Sønderho Kro

Skift til: navigering, søgning

Kropladsen 11, Sønderho. Anno 1722. [1] [2]

1664 Jørgen Fransen[redigér]

Gift med Margrethe Andersdatter.

Boede i Ribe og fik 27. oktober 1664 bevilling på alene at sælge øl og andre varer til Fanø kromænd i 'Fanø's begge kroer' (Sønderho og Nordby). [3]

1685 Oluf Christian Engelstoft (1636-1712)[redigér]

Født i BråbySydsjælland som søn af bonden Christen Pedersen og Ellen Olsdatter, Engelstofte, Næsby sogn. [4] [5] [6]

Gift med Mette Christensdatter Raabsted. Som enkemand gift med Margrete Andersdatter Klyne (1651-1688), datter af Anders Jensen Guldsmed og Karen Jacobsdatter Harboe, Ribe. Hendes bror Jens lavede 1697 alterkalken til Sønderho Kirke. Som enkemand gift 1689 med Anne Pedersdatter Grønholt.

Blev 1670 borger i Ribe, var 1685 fuldmægtig ved stiftamtmanden og fra 1702 rådmand.

Havde desuden Gredstedbro Kro i fæste, og fik 1688 tilladelse til at indrette værtshus i Strandby og 1690 i Hjerting. [7] [8] [9] [10]

Begravet i Ribe Domkirke.

1712 Anna Engelstoft, f. Pedersdatter Grønholt (-1722)[redigér]

Sikkert datter af sognepræst Peder Jensen Grønholt (-1679), Bryndum-Vester Nebel

Enken forpagtede 1719-1722 kroen ud til Jes Bonnesen. [11]

1719 Jes Bonnesen[redigér]

1722 Niels Andersen Seerup (1687-1730)[redigér]

Sikkert søn til sognepræst Anders Nielsen Seerup, Bryndum-Vester Nebel, provst i Skads Herreds Provsti. Bror til birkedommer Joen Andersen Seerup, Hunderup Birk. [12]

Byggede formentlig 1722 kroen bestående af 2 huse på hhv. 12 fag og 6 fag.

Boede 1723 i Hjerting og 1725 i Strandby, hvor han døde. Boet var ganske fallit. [13]

1722 Otte Sophie Seerup, f. Engelstoft (1692-1742)[redigér]

Fik 16. marts 1722 bevilling på krohold og blev senere samme år gift med fætteren. Har tilsyneladende haft en bestyrer. [14] [15] [16]

  • Anne Katrine Seerup

1724 Peder Hansen Brinch (1695-1743)[redigér]

Forpagtede 1724 kroen, fik 1728 skøde på den, men overtog først krobevillingen 1742 efter Otte Sopies død. [17]

1743 Karen Brinch, f. Sørensdatter (1700-1744)[redigér]

Enken kunne ikke beholde bevillingen, som Sonnich Jensen og Niels Madsen søgte om at få og nogen måneder senere sønnen, der fik den.

11 børn.

1744 Søren Pedersen Brinch (1721-1805)[redigér]

Gift med Kjerstine Lauridsdatter (-1771) og som enkemand gift 1771 med Anne Margrethe Jensdatter Rasch.

Strandfoged og sognefoged. Udbyggede 1757 krohuset til 13 fag og ladehus 10 fag.

Havde vistnok først 1785 fået bevilling på værtshushold.

Havde 19 børn i sine 2 ægteskaber, hvoraf 9 døde som små.

  • 1. Peder Sørensen Brinch, var svagelig

1805 Anne Margrethe Brinch, f. Jensdatter Rasch (1752-1832)[redigér]

Havde aftægt på kroen til sin død.

1806 Jens Rasch Sørensen Brinch (1775-1860)[redigér]

Gift 1806 med Mette Termansdatter fra Tanderup. [18]

Strandfoged og sognefoged. Drev også høkerhandel. Måtte 1806 holde værtshus mod årlig afgift på 8 rd. [19]

Var fattig og havde 8 børn.

  • Søren Jensen Brinch (1812-1845)

1831 Lauritz Christensen (1808-1866)[redigér]

Købmand fra Tønder. Købesum 1.280 rd.

1866 Anne Cathrine Christensen[redigér]

Enken sad i uskiftet bo.

Broder Pedersen Christensen (-1898)[redigér]

Var først handelsbestyrer. Oprettede telegraf i kroen. Overtog efter moderen.

Medejer af skonnerten Union og skonnertbriggen Termane.

Død ugift.

1898 Balthazar Christensen[redigér]

Drev kroen sammen med søstrene.

1912 Sonnich Thomsen[redigér]

Styrmand. Købesum 14.300 kr.

Købte 1919 i stedet Hotel Nordby.

1919 frøken Skølvad Pedersen[redigér]

Drev kroen sammen med broderen Johannes Pedersen.

Kroen gennemgik en del ændringer og under krigen var indkvarteret tyske soldater.

1946 Heiberg[redigér]

Restauratør i Esbjerg.

1947 Gerhard Christensen[redigér]

Kaldet 'Is Christensen'. Restauratør i Esbjerg.

Kroen frededes 1952 i fredningsklasse A.

1955 Pedersen[redigér]

Autohandler.

1962 Arne Knud Henriksen[redigér]

Stammede fra Odense. Gift med Olga Hansen, datter af overmatros Otto S. Hansen, Sønderho.

Kom fra 'Rasmussen Hotel' i Fåborg og forpagtede i 5 år.

1967 Erik Jensen[redigér]

Gift med Olga.

Gav kroen en omfattende restaurering.

1989 Niels Sørensen[redigér]

Gift med Birgit, som 2004 udgav bogen 'Sønderho Kro - maden og stedet', med diverse opskrifter. [20]

Jakob Sullested Nielsen[redigér]