Brunsgård, Kalvslund

(Omdirigeret fra Jep Jensen Stenderup)
Skift til: navigering, søgning

Sommervej 18. [1]

Selvejergård ?[redigér]

Gården var 1690 en selvejergård (bondegård) på ialt 7 otting, der ca. 1693 reduceredes til 4 otting (4/7 eller ¾) ved udskillelse af en gårdspart på 3 otting (3/7 eller ¼), der senere kom i fæste og udflyttedes til Østervej 1. Hovedparcellen var senest 1776 blevet ½ kgl. fæstegård.

1580 Nis Brun[redigér]

Nævnt i jordebogen 1580 med pligtskat 3 mark 2 sk. og jagt 8 sk.

1597 Jes Brun[redigér]

Nævnt i jordebogen 1604/05 med 3 mark 2 sk. og 1 svin.

Skulle ifølge jordebogen 1629 ligesom de fleste andre ved alfarvej i Kalvslund give den fjerde part.

1630 Nis Jessen Brun[redigér]

Havde vist gården sammen med faderen. Nævnt 1623-1633 i bødesager.

1633 Mads Andersen[redigér]

Gift med Karen Jesdatter, der var født i Kalvslund. Nævnt i skiftet 1717 efter Jacob Pedersen Bager i København, som dennes farbror.

Nævnt 1633 i fripengeregister sammen med Peter Hansen.

Restancer 1647-1651.

1633 Peter Hansen[redigér]

Nævnt 1633 i fripengeregister sammen med Mads Andersen.

Var 1655 forarmet, senere var gården wüst.

1666 Jep Jensen Stenderup[redigér]

Født i Stenderup og døbt i Føvling Kirke. Som enkemand gift med Ellen Jesdatter (1645-1732).

Nævnt første gang i amtsregnskabet 1666. Ryttergård 1670. Havde ifølge jordebogen 1672 begge halvdele af gården.

Havde 1671-1673 desuden salig Christen Petersens helt wüste ½ gård uden bygninger i Gudsnap i fæste.

Ifølge jordebøgerne 1690-1693 eneste bonde i Kalvslund og havde 7 otting. Godtgørelse for rytterhold.

Overlod ca. 1693 de 3/7 til svigersønnen Christen Jensen Hjuler eller ¼ som der står i jordebøgerne 1697-1705, mens han selv ejede de ¾ del. Svigersønnens gårdspart gik senere over til dennes svigersøn Peder Michelsen og dennes søn Mickel Pedersen, der udflyttede gårdsparten til dens nuværende placering Østervej 1 ved Kalvslund Kirke.

Ønskede 1702 pga. høj alder at overlade sin ejendomsgårds 4 otting til sønnen Jes Jepsen, men det blev vist afvist af amtsforvalteren.

Nævnt igen ved undersøgelsen 1708 som bonde med 4/7 gård, 4 otting og med 15 fag stuehus, 10 fag lade og 3 fag vognhus. Der var på gården 3 køer, 4 ungkreaturer, 3 kalve, 8 får og 6 heste. Sønnen Jens var på gården.

Var bl. a. ottemand mange gange indtil 1711, nævntes senest 1712 med restancer og var død inden arvesagen 1717.

1697 Jens Jepsen[redigér]

Gift 1701 med Kiesten Olufsdatter, datter af Oluf Jensen, som 1675-1679 havde en ¼ gård i Kalvslund, derefter ½ gård i Knorborg.

Nævnt 1695 i et slagsmål. Stod vist 1697 for afhandling af gårdens gæld og bestyrede måske gårdsparten for faderen, hvor han nævntes ved undersøgelsen 1708.

Overtog senere en ½ gård i Benborg.

1711 Jes Jepsen[redigér]

Gift med Maren Pedersdatter, datter af Peter Tygesen, Møgelhøjgård.

Nævnt på gården fra 1706 sammen med faderen, havde ca. 1711 overtaget hele faderens ½ gård.

Overtog 1715 i stedet svigerfaderens gård.

1715 Chresten Jepsen[redigér]

Måske en bror. Restancer 1709-1717.

Indblandet i slagsmål 1715 og 1717. Overtog vist gården ca. 1715.

1721 Hans Andersen Toft (1691-1739)[redigér]

Født i Føvling sogn, forældrene Anders Jensen Toft (1657-1731) og Kirsten (1663-1731) havde aftægt her. [2]

Gift 1721 med Anne Jepsdatter i deres eget hus i Kalvslund.

Hans Andersen nævntes i jordebøgerne 1737-1743 sammen med Peter Michelsen som de eneste bønder (selvejere) i Kalvslund, hver med ½ gård, ialt 7 otting.

1739 Anne Toft, f. Jepsdatter (1681-1774)[redigér]

Har tilsyneladende drevet bondegården videre efter sin mands død uden at skifte. [3]

Den gamle 'Ane Hanskone Toftes' døde 93 år gl.

1745 Anders Hansen (1722-1798)[redigér]

Ikke alle hans børn nævntes i afståelseskontrakten 1776, eller måske forveksles han let med en anden Anders Hansen i Kalvslund. [4]

Gift 1745 med Kirstine Mikkelsdatter (1721-1785) fra Hjortvad, ikke fundet døbt, men muligvis datter af smed Mikkel Hansen Horning i Hjortvad.

Andres Hansen, tidligere Hans Andersen, nævntes i jordebøgerne 1751-1752 som bonde med ½ gård, ligesom Peter Michelsen med den anden ½, ialt 7 otting.

1776 Michel Andersen Hansen (1751-1776)[redigér]

Antog 7. marts 1776 den ½ kgl. fæstegård, men blev begravet 3. juledag samme år. [5]

1776 Hans Andersen Hansen (1749-1803)[redigér]

Hans Andersen afstod i kontrakten 1776 for sin arveret til faderens fæstegård og overlod gerne fæstegården til lillebroderen Michel, fordi det sikkert var tanken, at han skulle have haft svigerfaderen Niels Lauridsens gård. Men da broderen samme år døde, måtte han alligevel træde til og overtage faderens gård. [6]

Hans Andersen afstod 1802 et stk. mosejord, gl. sønderskift kaldet, til Tobias Jensen af Nr. Farup, for 24 rigsdaler.

1803 Mette Kirstine Nielsdatter (1755-1824)[redigér]

Datter af Niels Lauridsen, Singelgård (¼ part). [7]

Indgik 1804 en (leje- og) overdragelseskontrakt med Tobias Jensen om et stk. moseskift, beliggende i Kalvslund mose, Sønder Skift kaldet, til klynegravning, for 100 rigsdaler. Samme moselod tilbagekøbtes 1891 af Hans Hansen Brunsgaard fra Tobias Hansen i Nr. Farup for 36.000 klyne.

Enken havde aftægt på gården.

1810 Niels Hansen (1776-1862)[redigér]

Overladtes 1810 den ½ kgl. fæstegård mod arv til 2 søskende ialt 350 rd. s.-h. cour. og aftægt til moderen. [8]

Solgte 1819 Søndereng til sognedegn Michel Nielsen i Lintrup for 300 rbd. rede sølv og lånte af ham 400 rbd. r.s.

Købte 1828 på auktion part af 2 parceller af Laues eng i Farup enge fra Hans Morten Nielsens gård i Kærbøl for 270 rd. h. c., eller 432 rbd. rede sølv, og 1835 vistnok en 3. parcel fra samme gård.

1865 Kalvslund Ejerlav #16a[redigér]

I 1865 overført fra Kalvslund Herred til Ribe Herred som matr. 16.

Førhen Slesvigs Brandforsikring, ændret 1865 og 1872:

  • 17 fag stuehus (opført 1863), deraf 12 fag til beboelse inddelt i 6 værelser, køkken og bryggers, samt mælkestue, resten til hestestald og foderlade
  • 12 fag vester hus med stald og køreport, i 1872 var de 10 fag nybygget og resten køreport
  • 10 fag nordre hus til kornlade, sammenbygget med stuehuset
  • 12 fag øster hus til kornlade

1850 Hans Nielsen (1812-1886)[redigér]

Gift 1846 med Anne Kirstine Hansdatter (1817-1894), datter af Hans Ebbesen, Møgelhøjgård. [9]

Købte ½ gården ved at overtage gælden på 500 rbd. sm. til Tøger Petersen i Mejlby, arv til søsteren Maria og aftægt. Fæstebrev 1851 på gården.

Købte 1854 Søndereng af sognedegn Michel Nielsens arving Hans Thøgersen for 300 rd.

Testamente 1884, magelæg 1885.

Begravet på Kalvslund kirkegård. [10]

1885 Hans Hansen Brunsgaard (1860-1932)[redigér]

Gift 1887 med Else Marie Hansen (1868-1934), datter Hans Hansen, Singelgård. [11]

Byggede 1914 gården Højvang, som frastykkedes 1919. Købte 1919 Møgeltue matr. № 17k.

1932 Niels Hansen Brunsgaard (1900-1947)[redigér]

Var 1930 gårdforpagter. [13]

1947 Marie Brunsgaard, f. Sørensen (1908-1985)[redigér]

Datter af husmand Søren Henrik Sørensen og Karen Juhl, Jernvedlund. [14]

Enken skiftede 1950.

1966 Emil H. Brunsgaard[redigér]

1984 Hans H. Brunsgaard[redigér]

Samdrevet med Elmegård.

1995 Jørgen Jørgensen[redigér]

Fra Toftegård.

1999 Preben T. Fog Svendsen og Lene K. Ravn[redigér]

Vistnok søn af støberiarbejder Karl Kjeldsen Svendsen og Marie Fog, Ribe. [15] [16]

Formand for tulipanfest-komiteen i Ribe. [17] [18] [19]