Matrikel 3b, Villebøl

Skift til: navigering, søgning

Ejere af Villebøl Ejerlav #3b[redigér]

Nis Christensen (1801-1858)[redigér]

Villebøl Kro.

1858 Inger Catharina Nielsdatter Munch (1814-1891)[redigér]

Enken havde Villebøl Kro og beboede senere aftægtshuset ved Marensminde.

1861 Johan Peter Nissen (1840-1909)[redigér]

Arvede Villebøl Kro, men byggede Højgård.

1908 Niels Peder Nissen (1878-1969)[redigér]

Højgård.

1911 Hans Jacobsen (1851-1913)[redigér]

Boede i Tobøl, se nedenfor.

1856 Hyrere af matrikel 3b og ejere af det påbyggede hus[redigér]

Kådnerstedet blev vist fra 1889 borthyret og var stadig beboet i 1916, men blev vistnok senest 1921 forladt og senere nedrevet.

1856 Jacob Andersen (1807-1893)[redigér]

Søn af gårdmand Anders Hansen og Jeng Jørgensdatter, Harreby, og lillebror til gårdmand Poul Andersen (1803-1874), som fra 1836 havde Kongens Gave, Villebøl. Jengs morfar var Hans Nielsen Skreder (1705-1757) i Kalvslund. [1] [2]

Gift 1842 med Katrine Marie Hansdatter (1819-1907), datter af daglejer Hans Andersen og Anne Frandsdatter, Fæsted, stedfar gartner Niels Pedersen i Astofte.

Var fra ca. 1847 husmand i Villebøl, Haderslev Amt, måske hos broderen, eller måske allerede da her på heden.

Hyrede 1856 hedeskiftet af Nis Christensen for en periode af 50 år, årlig 12 rd. 77 sk. Lånte 1857, da hyrekontrakten tinglystes, 60 rd. af Niels Peter Petersen i Harreby.

Havde ca. 9 td. land og 7 td. land hyret.

Død som aftægtsmand i Villebøl. Enken døde i Tobøl.

1876 Niels Lauritz Nielsen (1851-)[redigér]

Også skrevet Niels Laurids. Søn af husmand og arbejdsmand Laust/Lars Nielsen (1823-1880), Ødis, som døde her hos sønnen i Villebøl. [3]

Var 1873 tjenestekarl på Jernvedlund Mark, dernæst soldat, inden familien 1874 ankom til Villebøl.

Købte 1876 huset med tilhørende lejeret af hedeskiftet, ved at overtage pantegæld på 120 kr. og mod aftægt, ialt værdi 600 kr.

Købte 1876 en hedelod på ca. 8 td. land fra Niels Nielsen, Virkelyst, for 600 kr.

Mageskiftede sig til matrikel № 25 i Sejstrup.

1880 Niels Hansen Thiim (1832-)[redigér]

Også skrevet Thim. Søn af husmand Hans Christian Nielsen Thiim og Maren Christensdatter, Maretoft ved Læborg.

Gift 1861 med Thrine Kirstine Nielsen (1839-), datter af skrædder Niels Andersen og Bodel Pedersdatter, Sønderskov Skov, Folding.

Tjente 1860 på Foldingbro Kro.

Levede 1880 af sin jordlod i Nørbølling og boede i hus med Christen Terkelsen Lund, senere Ravning, men købte aug. 1880 matrikel № 25 i Sejstrup, som han mageskiftede til denne.

Lånte 1881 1.000 kr. af Niels Eskildsen i Bobøl.

Havde 5 børn med efternavn Hansen, alle døbt i Folding.

1882 Hans Jacobsen (1851-1913)[redigér]

Var 1880 staldkarl i Kalvslund Kro, da han med panteobligation lånte 880 kr. ud til Niels Hansen Thiim. [4]

Overtog 1882 hele herligheden, dvs. huset, lejeret på jorden (matr. № 3b), køberet til hedelodden på 8 td. land (matr. № 6b) og aftægt til forældrene. Betalte kontant 1.020 kr. af den totale købesum 1.620 kr., hvoraf resterede gæld på 120 kr. til N. P. Petersen i Harreby og aftægt til svigerforældrene.

Flyttede ca. 1889 til Tobøl.

Købte 1911 matr. № 3b og 6b på 1¾ alb. og 1½ alb. af hhv. Niels Peder Nissen for 450 kr. og Johannes Lund Garder for 600 kr.

1905 Johan Wilhelm Grosmann (1856-1912)[redigér]

Født på Fødselsstiftelsen i København.

Var arbejdsmand og boede ifølge kirkebogen i Stensbæk, Folding, Villebøl, Kalvslund Mark, Hjortlund og senest fra 1905 på Villebøl Mark, hvor han må have lejet dette hus.

1912 Mette Marie Grosmann, f. Henriksen (1868-1952)[redigér]

Datter af tjenestekarl Jeppe Henriksen og hustru (Ane Kathrine) Maria Catharina Nielsen, Bækken ved Gråsten, senere Stens på Feldtfos' ejendom.

Der findes et foto af Mette Grosmann og hendes børn foran dette hus i Villebøl.

Ifølge folketællingerne 1916 boede enken i Villebøl og fra 1921 i Kalvslund, vistnok Koldingvej 42.

1913 Karen Kirstine Jacobsen, f. Spang (1865-)[redigér]

Datter af Peter Poulsen Spang og Dorthea Laugesen, Nr. Bøel. [5]

Hans Jacobsens enke sad vist i uskiftet bo indtil 1924, da hun fik adkomst.

1938 Carl Jacobsen (1898-1988) og Otto Jacobsen (1903-1988)[redigér]

Overtog 1938 ved arveudlægsskøde faderens gård i Tobøl og huset i Villebøl. [6]

Huset blev vistnok nedrevet under krigen eller sidst i 1940'erne.