Spangsbjerg Mølle

(Omdirigeret fra Spangsbjerg Møllegård)
Skift til: navigering, søgning

Spangsbjerg Møllegård ved Esbjerg.

Esbern Tagesen (-1412)[redigér]

Nævnt i Sønderjylland 1387.

Emmike Espensen og Lyder Espensen[redigér]

Brødre. Lyder pantsatte 1427 sin ½-part af Spangsbjerg gård og mølle til en adelig kvinde i Varde, da vandmøllen omtaltes 1. gang. [1]

Emmike levede 1451 og var gift med Dorte Pogwisch, datter af Hartvig Pogwisch til Bissee.

1624 Kronen[redigér]

1627 Bramming Hovedgård[redigér]

Ejeren af Bramming Hovedgård (og Endrupholm) overtog gård og mølle ved mageskifte, hvortil de hørte indtil 1668.

1648 Mads Michelsen[redigér]

Fra 1648 nævnt som fæster af ½-delen.

1657 Christen Gregersen[redigér]

Søn af Gregers Clemmensen i Andrup. [2] [3]

Gift med Mette Madsdatter og som enkemand gift med Else Hansdatter.

Nævnt 1657-1688 som fæster af ½-delen.

1648 Søfren Jensen[redigér]

Fra 1648 nævnt som fæster af ½-delen.

1664 Jens Sørensen[redigér]

Nævnt 1664-1688 som fæster af ½-delen.

1668 Ribe Domprovsti?[redigér]

Afgiften var 1681 og 1688 tillagt sognepræst og stiftsprovst Niels Jørgensen Seerup, Ribe Domprovsti.

Jens Christensen Spangsberg (1670-1738)[redigér]

Gift 1699 med Mette Sørensdatter (1683-1717). Som enkemand gift 1717 med Maren Pedersdatter (1673-1757). [4]

Kun mulig ejer.

1720 Anders Schiernbech (-1754)[redigér]

Sekretær for vicestatholder baron Frederik Krag til Stensballegård. Fik møllen overdraget til ejendom, som tak for tro tjeneste. [5]

Senere forvalter på Stensballegård, hvor han døde. Begravet i Korning. [6]

1737 Maturin Caspersen Castensen (1669-1747)[redigér]

Søn af Ribe-borgmester Casper Christoffer Castensen, som ejede Nybølgård, Enderupskov, og Assersbølgård. [7]

Fra 1700 sognepræst i Jerne og Skads, 1739 provst. Ejede også Assersbølgård og Hennegård.

Ugift. Oprettede det Maturinske legat, hvortil han testamenterede sin formue på henved 20.000 rd. som støtte til Ribe Stifts kirker, skoler og fattige.

1786 Hans Hansen Møller[redigér]

Gift med Ingeborg Nielsdatter Spangsberg som var død før 1786. [8]

1793 Jens Andersen Høeg[redigér]

Forpagter 1793.

1801 Hans Nissen (1775-)[redigér]

Gift med Katrine Povlsdatter (1776-). [9]

Havde endnu møllen 1823. [10]

Vandmølle-bygningen brændte 1834.

1850 Niels Hansen (1810-1873)[redigér]

Fra 1833 ejer af Krogsgård. [11]

Købte 1850 vandmøllen, som 1859 totalrenoveredes og der byggedes en vindmølle.

Hans Christensen Hansen (1835-)[redigér]

Gift med Andrea Tranberg fra Farup og som enkemand gift med Emilie Hansen fra Hjerting. [12] [13]

Blev som 18-årig bestyrer af møllen, som han senere overtog og hvor installeredes fransk kværn til flormel. Undgik deltagelse i krigen 1864 ved at købe sig fri. Drev handel med oldsager, gammelt husgeråd og skibsproviantering til Fanø. Var med i et konsortium der opkøbte sten til byggeri af Esbjerg Havn og med til at oprette Esbjerg Andelssvineslagteri og dens første formand. Havde 1875-1876 part i Sneumgård.

Terman Tranberg Hansen[redigér]

Overtog vistnok møllen som afhændedes, drev skibsprovianterings-forretning og solgte sædekorn. [14]

Møllegården brændte både 1906 og 1908.

1917 Spangsbjerg Mølles Kartoffelmelsfabrik[redigér]

Aktieselskab. Kartoffelmelsfabrikken nedlagdes allerede 1923 og gården blev drevet videre som almindeligt landbrug.

1940 Olav Holger Willadsen (1887-1953)[redigér]

Gift 1913 med Anna Mathilde Nielsen fra Langeland. [15]

Ejer af Solbakkegård i Kjersing. Overtog møllegården som nedrevedes 1942 og mølledammen tørlagdes.

1959 Bryndum Kommune[redigér]

Overtog jorden der udstykkedes til byggegrunde.