Elmegård, Kalvslund

Skift til: navigering, søgning

Østervej 10. [1]

½-del af en ryttergård i Kalvslund på 2-6-3-2 hartkorn[redigér]

Claus Tomesens gård, som 1688 omtakseredes fra 3-0-0-0 gl. til 2-6-3-2 ny hartkorn og kort efter overtoges af Anders Sørensen, deltes med frihed fra 1. okt. 1699 mellem Terchel Pedersen og Niels Thøgersen (Toften), som derved hver fik 1-3-1-2½ hartkorn.

1720 en ¼ fæstegård med 1-3-1-2½ hartkorn under Nielsbygård[redigér]

På auktionen over kongens ryttergods og amtstuegods i april 1719 bød major Friderich Sehested, Krogsgård, 23 rd. / td. hartkorn for ryttergårdene i Kalvslund by, men udeblev ved den fornyede auktion januar 1720, hvor ingen bød, bortset fra Mads Termansen, Nielsbygård, som bød 19 rd. / td. hartkorn, ialt 178 rd. 12 sk.

Nielsby Hovedgård ejedes af Mads Termansen (1668-1731), sønnen Terman Madsen (1692-1757), sønnesønnen Christen Termansen (1725-1778) og dennes søstersøn Petter Wass (1745-1814).

1699 Terkel Pedersen Degn (1669-1742)[redigér]

Søn af Peter Hansen i Hjortvad. Gift med Bodil Hansdatter (1677-1758), måske fra Hjortlund. [2]

Nævnt ved auktionerne 1719-1720 på den ene af de 2 ryttergårde med hver 1-3-1-2½ hartkorn, ligesom Bertel Hansen.

Desuden nævnt 1704-1731 som ottemand.

1739 Tøger Madsen Degn (1709-1781)[redigér]

Søn af Mads Sørensen, Hjortvad. Efterfulgte svigerfaderen som degn i 39 år og havde i 1778 været fæstebonde under Nielsbygård i 40 år. [3]

Christen Clausen fra Ohtrup havde 1754 tjent Tøger Madsen i 2 år.

Rostes af biskop Hans Adolph Brorson ved en visitats 1. nov. 1759.

1783 Skøde på 1-3-1-2½ hartkorn ¼ gård fra Nielsbygård[redigér]

Gårdens oprindelige placering var ifølge matrikelkortet fra 1865, tæt op af Kirkegård, Kalvslund.

1781 Hans Tøgersen (1743-1804)[redigér]

Fæstede vel gården efter faderens død og indløste den 1783 for 240 rd., hvoraf 199 rd. låntes af Søren Nielsens arvinger i Hjortlund. [4]

Lånte 1787 af Peder Jørgensen i Hjortlund yderligere 50 rd., som 1796 var tilbagebetalt.

1804 Lene Marie Hansdatter (1756-1812)[redigér]

Datter af Hans Sørensen, Løksgård. [5]

Enken skiftede 1804 med sine børn og solgte 1811. Skifteretsattest 1834.

 • Tøger Hansen
 • Maren Hansdatter (1784-1836), g. 1804 med Jens Hansen og som enke g. 1818 med Hans Hansen, begge gårdmænd i Langetved, havde sønnen Hans Thøgersen Bruun (1807-1826)
 • Hans Hansen (1789-1848), skulle 1813 være soldat på prøve ved det jyske skarpskytterkorps, men angav sig tunghør og fritoges pga. sindssvaghed for videre krigstjeneste. Blev senere gårdmand i Hygum
 • Karen Hansdatter (1794-), arv udbetalt 1821.

1811 Tøger Hansen (1781-1829)[redigér]

Blev 1803 begæret fri for soldatertjeneste som gammel mands søn, men var 1811 kort tid soldat ved jysk skarpskytte korps' 2. bataljon, inden han samme år overtog gården. [6]

Købesum 398 rd.

1829 Maren Ebbesdatter (1785-1855)[redigér]

Datter af Ebbe Hansen, Møgelhøjgård. Gift 1814 med Tøger Hansen og skiftede som enke 1830 med 4 mindreårige sønner og 1 datter. [7]

Efter udstedelse af skifteretsattest 1834 lånte enken 400 rbd. r. s. af Ribe Købstads Overformynderi.

Enken skulle ifølge aftægtsbrevet 1848 som aftægtsbolig have kammeret næst ind til dagligstuen.

1838 Kalvslund Ejerlav #3a[redigér]

Opførelse af nye gårdbygninger må være påbegyndt 1868 på marken ved kirkestien mellem Sørendalsvej og Østervej over mod Laulundgård, over 100 alen fra nærmeste bygning. De findes ikke indtegnet på matrikelkort, men ses på et kort fra 1945.

Brandforsikring 1868, 1869 og 1874:

 • 17 fag, i øst indrettet til stuehus med 2 skorstene og bagerovn, de vestre 6 fag kreatur- og hestestald, var 18. juli 1868 nyligt opført
 • 7 fag vestre længe mod nord, indrettet til køreport, lade og brændselsrum, 1 fag bygget 1868, ellers 1869
 • 7 fag østre længe mod nord, indrettet til lo og lade, bygget 1873

Bygningerne brændte 18. maj 1942, hvorefter Elmegård byggedes på det nuværende sted, Østervej 10, ligesom før på den store matrikel 3a.

1848 Ebbe Hansen Thøgersen (1815-1887)[redigér]

Gift 1849 med Gunder Marie Simonsdatter (1821-1886), datter af Simon Jespersen, Sommervej 12. [8]

Købesum 900 rd.

Til bolig for aftægtsfolkene skulle køberen ifølge aftægtskontrakten 1884 lade opføre et nyt grundmuret hus 5 fag langt, 10 alen vidt.

 • Thøger Ebbesen Thøgersen (1852-), gårdmand i Hygum, men vist ikke død der
 • Simon Ebbesen Thøgersen
 • Marie Dorthea Thøgersen (1858-1883), g. 1882 med lærer Villum Pedersen Høgsberg, Fabjerg ved Lemvig

1884 Simon Ebbesen Thøgersen (1854-1915)[redigér]

Købesum 7.000 kr. inkl. aftægt. [9]

Frastykkede 1904 matr. 3b til gendarm Jens Chr. Jensen for 275 kr.

1915 Ingeborg Marie Thøgersen, f. Pedersen (1864-1939)[redigér]

Datter af husmand Martin Pedersen og Gunde Marie Jensen, Orten Tegllade, Varde, stedfar gårdejer Jørgen Pedersen, Vestre Hjortlund. Gift 1886 med Simon E. Thøgersen. [10]

Var på aftægt hos sønnen og i mange år svagelig og næsten blind.

 • Ebbe Hansen Thøgersen (1888-1971), ugift
 • Gunder Marie Dorthea Thøgersen (1894-), g. 1924 med Thomas Bach, landmand i Harte ved Kolding
 • Martin Hansen Thøgersen

1925 Martin Hansen Thøgersen (1900-1981)[redigér]

Gift 1926 med Elisabeth Marie Bertelsen (1901-1993), datter af Jørgen Bertelsen, Ågård, Ravning. [11]

Købesum 25.000 kr.

Flyttede 1961 til Østervej 5, matrikel 3g, som byggedes af sønnen.

1961 Jørgen Hansen Thøgersen (1928-2004)[redigér]

Flyttede til Ribe. [12]

1971 Hans H. Brunsgaard[redigér]

Agronom. Flyttede til Ribe.

1994 Jørn Kikkenborg Nielsen[redigér]

Købesum 4.265.000 kr.