Ravning 1858 Peter J. Damm koncession til teglværk

Skift til: navigering, søgning

Peder Jensen Damm fra Ravning, Kalvslund sogn, søger tilladelse at drive det af ham ejende teglværk sammesteds.

Født i Hellevad, Åbenrå Amt. 38 år gl. Sessions-distrikt Åbenrå. Har tjent kongen som ingeniør. Indkaldt 1843. Stået i fast tjeneste 2½ år.

Er gift, har 5 børn: 12, 9, 6, 3, ½ år gamle.

[redigér]

Til det kgl. herredsfogderi for Frøs og Kalvslund herreder.

Da det kongelige herredsfogderi i behagelig indberetning af 20. ds., betræffende en ansøgning fra Peter Jensen Damm om tilladelse til at drive et ham tilhørende teglværk i Ravning, ikke har udtalt sig om, i hvilket omfang bemeldte teglværk drives og oplysning herom, således som også vil erfares af min skrivelse af 18. f. måned, er nødvendig for at kunne bestemme recognitionens størrelse, skal jeg have herredsfogderiet anmodet om behageligst at ville meddele mig de ommeldte oplysninger.

Haderslev Amthus, den 25. sep. 1858. W. W. Stockfleth

[redigér]

Til det kgl. herredsfogderi for Frøs og Kalvslund herreder.

Dags dato er herhos udfærdiget en koncession for Peter Jensen Damm i Ravning til at drive et teglværk i Ravning by, mod at han erlægger en årlig recognition af 4 rd.

Ved i henhold til behagelig indberetning af 18. ds. at meddele forestående til efterretning og videre bekendtgørelse, for den pågældende, beder det denne tillige tilkendegivet, at han med et ekspeditionsgebyr af 14 rd. 48 sk., et produktionsgebyr af 1 rd. 70 sk. og et copialgebyr af 13 sk. kan afhente koncessionen på den herværende Vesteramtstue.

Haderslev Amthus d. 21. okt. 1858. W. W. Stockfleth