1777 Nørrejyllands jurisdiktioner

Skift til: navigering, søgning
Nørrejylland Danmarksbeskrivelse  (1777af Nicolay Jonge
Nørre-Jyllands jurisdiktioner [1]
Ålborg Stift

Vi ville nu noget nøjere anføre hvert stifts verdslige og gejstlige jurisdiktion i Jylland.

I. Ålborgstifts verdslige jurisdiktion er denne
[redigér]

Ålborgstift har syv amter, og deri ligger tyve herreder.

Stiftamtmanden har under sig disse syv købstæder, nemlig:

 1. Ålborghuusamt består af seks herreder, som udgør Himmersyssel, nemlig:
  1 Årsherred, 2 Hindstedherred, 3 Sletherred, 4 Hellumherred, 5 Hornumherred, 6 Fleskumherred.
 2. Børglumamt
 3. Seglstrupamt
 4. Åstrupamt
  Disse tre amter udgør den provins Vendsyssel, og de hører alle tre under én amtmand og én amtstue, som holdes i Ålborg. Thi stiftamtmanden i Ålborg er tillige amtmand over alle disse fire amter.
  Til de tre sidst anførte amter henhører disse 8 herreder, nemlig:
  1 Hornsherred, 2 Vennebergherred, 3 Børglumherred, 4 Jerslevherred, 5 Hvitboeherred, 6 Kiærherred, 7 Østerhanherred, 8 Vesterhanherred.
 5. Ørumamt består af Hillerslevherred og Hundborgherred.
 6. Vesterviigamt består af Hassingherred og Refsherred.
  Disse to amter eller fire herreder udgør Thyland.
 7. Dueholmsamt består af to herreder, som udgør Morsø eller Morsland, nemlig Sønderherred og Nørreherred.
  Disse tre amter har en amtmand fælles, og amtstuen holdes i Thisted.
Ålborgstifts gejstlige jurisdiktion er denne
[redigér]

Ålborgstifts bispedømme er stiftet af kong Svend Æstridsen, og blev i fordum tid kaldet Børglum- eller Vendelboestift, fordi de katolske biskopper resideredeBørglum Kloster. Siden blev bispesædet forflyttet til købstaden Hjørring, og der fra af kong Christian 3. til Ålborg, og kaldes derfor nu Ålborgstift.

Det indbefatter gejstligheden i købstæderne og herrederne:

 1. Købstæderne er seks, nemlig:
  1 Ålborg, 2 Sæby, 3 Hjørring, 4 Skagen, 5 Thisted, 6 Nykøbing.
 2. Herrederne er fjorten, nemlig:
  1 Hornsherred, 2 Vennebergherred, 3 Børglumherred, 4 Jerslevherred, 5 Hvitboeherred, 6 Kiærherred, 7 Østerhanherred, 8 Vesterhanherred, 9 Hillerslevherred, 10 Hundborgherred, 11 Hassingherred, 12 Refsherred, 13 Sønderherred, 14 Nørreherred.
II. Riberstifts verdslige jurisdiktion er denne
[redigér]

Riberstift har fire amter, og deri 24 herreder, og noget af Høiers- eller Høversherred.

Stiftamtmanden har under sig disse otte købstæder, nemlig:

Stiftamtmanden er tillige amtmand over:

 1. Riberhuusamt, som består:
  1. af fire herreder i Nørrejylland, nemlig:
   1 Giørdingherred, 2 Skadsherred, 3 Maltherred, 4 Vesterherred
  2. og noget i Sønderjylland, nemlig:
   5 Løeherred, 6 Møgeltønderherred og 7 af Høversherred, Æmmerlevsogn.

  Amtstuen er i Ribe.

 2. Lundenæsamt består af fem herreder, som er:
  1 Østerherred, 2 Nørreherred, 3 Bøvlingherred, 4 Hamrumherred, 5 Hiermherred.
 3. Bøvlingamt består af fem herreder, hvilke er:
  1 Gindingherred, 2 Vandfuldherred, 3 Skodborgherred, 4 Ulborgherred, 5 Hindherred.
  Disse to amter ligger under én amtmand, og amtstuen er i Ringkøbing.
 4. Koldinghuusamt består af disse otte herreder:
  1 Anstherred, 2 Bruskherred, 3 Ælboeherred, 4 Holmansherred, 5 Jerslevherred, 6 Slagsherred, 7 Nørvangsherred, 8 Tørrildherred.
  Dette amt har sin egen amtmand, og amtstuen er i Kolding.
Den gejstlige jurisdiktion i Riberstift er denne
[redigér]

Riberstifts bispedømme indbefatter gejstligheden i købstæderne og herrederne.

 1. Købstæderne er otte, nemlig:
  1 Ribe, 2 Fridericia, 3 Kolding, 4 Vejle, 5 Varde, 6 Ringkiøbing, 7 Holstebroe, 8 Lemvig.
 2. Herrederne er 29, af hvilke de syv herreder er i Sønderjylland eller det slesvigske, nemlig:
  1 Løeherred, 2, Møgeltønderherred, 3 Høvers- eller Høiersherred, 4 Hvidingherred, 5 Frøsherred, 6 Kalslundherred, 7 Nørrangstrupherred
  og de øvrige 22 herreder ligger i Nørrejylland. nemlig:
  8 Giørdingherred, 9 Skadsherred, 10 Maltherred, 11 Vesterherred 12 Østerherred, 13 Nørreherred, 14 Bøvlingherred, 15 Hamrumherred, 16 Hiermherred, 17 Gierdingherred, 18 Vandfuldherred, 19 Skodborgherred, 20 Ulborgherred, 21 Hindherred, 22 Anstherred, 23 Bruskherred, 24 Holmansherred, 25 Ælboeherred, 26 Jerslevherred, 27 Slagsherred, 28 Nørvangsherred, 29 Tørrildherred.


III. Viborgstifts verdslige jurisdiktion er denne[redigér]

Viborgstift har to amter, og deri otte herreder.

Stiftamtmanden har under sig disse tre købstæder, nemlig:

Han er tillige amtmand over Haldsamt.

 1. Haldsamt beståer af disse fire herreder:
  1 Nørlingherred, 2 Fiendsherred, 3 Rindsherred, 4 Medelsomherred.
 2. Skivehuusamt har sin egen amtmand, og består af fire herreder, som er:
  1 Hindborgherred, 2 Rødingherred, 3 Nørreherred, 4 Harreherred.
  Dette amt udgør Sallingland.
  Amtstuen for begge amterne holdes i Skive.
Den gejstlige jurisdiktion for Viborgstift er denne
[redigér]

Viborgstifts bispedømme indbefatter gejstligheden i købstæderne og herrederne.

 1. Købstæderne er disse tre:
  1 Viborg, 2 Skive, 3 Nibe.
 2. Herrederne er seksten, nemlig:
  1 Nordlyngherred, 2 Fiendsherred, 3 Rindsherred, 4 Medelsomherred, 5 Sønderlyngherred, 6 Gislumherred, 7 Hindborgherred, 8 Røddingherred, 9 Nørreherred, 10 Harreherred, 11 Årsherred, 12 Hinstedherred, 13 Sletherred, 14 Hellumherred, 15 Hornumherred, 16 Fleskumherred.
IV. Århuusstifts verdslige jurisdiktion er denne
[redigér]

Århuusstift har otte amter, og deri 30 herreder.

Stiftamtmanden har disse syv købstæder, nemlig:

Stiftamtmanden er tillige amtmand over disse to følgende amter, hvis amtstue holdes i Århuus.

 1. Haureballegårdsamt består af tre herreder, som er:
  1 Haslevherred, 2 Ningherred 3 Vesterlisbiergherred.
 2. Stiernholmsamt har tre herreder, nemlig:
  1 Nimherred, 2 Hattingherred, 3 Biergeherred.
 3. Skanderborgamt har 1 Hiemslevherred, 2 Framlevherred, 3 Voorherred, 4 Sabroherred, 5 Tørstingherred, 6 af Giernherred fem sogne, thi de øvrige ni sogne hører til Silkeborgamt.
 4. Åkieramt består alene af Hadsherred.
  Disse to amter hører under én amtmand, og amtstuen er i Skanderborg.
 5. Dronningborgamt har syv herreder, nemlig:
  1 Støvringherred, 2 Galtenherred, 3 Gierlevherred, 4 Hovlbiergherred, 5 Nørrehaldherred, 6 Rougsædherred og 7 Sønderlyngderred.
 6. Silkeborgamt har 1 Lysgårdherred, 2 Hidsherred, 3 Vradsherred og 4 af Giernherred 9 sogne, thi de øvrige 5 sogne hører til Skanderborgamt.
 7. Mariageramt består af 1 Onsildherred og 2 Gislumherred.
  Disse tre amter har en amtmand fælles, og amtsstuen holdes i Randers.
 8. Kalløeamt har fem herreder, nemlig:
  1 Østerlisbiergherred, 2 Sønderherred, 3 Nørreherred, 4 Molsherred, 5 Sønderhaldherred.
  Dette amt har vel sin egen amtmand, men hører dog under amtstuen i Århuus.
Den gejstlige jurisdiktion i Århuusstift er denne
[redigér]

Århuusstifts bispedømme indbefatter gejstligheden i købstæderne og herrederne.

 1. Købstæderne er otte, nemlig:
  1 Århuus, 2 Randers 3 Horsens, 4 Skanderborg, 5 Hobroe, 6 Mariager, 7 Æbeltoft, 8 Grinåe.
 2. Herrederne er 29, nemlig:
  1 Haslevherred, 2 Ningherred, 3 Vesterlisbiergherred, 4 Nimherred, 5 Hattingherred, 6 Biergeherred, 7 Hiemslevherred, 8 Framlevherred, 9 Voorherred, 10 Sabroherred, 11 Tyrstingherred, 12, Giernherred, 13 Hadsherred, 14 Støvringherred, 15 Galtenherred, 16 Gierlevherred, 17 Hovlbiergherred, 18 Nørrehaldherred, 19 Rougsædherred, 20 Lysgårdherred, 21 Hidsherred, 22 Vradsherred 23 Onsildherred, 24 Østerlisbiergherred, 25 Sønderherred, 26 Nørreherred, 27 Molsherred, 23 Sønderhaldherred, 29 Samsøe.

[redigér]

Jylland indeholder efter anførte inddeling:

Vi beskriver nu hvert stift i særdeleshed.