Ravning 1762 Peder Iversen ½ fæstegård

Skift til: navigering, søgning

Da det har behaget gud at sætte mig Anna Nielskone i Ravning udi enkestand og jeg atter igen agter indgå (?) andet ægteskab med Peder Iversen af Brøstrup, så —
øvrigheds approbation indgået underskrevne —
mig og mine 2 faderløse børn med formyndere
Niels kone c. c. Thomas Jørgensen af Karckhov lover —
2 faderløse børn til fædrenearv efter deres —

Skulle det ske, at én af bemeldte 2 børn skulle ved døden afgå før de bliver 18 (?), da arver moderen den halve del, og den efterlevende sin uændrede halve del, som er alt hvad bemeldte 2 børn til fædrenearv af gården kan tilkomme, formedelst den på gården hæftende aftægt.

At således er indgået og sluttet, bevidner vi med egenhændig underskrift, tjenstlig bedet rettens betjente samme vil behage at forfæste (?), Hygum Ting d. 9. sep. 1762.

Anna Thomasdatter Thomas Jørgensen
Peder Christensen Peder Iverss. Søren Christensen
f. r. b. H. Daue B. F. … S. Simonsen


[redigér]

1762, pagina 7. Kalvslund sogn, Ravning.


Peder Iversen fæster sin formands, afdøde Niels Christensens halve fæstegård udi Ravning, da han sig efter foregående skiftekontrakt af dato 9. sep. 1762, til enken på stedet haver indfriet.

Efter fæstebrev af 18. juni 1761 har hans formand Niels Christensen givet til fæste 2 rigsdaler 24 skilling

Peder Iversen giver til fæste 2 rd. 24 sk.

Noter[redigér]

Side 697.