Operation Weserübung 9. april 1940

Skift til: navigering, søgning

Tirsdag den 9. april 1940 ved daggry indledtes Operation Weserübung, der var kodenavnet for Tysklands invasion af Danmark og Norge.

Materialet om flystyrt er hovedsagelig fra Søren Flensteds hjemmeside ”Airwar over Denmark” på http://www.flensted.eu.com

Ødelagte danske fly[redigér]

Ved invasionen havde kun København et egentligt luftforsvar bestående af ca. 45 kampklare fly af typerne Fokker C.V, Gloster Gauntlet og Fokker D.XXI, indkøbt i den rækkefølge af Hærens Flyvertroppers såkaldte jyske og sjællandske afdeling, som begge siden 1932 var fast stationeret nordvest for byen på Værløse Flyveplads og var opdelt i hver sin jager- og rekognosceringseskadrille.

Kampene under invasionen 9. april 1940 varede kun et par timer, inden Krigsministeriet gav ordre til, at al modstand skulle ophøre. Kort efter, omkring kl. 6.30 blev Ålborg Flyveplads besat af tyske faldskærmstropper, og overgav sig uden kamp.

9. april 1940 Værløse ved København[redigér]

Ved daggry lettede fra Østersø-lufthavnen i Barth vest for Stralsund 12 Messerschmitt Bf 110 fly fra I./ZG 1 under ledelse af hauptmann Wolfgang Falck og fløj i meget lav højde over Østersøen ind over Sjælland mod Værløse Flyveplads, hvor de havde ordre til at angribe og uskadeliggøre det danske luftforsvar, med deres maskingeværkanoner. [1] [2]

Fra Værløse sendtes ved daggry kl. 4.50 ét rekognosceringfly afsted mod den dansk-tyske grænse og ellers var situationen kl. 5.20, da det tyske overraskelsesangreb indledtes, at Hærens Flyvertroppers fly var stillet op på lige linjer og i færd med at blive startet og opvarmet. Kun et 2-sædet Fokker C.V biplan rekognosceringsfly fra den jyske afdelings 5. eskadrille med pilot W. Godtfredsen og observatør G.F. Brodersen var netop ved at lette og nåede op i 50 meters højde inden det ramtes og styrtede brændende til jorden, hvorved de 2 omkom. [3] [4]

De øvrige ansatte på flyvepladsen slap uskadte, selvom 14 danske fly totalskadedes og 11 blev stærkt medtagne, under 5 angrebsbølger, som varede i 45 minutter. [2]

Løjtnant Godtfredsen begravedes den 14. april på Garnisons Kirkegård i København. [3]

Tyske flystyrt ved invasionens start[redigér]

Om morgenen den 9. april 1940 overfløj Luftwaffe det sydlige Jylland med Junkers Ju 52-transportfly medbringende faldskærmtropper, som omkring kl. 6.30 indtog de 2 flyvepladser ved Ålborg, Rødslet og Rørdal, der overgav sig uden kamp. [5]

Der var under Operation Weserübung og under hele besættelsen mange flyulykker i Nordjylland, men ser man på det sydlige Jylland (rundt regnet syd for en linje mellem Ringkøbing og Horsens) skete der på udturen nordpå den 9. april 1940 følgende ulykker med tyske fly:

9. april 1940 Sønder Vium ved Tarm[redigér]

En gruppe på 3 Junkers Ju 52-fly til særlig anvendelse fulgtes op til Ringkøbing-området, hvor det ene fly i tåge lidt før kl. 11 forsøgte at lande på heden 1½ km nordøst for Sønder Vium kirke syd for Tarm, men flyet fik ved landingen det ene hjul i en grøft og tippede med voldsom kraft rundt, så de ombordværende slyngedes ud af det splintrede fly. [6]

Kun mekanikeren Franz Sauerland overlevede med bl.a. en kvæstet fod og kom efter ophold på Tarm Sygehus tilbage til Tyskland.

De 8 omkomne begravedes den 11. april på Egvad Kirkegård, men flyttedes i 1960'erne til Grove kirkegård ved Karup.

Flyvraget læssedes efter nogen tid på togvogne og kørtes bort ad den ellers kort forinden nedlagte Nørre Nebel-Tarm Jernbane.

9. april 1940 Vester Lindet ved Gram[redigér]

En Junkers Ju 52 til særlig anvendelse var den 9. april på vej fra Uetersen nordvest for Hamborg mod Stavanger, da der opstod brændstof-problemer og flyet forsøgte at lande på en mark ved Vester Lindet skole. [7]

Bagenden knækkede da flyet ramte et dige, men besætningen og passagererne var uskadte.

9. april 1940 Nordsøen[redigér]

En Messerschmitt Bf 110 med 2 ombord var på vej fra VesterlandSild til Stavanger, men kolliderede med et tilsvarende fly, som dog kunne fortsætte, og styrtede i Nordsøen.

Liget af underofficer Paul Wengorz fandtes 14. juni 1940 nær Høje Knolde på Skallingen af strandfoged Jørgen Petersen og bragtes til en lille hytte ved hans gård i Oksby, hvor det identificeredes. Værnemagten sørgede for at liget begravedes på Fredshøj Kirkegård i Flensborg.

Løjtnant Bodo Habben blev aldrig fundet.

Returflyvnings-ulykker under invasionen[redigér]

Ved returflyvning til Tyskland den 9. april 1940 skete ved overflyvning af det sydlige Jylland følgende tyske flyulykker:

9. april 1940 Harreby ved Hygum[redigér]

En Junkers Ju 52 var om eftermiddagen den 9. april 1940 på vej hjem fra Norge, da den fra nordlig retning forsøgte at nødlande ved Harreby Østergård, men først ramte flyet nogle træer og ved passage af et dige revedes landingsstellet af, inden flyet kom til standsning på marken.

Besætningen var uskadt, men i flyet sås adskillige skudhuller.

Et bjærgningshold fra Flensborg-Weiche tømte flyet for benzin, skilte det ad og bragte det tilbage til Tyskland.

9. april 1940 Nordsøen[redigér]

En Junkers Ju 52 til særlig anvendelse med 2 ombord var den 9. april 1940 på vej fra Stavanger til Stade vest for Hamborg, men styrtede undervejs i den sydlige del af Nordsøen.

Pilotens lig fandtes den 8. juli 1940 på Vejers Strand af strandfoged Bloch, på hvis gård der afholdtes ligsyn af dansk politi. Liget af telegrafisten fandtes den 22. august 1940 på stranden ved Emmerlev og afhentedes af værnemagten. De blev begge bragt til Tyskland og begravet der.

Eksterne links[redigér]

  1. Angrebet på Værløse Flyveplads den 9. april 1940, af Helge A. Schrøder (2002). ISBN 9788798869122. [1]
  2. War in the west - Fokker D.XXI Aces of World War 2, af Stenman & Jong (2013). ISBN 9781780960630
  3. Godtfredsen, Wilhelm (1914-1940) - danishww2pilots.dk
  4. Brodersen, Gustav Friedrich (1913-1940) - danishww2pilots.dk
  5. Han erobrede Aalborg den 9. april – helt alene - denkorteavis.dk 8. april 2013
  6. Tysk nødlanding d. 9. april på Sdr. Vium hede - militariaforeningen.dk
  7. Nødlanding ved Vester Lindet 9.4. 1940 - vojensbilleder.dk