Gejser 1923 Masnedsund

Skift til: navigering, søgning

25. maj 1923 Gejser[redigér]

En deling af den danske orlogsflåde bestående af krydseren Gejser, 9 torpedobåde og 3 minefartøjer var den 25. maj 1923 samlet i Masnedsund i Smålandsfarvandet, hvor et halvt hundrede befalingsmænd samledes hos eskadrechef Godfred Hansen på agterdækket af kommandoskibet Gejser, for at få demonstreret brugen af et nyindkøbt tågeudviklingsapparat fra Sverige.

Apparatet antændtes af maskinmester E. Borg, men i stedet for en kontrolleret afbrænding, skete en voldsom eksplosion, hvor ladningen af 10 kg ætsende og brændende fosfor væltede ud over tilskuerne.

Skibslæge Christiansen fik travlt med at behandle de 55 sårede, som overførtes til torpedobåden Søløven og en time efter landsattes på Masnedø, hvorfra de kørtes til Garnisonssygehuset i Vordingborg. Heraf genoptog 2 tjenesten samme dag og 21 lettere kvæstede overflyttedes dagen efter til MarinehospitaletChristianshavn, men de 32 værst medtagne forblev på Garnisonssygehuset, heriblandt den 30-årige chef for torpedobåden Delfinen, Paul C. Rützou, der 11. juni 1923 døde som følge af sine kvæstelser.

Af andre hårdt sårede kan nævnes eskadrechefen Godfred Hansen, som i øvrigt var kendt for sin deltagelse i Gjøa-ekspeditionen, samt chefen for torpedobåden Sælen, Kai Hammerich, der blev kendt som præsident for Dansk Røde Kors og ledelsen af Jutlandia-ekspeditionen under Koreakrigen.

Egentlig var det meningen at den 24-årige kronprins Frederik 9., som var nytiltrådt næstkommanderende for torpedobåden Delfinen, skulle have været til stede, men i stedet mødte bådens chef, der jo var den allermest uheldige.

Bog