Hjortlund-Kalvslund 1921 Marius Bernhard Mikkelsen kaldsbrev

Skift til: navigering, søgning

Kaldsbrev for Marius Bernhard Mikkelsen at være sognepræst for Hjortlund og Kalvslund menigheder.

Vi Christian den tiende af guds nåde konge til Danmark og Island de Venders og Gothers, hertug til Slesvig-Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: at vi allernådigst har beskikket kandidat i teologien Marius Bernhard Mikkelsen, som har indfødsret, til herefter at være sognepræst for Hjortlund og Kalvslund menigheder i Ribe Stift i vort land Nørrejylland i stedet for den forrige sognepræst sammesteds Søren Sørensen Nymand, hvem vi allernådigst har beskikket til sognepræst for Veerst og Bække menigheder, ligeledes i Ribe Stift i vort land Nørrejylland.

Alt såfremt førnævnte Marius Bernhard Mikkelsen ellers efter foregående overhørelse i lærdom så dygtig, i liv og levnedskikkelig, samt af den alder efter loven befindes, at ham prædikeembedet kan betros.

Thi skal han være os som sin rette konge og herre tro og lydig, holde rigets grundlov og med troskab og nidkærhed opfylde de pligter, som det ham allernådigst betroede embede pålægger ham, alt i overensstemmelse med den højtidelige forsikring, han derom har afgivet.

Givet på Amalienborg, den 10. juni 1921.

Under vor kongelige hånd og segl.

Christian R (Segl)
J. C. Christensen