Matrikelkort Kalvslund

Skift til: navigering, søgning

1838[redigér]

Kort over den Deel af Calslund Byes Jorder, som vedkommer Hartkornet, med en del af Plougtaxten, [1] [2]

Calslund Sogn, Riberhus Birk, Riberhus Amts søndre Deel.

Maalt fuldstændig i Anledning af Matrikuleringen Aar 1838 af

U. P. Haahr, Leutn. og Landmaaler.
Anmærkning.
De paa Kortet med grøn Skygge udmærkede Skjel, viser Grændserne
mellem Hartkorns Jorderne og Plougtaxt Jorderne, og ere skyggede
med Grønt mod Plougtaxten og med Rødt mod Hartkornet,
for øvrigt er alle Lodskjel mellem Hartkornet skyggede med Rødt.
U. P. Haahr.
Kortet er prøvet ved de paa samme stiplede røde Linier og befundet rigtig med en Dispropartion af C 26.
Maalestokken er passende til Kortets ...ning. October 1851. N. Thyregod

Taksationen er udført, taksterne er paaskrevne Kortet med Blaat, Matr. № med sort og adskillige Lodskjel paaførte, i August og Sept. 1851 af Fløe, landinspektør.

Maalestok paa 2000 Alen passende til Kortet.

1865[redigér]

Kort over alle jorder til Kalvslund by og sogn, Ribe Herred, Ribe Amt. [3]

Opmålt i året 1865 af F. Boesen, landinspektør.

Ved de oprindelige danske jorder er skellene udmærkede med rød skygge.
Ved de tidligere slesvigske jorder er skellene udmærkede med grøn skygge.
… de med blå farve antydede.
Taksationen er antegnet af dette kort med en rød farve, juli 1866.

1868[redigér]

Kalvslund bys jorder, Kalvslund sogn, Ribe Herred og Amt. [4]

Opmålt 1865 af Boesen, prøvet af H. H. Müller.

Omtegnet 1868 af E. Schmidt. Rigtig kopi, Jørgensen.

Til omtegning jan. 1907.

1907[redigér]

Kalvslund by, Kalvslund sogn, Ribe Herred, Ribe Amt. [5]

Opmålt 1865 af Boesen, prøvet af H. H. Müller.

Omtegnet 1868 af E. Schmidt.

Omtegnet 1907 af H. A. Martens. Rigtig kopi C. Holm.

1977[redigér]

Matrikelkort i 1:4.000. [6] [7] [8] [9]

Ejerlav: Del af Kalvslund by, sogn: Kalvslund, herred: Ribe, amt: Ribe.

Oprindelig opmåling: 1865. Sidste omtegning 1977.

Originalkort fra d. 9. okt. 1996. Næste udgave foreligger digitalt