Ravning 1802 Hans Thiørnelund gæld

Skift til: navigering, søgning

Kendes jeg underskrevne Hans Thiørnelund, hans kongelige majestæts grænsekontrollør i Ravning, og hermed for mig og mine arvinger vitterlig gør, at jeg ret sand og velanstændig gæld er skyldig og pligtig til hr. kontrollør Storm i Skodborghus, den sum kapital 99 rd. siger halvfemsindstyve og ni rigsdaler slesvig-holstensk courant, efter kursen beregnet nemlig 100 rd. r. b., imod 90 rd. slesvig-holstensk courant, han fra mig efter min begæring har rede lånt og forstrakt

Anlover og forpligter mig for mig og mine arvinger, ikke alene at forrente samme kapital årlig fra dags dato af med 4 procent, men endogså at betale samme efter ½ års lovlig opsigelse, som begge parter fri står igen, med alle resterende renter, og imod forhåbning forårsagede omkostninger, den sidste med den første skilling, til bemeldte min herr …, hans arvinger, eller hvem der med panteforskrivning formedelst en lovlig transport med rette ihændehaver skadesløs, og dette ved speciel forpantelse, min påboende ½ kongelige fæstegård i Ravning, samt alt mit øvrige ejende, og herefter bekommende gods og formue, intet deraf undtagen eller forbeholden, for så vidt samme til fuldkommen betaling fornøden gøres, således, at mig eller mine arvinger ikke skal fri eller frelse nogen rettergang, rettens velgerninger, mandater eller forordninger, som enten er eller kommer, krigsnød samt ildsvåde, men alene den fulde og rigtige betaling og forskriver alt sammen ved hæder og ære, tro og guds love, uden mindste list og svig.

Dette til stadfæstelse haver jeg denne min panteforskrivning egenhændig underskrevet og koncentrerer jeg dens protokollation herved.

Frøs og Kalvslund Herreders aktuariat d. 20. april 1802.

Hans Thiørnelund In fidem subscriptionum J. Kloppenburg

Collatum J. Kl. vid. hovedbog fol. 446.

Noter[redigér]

C-1802-27, s. 276