Visselbjerg Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Visselbjerg, Visselbjergvej 30, Alslev sogn.

Ribe Bispestol[redigér]

Nævnt i 1100-tallet.

Mikkel Eskildsen Høeg[redigér]

Søn af ridder Eskild Nielsen Høeg og Eline Nielsdatter Banner, til bl.a. Eskjær i Salling og Lyngholm i (Hassing Herred i Thy), som Mikkel overtog, men solgte 1505. Bror til Niels Eskilsen Høegh, der 1506 var bispelensmand til Bøvling Len. [1] [2]

Gift 1489 med Maren Christensdatter Steen (ca. 1470-), datter af Chresten Steen (Stenfeld) og Mette Stisdatter til Bækmark, Kokholm, Vejlinggård og Vildum. Stedmoderen Johannes Iverdatter Juel var søster til biskop Hartvig Iversen Juel.

Fik Visselbjerg i forlening, og 1492 Oksvang.

Levede endnu 1524.

1508 Henrik Ottesen Stampe (1460-1539)[redigér]

Født ca. 1460 som søn af Otto Folradsen Stampe og Inger Lauridsdatter Lunov af Klarupgård. [3]

Gift med Karen Olufsdatter Munk (-1544) af Volstrup, datter af Oluf Munk til Krogsgård og søster til bl.a. biskop Iver Olufsen Munk.

Fik 1499 Oksvang i forlening af svogeren biskop Iver Munk og 1508 også Visselbjerg.

Henrik død ca. 1539. De er begge begravet i Skads Kirke.

1533 Niels Hansen Lange (1500-1565)[redigér]

Søn af Hans Nielsen Lange (1475-1535) til Kærgård og Lydumgård. Gift 1535 med Abel Sørensdatter Skeel (-1585), hvilket ægteskab var barnløst, men havde 3 børn med en ufri kvinde. [4] [5] [6] [7] [8]

Fik 1531 ventebrev af biskop Iver Munk, at nyde Visselbjerg på livstid. Fra skødet 1567 fremgår, at foged Niels Lange i 1533 bl.a. måtte yde bispen militærtjeneste med 4 mand i rustning.

Var 1532 bispelensmand til Bøvling Len. Overtog Kærgård og Tornumgård og var forlenet med Nyborg, . Havde ved sin død DueholmMors, Riberhus, Hundsbæk og Lundenæs.

Begravet i Hunderup Kirke. Enken Abel Sørensdatter Skeel beholdt Lundenæs Len og Dueholm som pantelen efter hans død.

1567 Privat eje[redigér]

Kronen skødede 25. juni 1567 Visselbjerg til Jørgen Munk.

1565 Jørgen Hansen Munk Lange (-1577)[redigér]

Søn af Hans Pedersen Munk Lange til Krogsgård. [9] [10]

Blev 1562 lensmand på Frederiksborg Slot, hvortil 1567 lagdes Krogen og Hørsholm.

Blev 1565 forlenet til Visselbjerg, købte 1567, og havde desuden 1574-1575 Lydumgård i forlening under kronen.

Begravet i Alslev Kirke.

1577 Dorthe Munk Lange, f. Pedersdatter Galt (1540-1579)[redigér]

Datter af rigsråd og lensmand Peder Ebbesen Galt og Ingeborg Gjordsdatter Drefeld, til Tyrrestrup. Gift 1564 med Jørgen Hansen Munk Lange.

1579 Hans Jørgensen Munk Lange (1565-1616)[redigér]

Gift 1609 med Margrethe Bendixdatter Rantzau, datter af lensmand Bendix Rantzau, Møgeltønderhus.

Henrettet 30. maj 1616 i København for utugt med sine 3 søstre. Begravet i Alslev Kirke.

Enken levede 1637 og blev begravet i Haderslev.

1614 Frederik Jørgensen Munk Lange (1566-1634)[redigér]

Ejede også Krogsgård, Rugballegård, Lindet Hovgård, Sneumgård og Haraldskær.

Optog mange lån og mistede Krogsgård, Sneumgård og Visselbjerg efter en retssag 1624 om ågerrenter.

Jørgen Caisen Ahlefeldt (1596-1636)[redigér]

Hed måske Adolph Jørgen. Søn af Cai von Ahlefeldt og Helvig Rathlou. [11]

1636 Margrethe Gregersdatter von Ahlefeldt (1613-1672)[redigér]

Datter af Gregers Ahlefeldt og Mette Blome, Gråsten Slot. Gift 1630 med Jørgen Caisen Ahlefeldt. [12]

  • Dorothea von Ahlefeldt (1637-1678)

1653 Frederik Hartvigsen von Lützow (1618-1680)[redigér]

Søn af Hartvig von Lützow og Anna von Schack. [13]

Gift med Eleonora Dorothea von Rheden (1615-1652) fra Gross Dassdorf, Thüringen, død i Sønderborg. Som enkemand gift 1655 med Dorothea Ahlefeld (1637-1678) og som enkemand gift 1679 med Mette Iversdatter Krabbe (1635-1681).

Hofmarskal. Død i Nordborg, begravet i Alslev Kirke.

Arvinger beholdte vist Visselbjerg i fællesskab. [14]

  • Johan Christopher Lützow (1667-ca. 1730), major
  • Jørgen Lützow (1668-1689), indebrændte ved operahusets brand på Christiansborg.
  • Anna Margrethe Lützow
  • Hans Frederik Lützow
  • Hartvig Lützow
  • Otto Lützow

1695 Anders Hansen Rask[redigér]

Fik vist først skøde 1698.

1725 Charlotte Amalie Brockdorff (1696-)[redigér]

Datter af baron Schack Brockdorff (1652-1730) og Sophie Charlotte Wittinghof, ScheelenborgHindsholm. Gift 1707 med Joachim Brockdorff (1685-1714) til Nordsee, som var Braunschweig-Lüneburgsk kammerjunker. [15] [16] [17] [18]

Nævnt ca. 1725 på Visselbjerg.

Henrik von Brockdorff (1710-1745)[redigér]

Gift 1734 med Sophie Amalie Kielman von Kielmansegg (1698-1745), datter af friherre Christian Albrecht Kielman von Kielmansegg og Ilsabe Sophie von Preen. [19] [20]

Begravet i Preetz, Holsten.

1745 Christian Ehrenreich Brockdorff (1736-1819)[redigér]

Gift 1763 i Middelfart med Henriette Kirstine von Pultz (1747-1825), datter af ritmester Hendrick Christopher von Pultz og Birgitta Sophia Jørgensdatter Kaas, Møllegård på Langeland. [21] [22]

Medejer af Visselbjerg indtil vistnok 1757. Var 1757-1761 ritmester med garnison i Husum. Ejede bl.a. 1766-1769 Hessel, 1770-1773 Rugballegård og 1778-1792 Søndervang i Stadil sogn.

Død i Ringkøbing.

  • Henrik Brockdorff (1765-1830), født på Visselbjerg, kaptajn og kompanichef i det riberske regiment, ejer af Å Mølle ved Nissum Bredning. [23]

1758 Sebastian Hansen Wøldike (1725-1774)[redigér]

Søn af sognepræst Hans Pedersen Wøldike og Cathrine Dølner, St. Hans Kirke, Odense. Gift 1759 med Vibeke Pedersdatter Endorph, datter af Peder Nielsen Endorph og Kirstine Sophie Bornemann, Hennegård. [24]

Nævnt 1758 som ejer af Visselbjerg. Var 1770 kgl. forpagter på Starupgård i Haderslev. Fik 1771 bevilling til udparcellering af Visselbjerg, hvorved Vibæk grundlagdes med 6 gårde og opkaldtes efter Vibeke Endorph. Bisat fra Kolding. Sebastians søster Regine Dorothea Hansdatter Wøldike var gift med Gregorius Jacobsen Tjørnelund, Røj Hovedgård.

1787 Mads Hellevad (1752-)[redigér]

Nævnt 1787 som ugift proprietær.

1790 Søren Lund Pedersen (1737-)[redigér]

Søn af Peder Sørensen og Dorthe Cathrine Christensdatter Brøllund, Søgård i Nysogn på Holmsland, faderen blev senere ridefoged og birkedommer på Timgård og købte Rækkermølle. [25]

Nævnt 1781-1788 som forvalter hos søsteren Else Cathrine HaahrLindbjerggård.

Var 1801 ugift proprietær.

1809 Oluf Franck Jessen (1766-1815)[redigér]

Søn af Abraham Sørensen Jessen og Mette Marie Andersdatter Møller, faderen var sognepræst i Alslev og Hostrup.

Var degn i Alslev-Hostrup. Købte 1809 Visselbjerg af sin kones morbror for 10.000 rd.

1815 Ingeborg Nielsdatter (1773-1834)[redigér]

Datter af Niels Hansen, ejer af Frøstrupgård og senere Lindbjerggård.

Gift 1792 med Oluf Franck Jessen og som enke gift med Mathias Thomsen.

  • Jørgen Haahr Jessen (1791-), Ingeborgs ældste søn af 1. ægteskab

Mathias Thomsen (1788-)[redigér]

Født i Alslev sogn.

1850 J. A. Willadsen[redigér]

Købte 1850.

1858 J. V. Andersen[redigér]

1996 Michael Stefan Nielsen[redigér]