Seem Pastorat

(Omdirigeret fra Nicolai Ottesen Clausen)
Skift til: navigering, søgning

Ifølge S. V. Wiberg[redigér]

Ikke nævnt på præstetavlen. [1] [2]

Christen Jørgensen[redigér]

Jørgen Christensen[redigér]

Senere præst i Rejsby.

Jens Regelsen[redigér]

Var fra 1612 præst i Rejsby.

Ifølge præstetavlen og domkirkens hjemmeside[redigér]

Ifølge Ribe Domkirkes hjemmeside var Peder Madsen Duus 1536-1544 kapellan ved domkirken og den eneste efter reformationen, der ikke også var præst i Seem, men ifølge S. V. Wiberg var kapellanerne til domkirken først fra 1683 kompastorer til Seem. [3] [4]

1544 Niels Olufsen (-1572)[redigér]

Født i Gamborg. Hører i Roskilde.

1572 Mads Nielsen Wellejus (-1579)[redigér]

Død som provst.

1580 Jacob Hansen Buck (1549-1634)[redigér]

Også skrevet Buch. Født i Horskær ved Kolding. Gift med enken.

1629 Lauge Andersen Vedel (1592-1648)[redigér]

Søn af Anders Sørensen Vedel/Wellejus. Gift 1618 med Elisabeth Johannesdatter Mauritii (1596-1659). [5] [6]

Studerede på universiteterne i København, Leipzig og Wittenberg. Blev 1617 præst i Visby.

Efterfølgende præst ved Ribe Sankt Katharine Pastorat. Skrev en familiebog, der nu er på det Kongelige Bibliotek. De 7 sønner var 1659 med under Københavns belejring.

1636 David Lauritsen Foss (1604-1659)[redigér]

Fra Haderslev. Gift 1637 med Anna Jensdatter Hundevad (1619-1684), datter af kapellanen i Kolding.

Student 1625 fra Helmstedt, studerede i København. Blev 1634 rektor i Kolding.

Magister 1639. Vist 1650 provst.

Efterfølgende præst for Ribe Sankt Katharine Pastorat, hvor der er et epitafium.

1648 Hans Hansen Pouch (-1660)[redigér]

Søn af apoteker Johan Pouch og Anna Hansdatter, Ribe Apotek. [7] [8]

Student 1635 fra Ribe. Magister 1641.

1683 Præst i Seem og kapellan ved Ribe Domkirke[redigér]

Ved reskript af 24. maj 1683 blev kapellanen til domkirken også kompastor til Seem. Fra 2. marts 1742 residerende kapellanen i Ribe. Fra 12. aug. 1803 var kapellanen tillige sognepræst til Seem. I 2006 lagdes Seem Pastorat under Ribe Domsogn.

1660 Bernt Laugesen Wellejus (1635-1695)[redigér]

Også skrevet Bernhardus Vellejus/Wedel. Søn af sognepræst Lauge Andersen Vedel, Ribe Sankt Katharine Kirke. Gift med Anna Jørgensdatter Serup, datter af præsten i Serup-L.

Student 1655 fra Ribe. Fra 1660 kapellan til domkirken og fra 1683 tillige kompastor til Seem.

1693 Claus Hansen Gosmann (1660-1732)[redigér]

Søn af Johan Henriksen Gosmann og muligvis Elisabeth Clausdatter Bang, men det passer ikke med han skal være født i Ribe. Faderen var fra 1653 konrektor i Ribe, blev 1658 præst i Middelfart-Kauslunde og senere provst. [9] [10]

Student 1687 fra Ribe, hører 1691 i Ribe.

1732 Nicolai Ottesen Clausen (1698-1746)[redigér]

Søn af Otte Daniel Clausen og Anna Thomasdatter, Bosholm ved Trøjborg, faderen var herredsfoged i Lø Herred. Gift 1732 med Sara Anna Evendorph.

Student 1617 fra Ribe, præsteeksamen 1720, hører 1730 i Ribe.

1746 Peder Augustinusen Haard (1710-1773)[redigér]

Søn af sognepræst Augustinus Bentsen Haard og Ida Christine Steenberg, Præstø-Skibinge. [12]

Student 1731 fra København, præsteeksamen 1742.

Natten mellem 4.-5. dec. 1758 teede han sig højst uanstændigt og forargeligt, måtte deprecere.

1773 Christian Carl Hansen Brorson (1745-1795)[redigér]

Søn af biskop Hans Adolph Brorson, Ribe Domkirke.

Student 1762 fra Ribe. Fra 1770 præst i Hunstrup-Østerild i Thy.

Efterfølgende præst i Varde til sin død, hvorom skrives: 'til utalliges dybe sorg, da han var en herlig, blid og hjertensgod mand'.

1782 Mathias Pedersen Galthen (1734-1812)[redigér]

Søn af Peder Galthen, som var rektor i Lemvig og senere præst i Hersom-Bjerregrav-Klejtrup. [13]

Gift med Ane Christine Monrad. Som enkemand gift 1805 med Anna Sophie Hedvig Mandix (-1837), datter af præsten i Hvejsel-Givskud.

Student 1854 fra Viborg.

Efterfølgende kapellan for Sankt Mortens Sogn, Randers.

Skrev 1792 en beskrivelse af Ribe og 1802 en beskrivelse af Randers.

1793 Niels Clemensen Lindberg (1758-1830)[redigér]

Søn af borger Clemens Nielsen og Anna Elisabeth Lindberg, Ribe.

Gift 1787 med Anna Magdalene Jacobsdatter (1766-1840), datter af gårdejer Jacob Christiansen, Seemgård.

Student 1778 fra Ribe, 1781 hører i Ribe. Fra 1787 præst i Jernved.

Kapellan 1793 ved domkirken og fra 1803 tillige sognepræst til Seem.

1830 Albert Pedersen Leth (1795-1849)[redigér]

Søn af godsinspektør Peder Leth og Kirsten Rasmussen, Klarskov ved Munkebo. Gift 1820 med Mathea Christiane Eilschou (1793-1874), datter af sæbesyder Andreas Eilschou og Anna Lachendorph, Odense. [15] [16]

Student 1813 fra Odense, adjunkt 1818 i Nyborg, 1823 kateket i Ærøskøbing.

Efterfølgende præst i Middelfart-Kauslunde.

Var 1847 stænderdeputeret og valgtes 1848 i den Grundlovgivende Rigsforsamling. Fædrelandsven.

1837 Ludvig Christian Müller (1806-1851)[redigér]

Søn af divisionskirurg Hans Christian Müller og Jacobine Cathrine Steinfartz. Gift med Hanne Henriette Hjorth (1814-), datter af kammerråd Peter Jonassen Hjorth og Maren Høst, København.

Student 1822 fra Borgerdydskolen i København, opholdt sig derpå 1½ år på Island, blev 1827 cand.theol. og lærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn. Skrev 1830 en islandsk grammatik, udgav 1834 en hebraisk grammatik, 1835 en samling angelsaksiske tekster med ordbog, 1837 en islandsk læsebog med ordforklaring og 'Danmarks Historie'. [17] [18] [19]

Efterfølgende præst for Snedsted-Nørhå og forstander for Snedsted Seminarium i Thy. I 1848 blev han præst for Bjørnsholm (Vitskøl Kloster)-Malle og seminariet flyttedes med til Ranum i Vesthimmerland. I 1850 blev han præst i Starup-Grarup ved Haderslev.

Død under besøg i Hammelev præstegård.

1842 Dines Pontoppidan (1814-1879)[redigér]

Søn af sognepræst Børge Dinesen Pontoppidan og Mette Marie Jansen, Bogø og senere DamsholteMøn. Gift 1844 med Birgitte Christine Marie Oxenbøll (1824-), datter af byfoged Morten Oxenbøll og Johanne Cecilie Stilling, vist Randers. [20] [21] [22] [23]

Student 1832 fra Nykøbing, præsteeksamen 1837, blev 1839 lærer i Borgerdydskolen på Christianshavn, 1840 skibspræst på fregatten Bellona på et togt til Sydamerika.

Efterfølgende præst i Fredericia Trinitatis-Vejlby og 1863 i Randers.

1856 Carl Ludvig Theodor Jacobi (1811-1873)[redigér]

Søn af Samuel Jacobi og Ester Ida Elisa (Sophie) Kalisch, faderen var fattiglæge ved det mosaiske trossamfund.

Gift 1842 med Mariane Henriette Thalbitzer (1817-), datter af Carl Heinrich Thalbitzer og Fanny Mathilde Belfour, faderen var kommandør for det jyske jægerkorps.

Student 1831 fra København. Adjunkt 1842 i Ribe.

Senere præst i Stubbekøbing-MaglebrændeFalster. [24]

1869 Carl Frederik Vilhelm Olsen (1826-1910)[redigér]

Søn af Peter Vilhelm Olsen og Anne Johanne Nørregaard. Gift 1870 med Louise Augusta Krarup, datter af Niels Bygum Krarup og Christiane Amalie Hansdatter Möhl. [25]

Var 1884-1905 præst i Brændekilde-Bellinge ved Odense. [26]

1875 Jacob Borrig Lindbæk (1838-1877)[redigér]

Gift med Augusta Caroline Nielsen (1843-1878).

  • Johannes Peder Lindbæk (1872-1919), historiker. [27]

1877 Hans Kruse Winding (1849-)[redigér]

Søn af gårdejer Andreas Winding og Kristine Volquardsen, Møgeltønder, og opkaldt efter farfaderen der var præst i GundslevFalster. Gift med Kristine Marie Anna Caroline Bech (1854-1927). [28]

Senere præst i Hårslev.

  • Holger Winding (1887-1959), præst

1888 Johannes Enevold Langkilde Lauesen (1861-)[redigér]

Søn af Hans Lauesen og Kirsten Petrine Langkilde, Klingstrup ved Svendborg. Gift 1888 med Anna Johanne Fransiska Marie Petersen (1863-), datter af forpagter Rasmus Syberg Petersen og Anne Frederikke Lollesgaard, BrockdorffFyns Hoved, senere SøbysøgårdMidtfyn. [29]

1898 Emil Albeck (1870-1937)[redigér]

Seminarieforstander 1920-1937 for Tønder Seminarium. [30]

1905 Harald Vilhelm Kristensen (1876-1951)[redigér]

Gift med Thora Andresen (1881-1951). [31]

Vist efterfølgende præst i Ønslev-EskilstrupFalster.

1913 Vilhelm Birkedal Balslev (1879-1966)[redigér]

Søn af sognepræst Sophus Theodor Balslev og Nanna Ingeborg Birkedal, Dejbjerg. Gift 1913 med Olga Møllgaard, datter af manufakturhandler Peter Ulrik Møllgaard og Regine Johanne Sofie Smith, Ringkøbing. [32] [33]

Begravet i Gladsaxe.

1932 Aksel Emil Petersen (1897-)[redigér]

Vist søn af Hans Peder Pedersen og Maren Hansine Jensen, ÅstrupFalster. Gift 1920 med Ellen Marie Rasmussen (1902-) fra Falster. [34]

Fra 1926 præst i Vester Vandet-Klitmøller-Øster Vandet, Thy.

Efterfølgende præst i Vejrup indtil 1963. [35]

1947 Alfred Kjeldgaard Knudsen (1909-)[redigér]

Søn af Kristian Kjeldgaard Knudsen og Kirsten Nielsen, Nørre Vium. [36] [37]

1962 Palle Nielsen[redigér]

1965 Søren Krarup (1937-)[redigér]

Søn af Vilhelm Krarup og Bodil Marie Langballe. Faderen var præst i Hammelev-Enslev ved Grenå, fra 1945 Simon Peters KirkeAmager og 1970-1974 Vester Åby-Åstrup på Sydfyn. Gift med Anette Elisabeth Lundsteen.

Student fra Christianshavns Gymnasium.

Var medudgiver af Tidehverv sammen med faderen og afløste 1984 denne som redaktør. Folketingsmedlem 2001-2011, valgt for Dansk Folkeparti.

2006 Torben Bramming[redigér]

Gift med Bente.

Student 1984 fra Ribe Katedralskole. Var i 10 år frimenighedspræst i Ryslinge.

Overtog 2003 Tårnborg Bispegård og indrettede det til beboelse og Hans Adolph Brorson-center.

Præst for Ribe Domsogn.