Edmund Hugo Stinnes 23. marts 1940 Thorsminde

Skift til: navigering, søgning

23.-24. marts 1940 Edmund Hugo Stinnes 4[redigér]

Den tyske handelsdamper Edmund Hugo Stinnes 4 blev 23. marts 1940 om aftenen opdaget af den britiske ubåd HMS Truant sejle tæt langs Jyllands vestkyst og havde ifølge ubådens beregninger netop bevæget sig fra dansk til internationalt farvand, da ubåden med signal lampen signalerede 'stop - brug ikke radioen'.

Signalet ignoreredes, men efter affyrelse af varselsskud styrede skibet ind mod land og alarmerede SOS over radioen, samt at det blev beskudt af en ubåd. Der affyredes derpå 2 runder mod skibets bro, som fik skibet til at standse, men først efter yderligere 5 runder skud blev der radio-tavshed.

Skibet var nu i dansk farvand ud for Thorsminde, men havde fået slagside og var begyndt at synke, så dets mandskab begyndte at gå i bådene. Bådene blev standset af ubåden inden de nåede land og kaptajn Weiss blev taget til fange. Da der blev forklaret, at alle mand var gået fra borde, blev det langsomt synkende skib sænket hurtigere af 2 torpedoer affyret fra ubåden.

Uanset krænkelsen af dansk søterritorium, blev der fra dansk eller tysk side ikke gjort nogen stor affære ud af hændelsen, der jo skete et par uger inden Operation Weserübung 9. april 1940.

Der er tvetydige oplysninger om skibets rute (og last og endda tidspunktet). Skibet var vistnok på vej fra Nordenham ved Bremerhaven til København lastet med koks og opdagedes vistnok 6 sømil nordvest for Bovbjerg Fyr, vendte muligvis ud for Thyborøn og sank ud for Thorsminde, der er syd for begge disse steder. I virkeligheden var skibet muligvis på vej sydpå med malmtransport fra Norge og der påstås også, at skibet forsøgtes sænket af dets egen besætning.