Bøvling Amt

Skift til: navigering, søgning
[edit]

Bøvling Amt oprettedes 1660 udfra Bøvling Len og indbefattede Hind, Ulfborg, Skodborg, Vandfuld og Ginding herreder.

1658 Corfitz Nielsen Trolle (1628-1684)[redigér]

Født på Vallø som søn af Niels Trolle og Mette Corfitzdatter Rud, faderen var statholder i Norge og ejede bl.a. Pallisbjerg og Skarholt i Skåne. Gift dec. 1658 med Birgitte Frederiksdatter Rantzau (1641-1695), datter af Frederik Rantzau til Asdal. [1] [2] [3]

Arvede vistnok 1645 Sandholt ved Broby på Fyn efter mormoderen og tiltrådte 1649 faderens gods Skarholt i Skåne.

Studerede på Sorø Akademi, 1651 i Orléans og blev 1656 kammerjunker.

Ledte i de urolige år den skånske bevægelse mod svenskerne.

Udnævntes 16. april med virkning fra 1. maj 1658 til befalingsmand over Bøvling Len. Blev 12. juni 1661 tillige befalingsmand over Ørum og Vestervig amter.

Efterfølgende befalingsmand over Skanderborg Amt.

1664 Henrik Johansen Rüse (1624-1679)[redigér]

Søn af Johan Rüse og Euphemia van Katwijk, Ruinen ved Hoogeveen, provinsen Drenthe i Holland. Faderen var sognepræst og af huguenotfamilie fra Østfrankrig. [4] [5]

Hollandsk bygningsinspektør, der stod for for moderniseringen af Københavns befæstning og kastel. Var desuden generalmajor og oberst til fods.

Blev 1664 assessor i krigskollegiet og nobiliteret.

Modtog 1671 slottet med 2.500 td. hartkorn som betaling af Frederik 3. og udnævntes som friherre og 1. juli 1672 baron til Rusenstein med alt gods, der var vokset til at omfatte 3.500 td. hartkorn.

Død og begravet i Sauwerd ved Groningen.

1671 Lundenæs og Bøvling Amter[redigér]

Fra 1671 var der fælles amtstue for Lundenæs Amt og Bøvling Amt i Ringkøbing, som 1793 omdannedes til Ringkøbing Amt.