Klostereng 1760 Niels Christensen i Ravning 0-3-2-1⅔

Skift til: navigering, søgning

Olluf Jensen af Kærbøl, hans udgivne skøde til Niels Christensen af RavningKloster Eng.


Underskrevne Ole Jensen af Kærbøl, Nørre Farup sogn, kendes og herved for alle vitterlig gør, at jeg med fri vilje og velberådet hu, samt med min hustrus vilje og samtykke, har solgt, skødet og afhændet fra mig og mine arvinger til velagte Niels Christensen af Ravning, Kalvslund sogn, og hans arvinger en engskifte i den såkaldte Kloster Eng, som efter den derover forfattede katalog findes anført under № 5, beliggende i Riberhus Amt og Birk, Nørre Farup sogn, ansat for hartkorn 3 skippe 2 fjerdingkar 1⅔ alb., ny matrikel og er jordmål 475 rutter, hver rutte beregnet til 9 alen dansk mål, alt i den stand som det nu befindes og med samme ret og rettighed, samt hovedgårds frihed, skatterne alene undtagen, ligesom det mig efter høj lovlig kammerkollegium tilladelse af 22. maj 1756 ved auktionsskøde af 15. maj 1757 er skødet og overdraget, og af mig i eje siden er blevet ejet og besiddet, så at vel bemeldte Niels Christensen og arvinger før anførte ejendom med før ommeldte frihed, ret og rettighed, for et friet, offentlig (?), fuldkommen og uigenkaldelig købt køb til evindelig arv og ejendom må have, nyde, bruge og beholde uden nogen mands påanke eller påtale, og samme sig så nyttig gøre som han bedst ved, vil og kan, og hans majestæts lov og forordninger tillader, eftersom han mig den før akkorderede købesum med 100 rd., skriver ét hundrede rigsdaler, den sidste med den første skilling til fulde rigtig betalt og fornøjet har, dog med de vilkår at han eller arvinger deraf svarer og udreder alle kongelige kontributioner, ordinære og ekstraordinære, som af disse hartkorn svares og udredes bør og enten allerede påbudt er, eller herefter påbudt vorder.

Hvorimod jeg eller arvinger, én for alle og alle for én skal være velbemeldte Niels Christensen og hans arvingers fulde og faste hjemmel til før berørte grund og ejendom og denne samme i alle måder at hjemle frie og frelste for hver mands tiltale som noget derpå med rette kunne have at tale.

Til bekræftelse har jeg ikke alene dette egenhændig underskrevet og forseglet, men endog ombedet mine kære naboer Mikkel Ibsen og Morten Hansen Nygård, begge med mig til vitterlighed at underskrive.

Og må det være til bemeldte Niels Christensen tilladt uden foregående kald og varsel til mig eller nogen at lade dette skøde læse og protokollere når og hvor han det for godt befinder, datum Kærbøl, d. 22. marts 1760.

Olle Jensen (L. S.)
Til vitterlighed efter begæring underskriver Morten Hansen Mikel Ibsen

Læst for rettenRiberhus Birketing onsdagen d. 9. sep. 1761. Testerer N. Lund

Noter[redigér]

Album

Se fol. 317 foran.

Solgt af Claus Madsen № 3-321.