Aurora og Anna 27. aug. 1917 Shetlandsøerne

Skift til: navigering, søgning

27. aug. 1917 Aurora og Anna[redigér]

D/S Vesterhavet-dampskibet Anna med kaptajn N.H. Gregersen afsejlede 22. august 1917 fra Methil i Skotland lastet med 1862 ton kul bestemt for Århus og DFDS-dampskibet Aurora afsejlede 24. august 1917 fra Newcastle lastet med 910 ton kul bestemt for Nakskov.

Fra LerwickShetlandsøerne afsejlede begge skibe den 27. august i konvoj, men 3 timer efter afgang og 25 sømil østover, blev skibene uden varsel med et minuts mellemrum kl. 20.40 torpederet i bagbord side af den tyske ubåd U 87 (Schneider), først Aurora og derefter det efterfølgende skib Anna. Begge skibe sank i løbet af få minutter.

Besætningen Aurora, med undtagelse af matros Christian Hamborg Dybdahl Larsen, som formentlig blev dræbt ved eksplosionen, bjærgede sig i bådene og optoges kort efter af den konvojerende torpedojager Arab, der straks efter netop undslap en torpedo, idet denne sås passere tæt forbi agterskibet.

Besætningen fra Anna gik i bådene, men disse kæntrede, og alle faldt i vandet. De bjærgedes alle af en engelsk torpedobåd, men 2. styrmanden Wiliam Hakon Sørensen af Sønderho, som var hårdt såret formentlig af skruen, der endnu gik rundt, da bådene kæntrede, afgik straks efter ved døden.

Ved Holmengrå i Vestnorge overførtes begge besætninger til det danske dampskib Elna, som 29. august landsatte dem i Bergen. Der afholdtes 3. og 11. september søforhør i København.