L 39 Compiègne 1917

Skift til: navigering, søgning

En zeppeliner skudt ned i Frankrig
[redigér]

Paris, 17. marts
Iltelegram

Agence Havas“ meddeler:

Et zeppelin-luftskib er kl. 5.50 morgen skudt ned ved Compiègne. De ombordværende fandtes som forkullede lig.

Det var »L. 39«
[redigér]

Paris, 17. marts

Officielt meddeles:

I morges ved halvsekstiden blev zeppelinerenL. 39“, der havde været inde over egnen ved Paris, ramt i en højde af 3.500 meter af vort luftforsvarsskyts, da den var over Compiègne.

L 39“ faldt brændende ned i en have i Compiègne. Hverken luftskibets gas eller bombeeksplosionerne anrettede nogen skade. Hele skibets besætning omkom.

Luftangreb over England
[redigér]

London, 17. marts

Officielt meddeles:

Fjendtlige luftskibe angreb i morges de sydlige og østlige grevskaber og en stor del af grevskabet Kent.

London, 17. marts

Efter hvad der meddeles om zeppelin-angrebetKent foretoges det af 3 zeppelinere, den første hørtes omkring kl. 10 30, de to andre en time senere. En tæt tåge hindrede synet af skibene, men maskinerne hørtes tydeligt. Der blev kastet nogle dusin bomber, der syntes at være af en meget kraftig art og som eksploderede med voldsomme brag; men de faldt alle på åben mark.

Tysk beretning om luftskibs-angrebet over England
[redigér]

Berlin, 18. marts

Admiralstaben meddeler:

Natten til den 17. ds. belagde en marineluftskibs-eskadre trods heftigt modværge fra fjendtlige flyvere og luftskyts, under et angreb, der varede vt time. London og de sydøstlige grevskaber i England med bomber med heldigt resultat.

Luftskibene er velbeholdne vendte hjem med undtagelse af L. 39 der ifølge en fransk melding ved Compiègne nordøst for Paris, i en højde af 3500 meter blev bragt til at styrte ned ved ilden fra det franske luftskyts.

Wolffs Bureau knytter hertil følgende kommentar:

Efter hvad vi erfarer fra autoritativ side observerede luftskibene fra den del af London, der lå under dem, ikke mindre end 50-60 lyskastere; udsat for disses belysning blev de hæftigt men uden resultat beskudt med brandgranater. Fjendtlige flyvere deltog ligeledes i forsvaret, uden dog at komme nær på luftskibene. Themsen var let at genkende, og det samme var tilfældet med London, endskønt den lå i mørke. Under tilbagesejlingen, under hvilken der nu blæste en stærk storm op, blev luftskibene uden resultat eftersøgt af lyskastere fra Themsens befæstninger og engelske forpoststridskræfter.

Zeppelinerens fald
[redigér]

Som en kæmpemæssig fakkel, der hvirvlede rundt
Paris, 18. marts

Agence Havasmeddeler:

Den ved Compiègne nedskudte zeppeliner styrtede ned på en lille gartnerbolig, der adskilte to haver i byens udkant. Der kom ingen mennesker til skade.

Zeppelineren, der nu udgør en fuldstændig ruinhob, blev opdaget over byen kl. 5½ og luftskytset åbnede øjeblikkelig ilden mod den. Efter kort tids forløb ramte en granat hylstret, der viste sig en flamme, og nogle sekunder senere var luftskibet en kæmpemæssig fakkel, der hvirvlede rundt, idet den styrtede nedad. Under nedstyrtningen sprang 4 mand af besætningen ud af gondolen og knustes mod jorden. Resten af mandskabet, der udgjorde 20 mand, blev fundet i ruinerne i forkullet tilstand.

Af knapperne på mandskabets tøj fremgår det, at den ødelagte zeppeliner var et af marinens luftskibe. Dets rumfang var 50.000 kubikmeter.


Luftschiffangriff auf London und Südost-England
[redigér]

Berlin, 18. März.

In der Nacht vom 16. zum 17. März hat ein Marineluftschiffgeschwader trotz heftiger Gegenwehr durch feindliche Flieger und Abwehrgeschütze London in halbstündigem Angriff und die südöstlichen Grafschaften Englands erfolgreich mit Bomben belegt.

Die Luftschiffe sind wohlbehalten zurückgekehrt bis auf "L 39", das nach französischer Meldung bei Compiègne (nordöstlich von Paris) in einer Höhe von 3500 Metern durch das Feuer französischer Abwehrgeschütze zum Absturz gebracht ist.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Hierzu erfährt W. T. B. von zustehender Stelle noch nachstehende Einzelheiten:

Von den Luftschiffen wurden auf dem unter ihnen liegenden Komplex von London nicht weniger als 50 bis 60 Scheinwerfer beobachtet, unter deren Beleuchtung sie heftig mit Brandgranaten erfolglos beschossen wurden. Auch feindliche Flieger beteiligten sich an der Abwehr, ohne jedoch an die Luftschiffe heranzukommen. Die Themse war gut zu erkennen, ebenso London, obwohl es verdunkelt war. Auf dem Rückmarsche, während dessen starker Sturm aufgekommen war, wurden die Luftschiffe von den Themse-Befestigungen sowie englischen Vorpostenstreitkräften mit Scheinwerfern ohne Erfolg gesucht.

Noter[redigér]

Luftskib L 39.

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: lørdag d. 17. marts, mandag d. 19. marts og tirsdag d. 20. marts 1917 

Der Weltkrieg am 18. März 1917 - stahlgewitter.com