Hoop 1725 Torup

Skift til: navigering, søgning

27. nov. 1725 Torup Strand[redigér]

Den frisiske smakke 'Haabet' med skipper Liewe Hiords/Sieours var på vej fra Baltijsk/Pillau (eller Danzig) til Amsterdam lastet med 18 læst hvede og 14 læst rug og betalte 25. november 1725 øresundstold, men led havari i hårdt vejr og landsattes 27. november kl. 9 på revlen ud for Torup Strand i den sydlige del af Jammerbugt.

De 4 ombordværende måtte blive ombord til næste morgen inden de kunne reddes.

Tolder Ulrik Zitscher fra Thisted ankom ved middagstid og kort efter påbegyndte bjærgning af ladningen, som af skipperen solgtes til Peder Clemmensen i Vester Torup Klit og Niels Andersen Kiib i Klim.

Bjærgningen foretoges til og med den 30. november af både med 5-6 mand i hver og de kom fra Klim, Torup, Vust og Lild sogne. Halvdelen af ladningen tilfaldt bjærgerne.

Imidlertid endte det året efter med en større retssag, hvor først præsten i Klim anklagedes for uretmæssigt at have ført korn bort, men han frikendtes og dernæst tolderen for ikke at have opkrævet tilstrækkelig told, hvilket medførte hans fratrædelse pr. 1. januar 1729.

Der var blevet bjærget mindst 495 tønder vådt og 85 tønder tørt korn.