet. En betjent mødte tyskerne og spærrede vejen for dem. En dyb stemme spurgte om vej, og betjenten, der i mørke så sig stillet overfor en hel gruppe fremmede, viste dem vejen, men fulgte efter, til landsbyens politibetjent og en anden landbetjent kom. Alle tre erklærede derpå overfor tyskerne, at de var fanger. Den tyske anfører adlød, og da der ankom en patrulje soldater, oplyste han, hvem han var, og anmodede om at måtte få lov til at begive sig til det nærmeste postkontor for at telefonere til en person i London, der skulle meddele hans hustru, at han var i god behold. Denne anmodning blev afslået, og tyskerne ført bort som fanger. Alt dette skete i mørke på en sidevej på landet. Zeppelineren ligger nu og spærrer vejen, idet den rager 70 fod op over træer og huse.

I dag har man fundet krigskort, notitser, instrukser og dele af maskineriet samt fødevarer liggende spredt på markerne, hvor de var blevet kastede ud, før zeppelineren gik ned.

Daily Chronicle“s korrespondent meddeler, at zeppelineren åbenbart er blevet ramt mange gange af granater.

Neuer Luftangriff auf London und Mittelengland
[redigér]

Berlin, 24. September.

In der Nacht zum 24. September haben mehrere Marineluftschiffgeschwader London und militärisch wichtige Plätze am Humber und in den mittleren Grafschaften Englands, darunter Nottingham und Sheffield, ausgiebig mit Bomben belegt. Der Erfolg konnte überall in starken Bränden beobachtet werden, die noch lange nach Ablauf sichtbar waren. Die Luftschiffe wurden auf dem Anmarsch vor dem Überschreiten der englischen Küste von Bewachungsfahrzeugen und beim Angriff selbst von zahlreichen Abwehrbatterien außerordentlich stark mit Brandgeschossen unter Feuer genommen und haben einige der Batterien durch gutliegende Salven zum Schweigen gebracht.

Zwei Luftschiffe sind dem feindlichen Abwehrfeuer über London zum Opfer gefallen, alle übrigen unbeschädigt zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

London, 24. September. (Amtliche Meldung)

14 oder 15 lenkbare Luftschiffe haben an dem Angriff auf Großbritannien in der letzten Nacht teilgenommen. Die Grafschaften im Südosten, Osten und in der Mitte des Landes und Ostlincoln wurden hauptsächlich heimgesucht. Der Angriff auf London wurde von zwei Luftschiffen ausgeführt, die aus südöstlicher Richtung zwischen Mitternacht und 1 Uhr kamen. Flugzeuge stiegen auf, die Kanonen des Spezialdienstes eröffneten das Feuer, und die Luftschiffe wurden zurückgetrieben. Immerhin wurden auf die südlichen, südöstlichen und östlichen Teile Bomben abgeworfen. Leider sind 28 Personen getötet und 99 verletzt worden.

Zwei Luftschiffe wurden über Essex abgeschossen. Beide waren große Luftschiffe neuer Bauart. Das eine fiel in Flammen gehüllt herab und ging mit seiner Bemannung zugrunde. Die Bemannung von 22 Offizieren und Mannschaften des anderen wurde gefangengenommen. Genaue Nachrichten über die Zahl der Opfer und den angerichteten Schaden sind noch nicht eingegangen.

London, 24. September.

Eine um 5 Uhr 20 Minuten nachmittags ausgegebene Verlautbarung besagt:

Die letzten Berichte zeigen, daß wahrscheinlich nicht mehr als 12 Luftschiffe an dem Angriff teilgenommen haben. Die polizeilichen Berichte aus der Provinz geben an, daß der angerichtete Schaden nur leicht sei. Immerhin ist auf eine Stadt in den östlichen Middlands eine Anzahl von Bomben geworfen, 2 Personen getötet und 11 verletzt worden, es wird befürchtet, daß noch 2 Tote unter einigen Trümmern in dieser Stadt begraben liegen. Am Bahnhof ist einiger Schaden angerichtet, ungefähr ein Dutzend Häuser und Schuppen ist entweder zerstört oder beschädig und eine Kapelle und ein Warenhaus in Brand gesetzt worden. Außer diesen sind keine Todesfälle außerhalb des Gebietes der Hauptstadt gemeldet, und obgleich sehr viel Bomben unterschiedslos über dem besuchten Bezirke abgeworfen worden sind, ist der Sachschaden unbedeutend, eine große Anzahl von Bomben fiel ins Meer oder auf offenes Gelände.

Im Bezirk der Hauptstadt sind 17 Männer, 8 Frauen und 3 Kinder getötet und 45 Männer, 37 Frauen und 17 Kinder verletzt, eine beträchtliche Anzahl kleiner Wohnhäuser und Schuppen ist zerstört oder beschädigt und eine Anzahl von Bränden verursacht worden, zwei Fabriken erhielten Beschädigungen, einige Eisenbahngüterwagen sind zerstört und an zwei Stellen Eisenbahnlinien leicht beschädigt. Berichte über militärische Schäden sind nicht eingegangen.

Der Luftangriff auf England
[redigér]

Amsterdam, 25. September.

Nach den sehr unklaren telegrafischen Berichten über das Herabschießen der zwei Luftschiffe, die hier vorliegen, scheinen beide Schiffe in Essex verunglückt zu sein. Der Kommandant des einen, dessen Besatzung umgekommen ist, hatte keine Brandwunden. Man glaubt, daß er aus der Gondel gestürzt ist.

Korrespondenten aus verschiedenen Orten zwischen London und der Küste schildern den Untergang des einen Luftschiffs, der sich gegen 1 Uhr morgens ereignete. Das Geschützfeuer hörte um 12 Uhr 30 Minuten auf, es folgte eine tiefe Stille. Dann sah man am Himmel einen roten Funken, und wie über die Oberste des Luftschiffes Flammen liefen. Das Luftschiff wurde zu einem einzigen riefen Feuerball, richtete sich senkrecht auf und schlug mit der Spitze nach vorn zu Boden.

Wie aus einer Meldung der "Daily Mail" hervorgeht, wurde das eine der beiden verunglückten Luftschiffe in einer Höhe von etwa 300 in nach der See getrieben und kehrte dann plötzlich um, es wurde durch die Gipfel der Bäume geschleift und kam, schließlich zur Erde. Das Luftschiff soll von mehreren Granaten getroffen worden sein.

Noter[redigér]

Luftskib L 32 og L 33.

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: mandag d. 25. og tirsdag d. 26. sep. 1916