Rødding 1806 Claudiane S. Høxbroe ⅙ fæstegård

Skift til: navigering, søgning

Jeg underskrevne Rasch Jacobsen i Ravning, førhen besidder af ⅙ part fæstegård i Rødding, som er solgt af mig til s. t. hr. provst Høxbroe for provstinde, fru Claudiane Sabine Høxbroe sammesteds, tilstår og bekende herved, at da købesummen for bemeldte solgte gård er allerede til mig rede og rigtig betalt, at de forpligtelser som endnu ud af kontrakten d. d. protocollationis 21. sep. 1790 hæfter på bemeldte gård i henseende Anna Sørensdatter, må translokeres og protokolleres på min i Ravning i besid havende gård, hvormed jeg leverer velbemeldte fru provstinde gården frit og et rent folium i pantebogen, hvilket jeg med egenhændig underskrift stadfæster.

Actum i Frøs og Kalvslund Herreders aktuariat den 21. juni 1806.

Rasch Jacobsen In fidem subscriptionum J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. vid. hovedbog fol. 446.

Noter[redigér]

C-1806-42, s. 726