Hjortvad Skole 1880 teglværksejer Søren Chr. Andersen

Skift til: navigering, søgning
Hjortvad, den 22. marts 1880.
Højærværdige hr. pastor Brag i Hygum!

I gensvar på deres skrivelse af 20. ds. hvori de ønsker meddelt oplysningen, når stenene til den projekterede nye skolebygning er færdige, samt om teglværksejer Søren Chr. Andersen i Ravning er at stole på angående levering af samme. I denne anledning tilkendegiver deres højærværdighed hvad følger. Bemeldte Andersen har lovet at ville tilvejebringe murstenene den omhandlede skolebygning sidst i juni måned, men om dette er at stole på er jeg aldeles ude af stand til at sige eller at afsige bestemt erklæring om.

For resten kan jeg hvad den ting angår meddele dem, at hans forretning er i en mislig stilling med hensyn til at være i stand til at holde at løfte desangående, thi de omhandlede mursten er for tiden hverken strøgne eller brændte.

Det ser næsten ud til at vi skal nødsages til at ty på den anden side af grænsen for at få stenene, som er meget dyre og lang transport. Dette er alt hvad jeg for tiden kan meddele dem i den omhandlede sag.

Ærbødigst T. N. Teilmann skoleforstander