Hjortvad 1831 taksation af 4 gårde

Skift til: navigering, søgning
1218.

År 1831 den 3. juni, er af undertegnede branddirektør og taksationsmændene Iver Larsen af Jedsted og Jeppe Hansen af Vilslev, foretaget følgende taksation til ny indtegning under brandforsikringen.

[redigér]

Kalvslund sogn, Hjortvad by:

1. En gård bebos af Hans Pedersen.
a. Stuehus i sønder 16 fag 11 alen dyb, grundmur og brændt mur med ege og fyrre overtømmer, stråtag,
heraf 13 fag til beboelse med loft, vinduer, døre, 2 skorstene og 1 bagerovn, resten til stald og lo,
takseret for
825 rbd. 800 rbd. sølv
b. Det østre hus 16 fag 11 alen dyb, brændt mur med ege overtømmer og stråtag, til stald og lade. 412 48 400
c. Det nordre hus 13 fag 10 alen af samme bygningsmaterialer som b til lade. 268 12 260
d. Det vestre hus 12 fag 11 alen dyb, grundmur og fyrre overtømmer med stråtag, til lade. 309 36 300
e. Hus sydøst gården 6 fag 8 alen dyb, grundmur, ege overtømmer, stråtag, til tørvehus. 41 24 40

Tilsammen 1.856 rbd. 24 sk. eller 1.800 rbd. sølv
Forsvarlig mod ildsvåde og har ikke førhen været forsikret.

[redigér]

Kalvslund sogn, Hjortvad by:

2. En gård bebos af Hans Holdensen.
a. Stuehus i sønder 19 fag, 11 alen dyb, grundmur og brændt mur med fyrre overtømmer og stråtag,
heraf 10 fag til beboelse med loft, vinduer, døre, 2 skorstene og én bagerovn, resten til stald,
takseret for
1.031 rbd. 24 sk. 1.000 rbd. sølv
b. Det østre hus 15 fag, 10½ alen dyb, af samme bygningsmaterialer til lade. 453 72 440
c. Det nordre hus 8 fag, 9 alen dyb, grundmur, ege overtømmer, stråtag, til vognport og lade. 165 160
d. Det vestre hus 15 fag, 9 alen dyb, af samme bygningsmaterialer som c til lade og tørvehus. 412 48 400

Tilsammen 2.062 rbd. 48 sk. eller 2.000 rbd. sølv
Forsvarlig mod ildsvåde og har ikke førhen været forsikret.

[redigér]

Kalvslund sogn, Hjortvad by:

3. En gård bebos af Laust Jensen.
a. Stuehus i sønder 17 fag, 10½ alen dyb, grundmur og brændt mur, ege overtømmer, stråtag,
heraf 11 fag til beboelse med loft, vinduer, døre og 2 skorstene, samt bagerovn, resten til stald og lo,
takseret for
825 rbd. 800 rbd. sølv
b. Det østre hus 19 fag, 10½ alen dyb, grundmur, ege overtømmer, stråtag, til stald og lade mv. 412 48 sk. 400
c. Det nordre hus 9 fag, 9 alen dyb, af samme bygningsmaterialer til lade og køreport. 154 66 150
d. Det vestre hus 13 fag, 10½ alen dyb, af samme bygningsmaterialer til lade. 257 78 250

Tilsammen 1.650 rbd. eller 1.600 rbd. sølv
Forsvarlig mod ildsvåde og har ikke førhen været forsikret.

[redigér]

Kalvslund sogn, udfl. af Hjortvad:

4. En gård bebos af Hans Benned Bundesen.
a. Stuehus i sønder, 13 fag, 9¼ alen dyb, grundmur, fyrre overtømmer, stråtag,
heraf 8 fag til beboelse med loft, vinduer, døre, 2 skorstene og en bagerovn, resten til stald og lade,
takseret for
618 rbd. 72 sk. 600 rbd. sølv
b. Det østre hus 11 fag, 9 alen dyb, af samme bygningsmaterialer til lade. 206 24 200

Tilsammen 825 rbd. eller 800 rbd. sølv
Forsvarlig mod ildsvåde og har ikke førhen været forsikret.

[redigér]

Brandredskaberne forefandtes ved før anførte i dag takserede steder.

Corum branddirektør
Jep Hansen Iver Larsen taksationsmænd

Noter[redigér]

Brand 2-1218, s. 427