Ravning 1796 Jens H. Bundesen gæld

Skift til: navigering, søgning

Kendes jeg underskrevne Jens Hansen Bundesen i Ravning, og hermed for mig og mine arvinger vitterlig gør, at jeg ret sand og velgestændig gæld er skyldig og pligtig til Thomas Svendsen i ToftumRømø, den sum kapital 250 rd., siger to hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler slesvig-holstensk courant, som han mig efter min begæring haver rede lånt og forstrakt.

Anlover og forpligter mig for mig og mine arvinger, ikke alene at forrente samme kapital årlig fra dags dato af med 4 procent, men endogså at betale samme efter ½ års lovlig opsigelse, som begge parter fri står igen, med alle resterende renter, og imod forhåbning forårsagede omkostninger, den sidste med den første skilling, til bemeldte min kreditor, hans arvinger, eller hvem der med panteforskrivning formedelst en lovlig transport med rette ihændehaver skadesløs, og dette ved speciel forpantelse, min påboende ½ kongelige fæstegård Ravning, samt alt mit øvrige ejende, eller herefter bekommende gods og formue, intet deraf undtagen eller forbeholden, for så vidt samme til fuldkommen betaling fornøden gøres, således at mig eller mine arvinger ikke skal fri eller frelse nogen rettergang, rettens velgerninger, mandater eller forordninger, som enten er eller kommer, krigsnød, samt ildsvåde, men alene den fulde og rigtige betaling og forskriver alt sammen ved hæder og ære, tro og gode love, uden mindste list og svig.

Dette til stadfæstelse haver jeg denne min panteforskrivning egenhændig underskrevet og konsenterer jeg dennes protokollation hermed.

Frøs og Kalvslund Herreders aktuariat d. 30. juni 1796.

Jens Hansen Bundesen in fidem subscriptionum J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. vid. hovedbog fol. 446.

Noter[redigér]

B-1796-28, s. 779