L 48 Sydengland 1917

Skift til: navigering, søgning

Nyt zeppelinertogt til England
[redigér]

En zeppeliner skudt brændende ned
London, 17. juni

Officielt meddeles søndag:

Tidligt i morges nærmede nogle fjendtlige luftskibe sig øst- og sydøstkysten. Ved 2-tiden i morges kom 10 luftskibe en kort strækning ind over land, idet det ene krydsede kysten af Øst-Angeln, mens det andet nogle få minutter kom ind over Kent. Det sidste kastede bomber, hvorved blev anrettet nogen skade. Der udbrød en brand i en kystby.

Senere blev et zeppelin-luftskib skudt brændende ned.

Gaderne er overstrøede med glasskår
[redigér]

Reuters Bureau meddeler et telegram fra en by på sydøstkysten, hvori meddeles om zeppelintogtet:

Hovedgaderne er overstrøede med glasskår. Den første eksplosion fandt sted kl. 2 i morges. Der udbrod brande, som man dog snart var herre over. Foruden butikker på hovedgaden har flere private boliger taget skade.

Hele besætningen omkom
[redigér]
Berlin, 17. juni

Admiralstaben melder søndag aften:

En af vore marineluftskibs-eskadrer under ledelse af korvetkaptajn Viktor Schütze angreb med observeret godt resultat vigtige fæstninger i Sydengland. Luftskibene måtte bestå forbitrede kampe med engelske sø- og landstridskræfter og 1 sås brændende at styrte ned i søen, hvorved den nævnte kaptajn fandt heltedøden tillige med hele besætningen. De øvrige luftskibe vendte tilbage i god behold.

Den engelske befolkning kræver gengældelsestogter mod tyske byer
[redigér]

Tyske byer skal angribes uophørlig af de allieredes flyvere.
London, 17. juni

Under et under Lordmayorens forsæde afholdt stærkt besøgt møde i Londons Opera vedtoges det at kræve af regeringen, at den straks skal slå ind på at foretage uophørlige angreb på tyske byer som gengældelse for mordene på uskyldige kvinder og børn ved de tyske lufttogter mod åbne byer.

Medlem af Underhuset Peto erklærede, at England og Frankrig i fælles stab måtte foretage gengældelsestogter.

Et andet medlem af Underhuset, Brookes, udtalte, at gengældelsen måtte udføres i største målestok for at blive virksom. Mayoren i Poplar erklærede, at han kom lige fra kisterne med de små børn, der var bleven myrdede i Poplar. Børnenes slægt råbte på gengældelse.

Zeppelinerens sidste kamp
[redigér]

Fra det sidste luftangreb på England. Flyvernes angreb ødelagde den.
London, 18. juni

En korrespondent på østkysten meddeler, at lyskasterne fik fat på en zeppeliner, da den ude fra havet nærmede sig kysten, og artilleriet åbnede straks en voldsom ild. Luftskibet gjorde fortvivlede anstrengelser for at trodse forsvarsværkerne, og det lykkedes det at trænge nogle få miles ind over land, uagtet det i mellemtiden var blevet ramt af vort skyts.

Føreren for luftskibet, der nu var klar over faren, forsøgte derefter at gå så højt til vejrs, at zeppelineren var udenfor skudvidde, og satte kurs mod søen, stærkt forfulgt af vore flyvere. Zeppelineren beskød flyvemaskinerne voldsomt, men da mandskabet ikke havde herredømme over den, var den ude af stand til at afværge flyvernes angreb, og snart kom den i brand og styrtede ned i brændende stykker under voldsomt bifald fra de tusinder af tilskuere, der havde samlet sig i den underliggende egn. Luftskibet faldt ned på en pløjemark en mil fra kysten. På de omliggende marker har man fundet 5 kvæstede lig, og 5 andre blev fundet blandt resterne af luftskibet, der brændte flere timer igennem.

Sluppet med livet i behold fra en nedskudt zeppeliner
[redigér]

London, 28. juni

Det meddeles nu, af chefen og 2 mand af besætningen fra det zeppelin-luftskib, der blev skudt ned 16. juni, nåede jorden i levende live og blev taget til fange. De 2 mand af besætningen blev alvorligt såret og det mentes, at de ville , men nu er de kommen sig.

Erfolgreicher Luftschiffangriff gegen südenglische Festungen
[redigér]

Berlin, 17. Juni. (Amtlich.)

Eins unserer Marineluftschiffgeschwader griff in der Nacht vom 16. zum 17. Juni unter Führung des Korvettenkapitäns Viktor Schütze wichtige Festungen Südenglands mit beobachtetem guten Erfolge an.

Die Luftschiffe hatten erbitterte Kämpfe mit englischen See- und Landstreitkräften, sowie Fliegern zu bestehen. Hierbei wurde nach durchgeführtem Angriff "L 48" von einem feindlichen Flieger über See brennend zum Absturz gebracht, wobei mit der gesamten Besatzung auch der vorgenannte Befehlshaber den Heldentod fand.

Die übrigen Luftschiffe sind wohlbehalten zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Noter[redigér]

Luftskib L 48.

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: mandag d. 18. juni, tirsdag d. 19. og torsdag d. 28. juni 1917 

Der Weltkrieg am 17. Juni 1917 - stahlgewitter.com