Ravning 1796 Jens H. Bundesen ½ kgl. fæstegård

Skift til: navigering, søgning

Vitterlig gøres hermed, at imellem Nis Thomassen i Ravning på den ene, og Jens Hansen Bundesen af Høm på den anden side er indgået og sluttet følgende købekontrakt.

1.

Sælger og aldeles overlader Nis Thomassen fra sig og sine arvinger sin påboende og i fæste havende kongelige halv fæstegård i Ravning, med husbygninger, og alt hvad der er udi søm- mur- og naglefast, med klokken og kakkelovn, samt gødskning, den lagte sæd i jorden, 6 traver tag, således til Jens Hansen Bundesen af Høm, og sine arvinger, at han gården cum pert. fire uger før majdag a. c. antræder, gør sig samme så nyttig og gavnlig som han selv bedst ved og kan, samt søge fæste derpå.

2.

Derimod lover og forplligter køberen Jens Hansen Bundesen for sig og sine arvinger, ikke alene præstere årlig af gården fra antrædelsens dato præstande, men end også at betale derfor til sælgeren Nis Thomassen, den før akkorderede købesum 378 rd., siger tre hundrede og halvfjerdsindstyve og otte rigsdaler, som betales til snapsting d. 14. juni a. c., samt at svare den på gården hæftende årlige aftægt til Thomas Nissen og hustru efter kontrakt d. d. 3. dec. a p. Enhver af kontrahenterne, som slår købet op giver 100 rd. til opslag.

Ligeledes opfyldes den imellem sælgeren og hans fader oprettede overladelseskontrakt af samme dato.

At således imellem kontrahenterne er før akkorderet og sluttet, som uryggelig skal holdes og efterkommes, bevidner de med egenhændige underskrift sub renunciatione omnium exceptionum, ombedende de kongelige herredsbetjente samme behage til vitterlighed at ratificere og protokollere kontrakten, som er sluttet d. 25. nov. a. p., men ekspederetFrøs og Kalvslund Herreders ting i Hygum d. 26. maj 1796.

Søren Nissen i fuldmagt for Nis Thomassen, som kontrakten er vedhæftet.

Jens Bundesen Hansen Til vitterlighed Arbo J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. v. hovedbog fol. 446.

[redigér]

1796. Das Kirchspiel Calslund, Dorf Rauning.

Jens Hansen Bundesen soll des Nis Thomassen ½ Festehof festen. Kontr. d. d. 26. Mai 1796.

1795 erlegte Nis Thomassen 3 rd.

Jens Hansen Bundesen bezahlt 3 rd.

Noter[redigér]

B-1796-21, s. 769