Bellax 10. feb. 1917 Vestlige Nordsø

Skift til: navigering, søgning

10. feb. 1917 vestlige Nordsø øst for Skotland[redigér]

Det norske dampskib Bellax afsejlede 9. februar 1917 fra Fredrikstad med trælast bestemt for Le Havre og befandt sig næste dags eftermiddag ud for Skotlands østkyst 10 sømil sydøst for Isle of May, dvs. på højde med Edinburgh, da skipper O. Svendsen og styrmanden, som kom tilstede, mente at se en tysk ubåd forude, som forsvandt igen. Kort efter forfejlede en torpedo sit mål og gik bagom skibet.

Skipper Svensen og 7 mand gik i den ene skibsbåd og sejlede over til ubåden, der var kommet til syne og viste sig at være UB 22 (Putzier). De beordredes ombord i ubåden, mens tyskerne ved benyttelse af båden anbragte 2 bomber i skibet og fyldte båden godt op med proviant. Ved eksplosionerne fortil og i midten af skibet krængede det til den ene side og flød en tid på lasten.

Den norske skipper og hans besætning beordrede over i båden igen og sejlede over til den anden båd med styrmanden, som fik besked på ikke at nærme sig ubåden. De 2 åbne både fulgtes østover, men kom næste morgen kl. 4 fra hinanden. Forsyninger var der nok af, men kulden var slem.

13. feb. 1917 Agger[redigér]

Efter 3 døgn på Nordsøen kom styrmandens båd med 8 mand i land den 13. februar ved Agger. Men skipperens båd med 9 mand var langsommere og drev længere sydpå, hvor den 15. februar kl. 7.15 sås fra Bovbjerg Fyr et stykke sydpå. Redningsstationen i Tuskjær ved Fjaltring alarmeredes og strandfogeden fra Trans havde fulgt båden imens den drev 1 km sydpå, hvor han flere gange vinkede den udefter, når den kom for tæt på revlerne. Lidt før kl. 9 kom redningsbåden i vandet og kl. 9.30 bragte den de 9 forfrosne skibbrudne i land.