L 7 Vestkysten 1916

Skift til: navigering, søgning

Verdenskrigen
[redigér]

- Eftertryk af vore telegrammer forbydes -

En zeppeliner ødelagt ved Slesvigs vestkyst
[redigér]

London, 5. maj

Admiralitetet meddeler:

En af vore lette krydsereskadrer har ud for Slesvigs kyst ødelagt et zeppelin-luftskib.

Admiralstaben meddeler:

Det var de beskyttede krydsere „Galathea“ og „Phaeton“ der i går, torsdag, ødelagde en zeppeliner. Denne var øjensynlig ude på rekognoscering, da den blev ødelagt ved kanonilden fra disse 2 skibe.

(Dette forklarer altså den skydning, der på Jyllands vestkyst hørtes om torsdagen ude fra havet. Red.)

Den nedskudte zeppeliner ved Slesvigs vestkyst var „L. 7
[redigér]

London, 6. maj

Admiralitetet meddeler:

Efter den sidste rapport er zeppelinerenL. 7“ (Slesvigs vestkyst) ganske vist bleven alvorlig beskadiget af ilden fra krydserenGolathea“ og „Phaeton“; men dens ødelæggelse blev først fuldstændiggjort af en engelsk ubåd, der reddede 7 mand af besætningen.

Da ubåden var på tilbagerejsen med dem og gik i overfladen, blev den angrebet af en tysk krydser og blev let beskadiget.

L. 7“ blev skudt ned
[redigér]

Den svenske kaptajns beretning
Malmø, 6. maj

Da Stockholmerdamperen „Svea“, kaptajn Eklund, der lørdag indkom til Malmø, torsdag formiddagrejse fra Rotterdam til Malmø befandt sig ca. 17 minutter vestsydvest for Horns Rev ved Jylland, observeredes fra skibet et zeppelinluftskib, der stod vestpå.

Efter et par timers forløb sås nogle torpedojagere, som satte kursen efter en zeppeliner. Denne vendte og gik tilbage, men indhentedes af jagerne, der beskød den. 4 granater sås eksplodere ovenover luftskibet. Derefter fjernede jagerne sig, men en halv time senere observeredes fra „Svea“, at zeppelineren gik skråt nedad mod vandfladen.

Svea“ styrede nu nærmere for at bringe hjælp, men da jagerne også styrede hen mod zeppelineren, fandt kaptajn Eklund det heldigst at sejle bort igen. Imidlertid forlod jagerne igen zeppelineren, der nu observeredes liggende på vandet i brændende tilstand, og kort efter sank den. „Svea“ styrede nu atter ned mod den, men kunne ikke opdage spor af luftskibet, hvorefter kaptajn Eklund fortsatte sin rejse.

Hvad den tyske marinestab melder
[redigér]

Berlin, 7. maj

Marinestaben meddeler:

Vest for Horns Rev blev den engelske undervandsbåd E. 31 den 5. maj om morgenen bragt til at synke ved artilleribeskydning fra et af vore skibe.

LuftskibetL. 7“ er ikke vendt tilbage fra en rekognosceringsflyvning. Ifølge officielle meddelelse fra det engelske admiralitet blev det den 4. maj ødelagt i Nordsøen af engelske søstridskræfter.

E 31“ i engelsk havn
[redigér]

London, 8. maj

Admiralitetet meddeler:

Den tyske påstand, at den engelske undervandsbåd „E 31“ skulle være skudt i sænk af kanonild, er urigtig. Båden er vendt tilbage i sikkerhed til sin basis.

Ein englische U-Boot versenkt - Untergang des "L 7"
[redigér]

Berlin, 7. Mai.

Vor der flandrischen Küste wurde am 5. Mai nachmittags ein feindliches Flugzeug im Luftgefecht unter Mitwirkung eines unserer Torpedoboote abgeschossen. Hinzukommende englische Streitkräfte verhinderten die Rettung der Insassen.

Ferner erbeutete eines unserer Torpedoboote am 6. Mai vor der flandrischen Küste ein unbeschädigtes englisches Flugzeug und machte die beiden Offiziere zu Gefangenen.

Westlich Horns Riff wurde am 5. Mai morgens das englische Unterseeboot "E 31" durch Artilleriefeuer eines unserer Schiffe zum Sinken gebracht.

Das Luftschiff "L 7" ist von einem Aufklärungsfluge nicht zurückgekehrt. Nach amtlicher Veröffentlichung der englischen Admiralität ist es am 4. Mai in der Nordsee durch englische Seestreitkräfte vernichtet worden.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Noter[redigér]

Afskrift af avisartikler i Ribe Stiftstidende: lørdag d. 6. maj og mandag d. 8. maj 1916