Eugenie 1863 Østerklit

Skift til: navigering, søgning

22. dec. 1863 Eugenie[redigér]

Den svenske skonnert Eugenie var på vej fra Newcastle til Malmø lastet med soda og stenkul, da den under en hård snestorm af nordnordøst 22. december 1863 mellem kl. 14-15 strandede ved Østerklit i Tversted sogn, ca. 15 km fra redningsstationen i Ålbæk, som kl. 16 varsledes med ridende bud. Skibet stod på 1. revle med bagbord side mod land.

Raketapparatet bragtes ud og ved 4. forsøg lagdes linen mellem skibets master. Besætningen kunne dog ikke hale stjertblokken ombord. Da vinden senere løjede lidt af forsøgtes igen 3 gange med raketapparatet, men selvom linerne ramte hhv. bovsprydet eller mellem masterne kunne besætningen igen ikke gøre noget videre.

I mellemtiden var bådformanden og senere et ridende bud returneret til Ålbæk for at undersøge hvor vognen med redningsbåden blev af og det viste sig den først ved midnat var kommet afsted, for flere af hesteejerne havde nægtet at ride ud i den svære storm. Efter en yderst besværlig transport kom båden endelig kl. 4.45 frem til strandingsstedet.

En matros Peterson, der havde været i Amerika og var påmønstret i England, druknede da han kort efter strandingen forsøgte at nå i land i skibsbåden, som kæntrede. Desuden var skipper Peterson og en dreng omkomne af kulde og skyllet overbord af en sø.

Tilbage var 5 overlevende, hvoraf den ene sad oppe i mærset og de 4 var på vraget, som alle endelig bjærgedes af redningsbåden.

De 4 hesteejere blev senere tilkendt betydelige bøder for deres modvilje, men strandingen var medvirkende til oprettelse af en redningsstation i Tversted i 1866.