Rødding Højskole

Skift til: navigering, søgning

1844-1885 Forstandere[redigér]

Nogle bidrag til Rødding Højskoles historie [1] [2]

1844 Johan Jørgen Stiller Wegener (1811-1883)[redigér]

Søn af sognepræst Hans Christian Wegener, Gudbjerg sogn på Sydfyn og bror til gehejmearkivar Caspar Frederik Wegener.

Tog 1838 teologisk embedseksamen, blev 1840 ansat som huslærer hos provst U. A. Plesner i HumbleLangeland, og giftede sig 1845 med provstens datter Frederikke Malvine Theone Plesner (1818-1885). [3] [4]

Affattede 1844 på vegne af den slesvigske forening den såkaldte protokolekstrakt mod fortyskningen.

Blev 1845 sognepræst for Halsted og Avnede på Lolland, var 1850-1853 medlem af Folketinget.

1845 Christian Flor (1790-1875)[redigér]

Søn af regimentskvartermester, senere bankrevisor, Christian Holm Flor og Anna Cathrine Hesselberg, København. Forældrene var fra Norge. [5] [6]

Blev 1822 af Peter Christian Zeuthen (1755-1823) til Tølløse kaldt til sognepræst for Tølløse og Ågerup sogne på Midtsjælland, og efter hans død gift 1827 med datteren Wilhelmine Frederikke Zeuten. [7]

Udgav 1835 'Dansk Læsebog' og oprettede 1838 dagbladet Dannevirke. [8]

1846 Hans Frederik Helweg (1816-1901)[redigér]

Søn af Hans Zacharias Helweg, Bordesholm i Holsten, senere distriktskirurg Odense. [9]

Gift 1847 med Agnes Anthes (1822-1858). 6 børn.

Var 1867 til sin død sognepræst i Købelev sogn og nogle år tillige stiftsprovst for Lolland-Falsters Stift. Efterlod en stor samling breve og papirer fra sit forfatterskab.

1850 Sophus Magdalus Høxbroe (1822-1902)[redigér]

Søn af amtsprovst Hans Høxbroe, Rødding. [10]

1862 Ludvig Peter Schrøder (1836-1908)[redigér]

Søn af skovrider Jens Pedersen Schrøder og Louise Frederikke Hviid, Christianssæde Skovridergård på Lolland.

Valgsprog: 'Dag og dåd er kæmperim' [11] [12]

1865 Cornelius Appel (1821-1901)[redigér]

Søn af skolelærer Hans Jepsen Appel og Kjersten Marie, Åbøl ved Gabøl. Gift 1847 med Anne Kjerstine Lorentsen (1829-1869), datter af skolelærer Mathias Lorentsen og Anne Hansdatter, Lovrup, Døstrup. [13] [14]

Uddannet seminarist 1839-1841 fra Lyngby Seminarium. Lærer i Lovrup, Løjt og Ballum, og 1851-1864 på Borgerdydskolen i Tønder og timelærer på Tønder Seminarium, men blev afskediget efter krigen i 1864.

Overtog 1865 højskolegården og oprettede først en børneskole, genoptog 1869 højskolearbejdet, men fik efter den fransk-preussiske krig 1871 kun lov til tre måneder om året at holde højskole for piger.

Ordineredes 1874 som den 1. præst for Rødding Frimenighed.

Måtte efter forbud fra de prøjsiske myndigheder 1885 helt nedlægge skolen, drev indtil 1889 landbruget videre og flyttede derpå pga. svigtende helbred til Fyn. Døde i Odense.

1920 Forstandere[redigér]

Skolen genoprettedes 1920.

1920 Erik Appel (1880-1964)[redigér]

Søn af højskolelærer og redaktør Mathias L. Appel og Sofia Hansen, Rødding Højskole. Gift 1907 med Herdis Høgsbro, datter af justitsminister Svend Høgsbro og Louise Raunsøe.

Boede 1913 i Des Moines, Iowa.

Broderen, arkitekt Fredrik Appel, tegnede Rødding Højskoles ny hovedbygning, som byggedes 1920.

Forpagtede 1926-1951 Ellehus Domæne og var 1927-1947 leder af Ellehus Privatskole. Folketingsmand for Venstre 1939-1950.

1926 Hans Alslev Lund (1890-1969)[redigér]

Født på en gård ved Varde. Gift med Ellen Margrethe. [16] [17] [18]

Fra 1917 lærer på Askov Højskole.

Cand. mag. Skrev 92 biografier i Dansk Biografisk Leksikon og fortrinsvis sønderjyder. Udgav 1965 bogen 'Askov Højskole (1865-1915)'.

Købte 1949 Tanderupgård, Farup, hvorfra hans slægt stammede.

1953 Arne Fog Pedersen (1911-1984)[redigér]

Søn af lærer Anders Jørgen Pedersen og Marie Fog Nielsen, Hinnerup. Gift 1939 med Mette Høyer (1911-1976), datter af forpagter Jens Høyer og Kirsten Marie Gram, Billeslund under Gram Gods. [19] [20] [21]

Var 1954-1968 formand for Liberalt Oplysnings Forbund, 1968-1971 kirkeminister under VKR-regeringen og havde da orlov fra højskolen, var 1972-1976 formand for Grænseforeningen og fra 1976 til sin død generalkonsul i Flensborg.

Mette blev 1964 alvorligt syg af en muskel-nervesygdom. 3 børn. [22]

1976 Poul Bredsdorff (1928-)[redigér]

Gift med Bodil.

Teolog fra Århus Universitet. Udsendt som præst for den danske Israelsmission, var 1965-1972 præst for den danske menighed i Paris, derefter valgmenighedspræst i Kerteminde. Fra 1978 præst ved Herning-Gjellerup Valgmenighed. [23]

Købte det gamle tolderhus i Krik ved Vestervig, men har vinteradresse i Nice. [24]

1978 Erik Skafte Overgård (1946-)[redigér]

Gift med Kirsten Damgaard Nielsen. Tidligere lærere på Ry Højskole. [25]

Har siden 1988 været præst for Morsø Frimenighed i Øster Jølby. [26] [27] [28]

1988 Niels Holck (1929-) og Dorthe Esbjørn Holck[redigér]

Niels Holck var 1953-1961 lærer på Lindevangsskolen på Frederiksberg, fra 1973 rektor for Haderslev Seminarium og fra 1977 for Gedved Seminarium, inden han 1988 sammen med konen blev forstander på Rødding Højskole. Har skrevet lærebøger om dansk sprog og grammatik og er foredragsholder. Socialdemokratisk medlem af Skive Byråd og formand for Skive Historiske Museum. [29] [30] [31]

Dorthe er cand. mag. og rektor for Skive Seminarium. [32]

Bor nu i Barsmark på Løjtland.

1996 Annemarie Morris[redigér]

Gift med Michael Morris. [33] [34]

Var tidligere rektor for Esbjerg Gymnasium. Har været medlem af Etisk Råd.

Bor nu i Løgumkloster og er lærer ved Løgumkloster Højskole.

2006 Nis Gellert (1964-)[redigér]

Faderen var skolelærer i Ballum. [35]

Var siden 1992 ansat i Udenrigsministeriet med udsendelser til bl.a. New York, Madrid og Tokyo, og var chefkonsulent, da han 2006 blev forstander. [36] [37]

Startede en indsamling på 1.5 mio. kr. for at redde højskolen fra lukning. [38]

2007 Mads Rykind-Eriksen (1969-)[redigér]

Opvokset i København, faderen var fra Vendsyssel og morfaderen Frede Bording var med til at starte Engelsholm Højskole og Bordings Friskole i København. [39] [40]

Gift med Anja (1965-) fra Sydslesvig, de mødte hinanden 1992 som elever på Rødding Højskole. Har tilsammen 7 børn. [41]

Mads er cand. mag. i historie og filosofi og Anja kunsthistoriker. De blev lærere på Båring Højskole på Vestfyn og fra 2001 på Ry Højskole.