Sønderris Hovedgård

Skift til: navigering, søgning

Sønderris, Merkurvænget 57, Guldager sogn, Esbjerg.

Knyttet til Sønderris Mølle. [1] [2]

1499 Peder Nielsen Skram[redigér]

Søn af Niels Skram og Bege Andersdatter, Stougård, Tørring. Gift med Kirsten Enevoldsdatter Rafvad. [3] [4] [5]

Til Stovgård. Fik 1499 stadfæstet lavhævd på Sønderris Mark og nævntes 1512 til Alsted.

Død efter 1525.

1546 Mogens Kaas[redigér]

Til Ørndrup. Oldebarn af Peder Skram.

Nævnt 1546 og 1553 med Sønderris.

1583 Helvig Mogensdatter Kaas[redigér]

1588 Christoffer Kruse (-1599)[redigér]

1606 Mogens Nielsen Krag (1544-1622)[redigér]

Til Agerkrog. Gift 1572 med Sophie Nielsdatter Juel til Hastrup og som enkemand gift 1583 med Ingeborg Eriksdatter Kaas (1560-1622), datter af Erik Kaas. Død på Glomstrup, begravet i Hvidbjerg KirkeMors. [6] [7]

Må ikke forveksles med Mogens Nielsen Krag (1503-1582), g. med Edel Juel (1508-1575), Agerkrog. Mindetavle i Horne Kirke. [8]

Christen Nielsen Krag (-1622)[redigér]

Bror til Mogens Nielsen Krag. Til Glomstrup. [9]

Begravet i Guldager Kirke.

1625 Mette Krag, f. Hartvigsdatter Skram (-1627)[redigér]

Christen Krags enke synes at have været ejer 1625.

Mogens Kaas[redigér]

Til Støvringgård. Solgte 1630 halvparten.

1630 Jørgen Krag (-1643)[redigér]

Brorsøn til Christen Krag.

Ejer af Endrupholm. Købte 1630 halvparten af Mogens Kaas.

1643 Erik Krag[redigér]

Brorsøn. Til Bramming Hovedgård.

1648 Sophie Vognsen (-1679)[redigér]

Kaldtes jomfru, da hun købte Sønderris 1648.

Sønderrisgård var 1660 afbrændt og ganske spoleret.

1667 Peder Pedersen Fuglebeck[redigér]

Var forvalter, da han 1667 tog Sønderris i pant, med mølle og afbygger (18 td. hartkorn) og en bondegård på 4 td. for 1.100 rd.

Opsagde 1688 friheden på 13½ td. hartkorn.

Jens Andersen[redigér]

Boede i Guldager.

1706 Niels Jensen Bygum[redigér]

Også stavet Biugum. Gift med Maren Thuresdatter, datter af sognepræst Thure Therkildsen i Hemmet-Sønder Vium. [10]

Ejede Viumgård i Sønder Vium sogn ved Hemmet.

  • Marie Nielsdatter Bygum (1711-), g. med Søren Sørensen Sterm, overtog Viumgård

1727 Mogens Christensen (-1738)[redigér]

Var 1707 forpagter af Ølufgård, 1710 forpagter af Sønderris og Dejbjerglund.

Ejede vist Sønderris 1727. [11]

  • Christen Mogensen

1733 Rasmus Bundesen (1679-1761)[redigér]

Amtsforvalter i Ribe. Købte 1723 Søvig, Ovtrup sogn. Købte 1733 Sønderris og underliggende mølle for 550 rd. Lånte 1734 1.600 rd. [12] [13]

  • Gertrud Rasmusdatter Bundesen, g. med Thøger Reenberg Sterm, som overtog Søvig.

1735 Svenning Andersen[redigér]

Gift med Anne Elisabeth Hansdatter, datter af Hans Terkildsen og Birgitte Cathrine Christensdatter (-1750), Skodsbøl, stedfaderen Jacob Knudsen (-1729), Østergård i Lyne sogn, var herredsfoged i Øster-Nørherred. [14] [15]

Regimentskvartermester og krigsråd i Ringkøbing, ejede 1738 Søndervang i Stadil sogn. [16] [17]

1745 Antonius Barchman (-1791)[redigér]

Fra Vilslev. Gift 1745 med Maren Sørensdatter Jessen fra Guldager sogn. [18]

Købte for 620 rd. Blev senere degn i Alslev.

1749 Niels Christensen Spangsberg (1722-1783)[redigér]

Søn af Christen Hansen Spangsberg (1697-1747) og Ingeborg Christensdatter, Uglvig i Jerne sogn. Gift 1751 med Anna Christensdatter (1716-1783), datter af Christen Hansen Lykke og Dorthe Christensdatter, Veldbæk, Jerne sogn. 4 børn. [19] [20] [21]

Arvede sammen med broderen Søren, Bryndum Kirke, som faderen 1741 havde købt på auktion. Købte 10. dec. 1749 Sønderrisgård og mølle med i alt 14 td. 7 skp. 3 fjk. 2 alb. hartkorn, på auktion i Varde for 732 rd. [22] [23]

1783 Christen Lykke Spangsberg (1753-1790)[redigér]

Gift 1784 med Maren Hansdatter. [25] [26] [27]

Overtog boet ved arveskifte 1784 for 1.300 rd.

1790 Maren Spangsberg, f. Hansdatter (1757-1799)[redigér]

Datter af Hans Hansen (1722-1781) og Anna Nielsdatter (1718-1778), Spangsbjerg Mølle. [28]

En del bøndergods solgtes ved auktion.

1790 Thomas Christensen Ganer (1760-1828)[redigér]

Søn af Christen Thomsen og Margrethe Jepsdatter, Ganer by, Skjern Sogn. Gift 1790 med Christen Lykke Spangsbergs enke. [29]

Var 1801 heste- og kreaturhandler med stor avl og beholdte Sønderris med møller og afbygger. Udskiftede mange gårde. Overdrog senere Bryndum Kirke til boghandler Kloster, Varde, hvis enke solgte den 1875.

1828 Christen Lyche Ganer (1791-1857)[redigér]

Gift 1818 med Ane Bolette Smidt (1773-).

Var 1834 proprietær.

1848 Hans C. H. Clemmensen[redigér]

Havde 15½ td. hartkorn.

Cecilie Clemmensen, f. Dahlgaard[redigér]

1874 Niels la Cour (1840-1924)[redigér]

Søn af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen, Skærsø ved Ebeltoft, som brødrene Jacob og Niels la Cour overtog sammen, men som Jacob fik, da Niels 1874 købte Sønderris for 40.000 rd. Gift 1876 med Anine Caroline Elisabeth Jacobsen (1840-1921) fra Randers. [30]

Havde 1887-1890 Søholt ved Ebeltoft, men måtte 1888 afstå Sønderris til kreditforeningen og rejste 1892 med kone og døtre til Amerika, hvor de bosatte sig i Perth Amboy, New Jersey. Flyttede 1897 til New York.

1888 Kreditforeningen[redigér]

Udlæg på 55.000 rd.

1888 Konsortium[redigér]

Poul Stokholm Breinholt, skibsbygmester Th. Dahl og møller H. Chr. Hansen.

Poul Stokholm Breinholt (1825-1897) var søn af kreaturhandler Christen Breinholt og Mette Kirstine Strandbygård, Damsgård, Ovtrup på Mors. Storebroderen Niels Christensen Breinholt ‎ejede 1855-1875 Spøttrup. Gift 1852 med Birgitte Gjøe Carstensen (1833-1889), datter af sognepræst Chr. Brandt Carstensen og Hansine Elisabeth Lillelund, Aggersborg. [31] [32] [33]

Poul havde bl.a. Boddum Bisgård i Thy og et dampskibsrederi som sønnen Christen Breinholt vist siden overtog. [34]

Konsortiet købte Sønderris for 74.000 kr. og opførte 1890 den nuværende hovedbygning, som vistnok beboedes af Poul Stokholm Breinholt og frue. Konsortiet ejede også Fanø Krogård 1891-1898.

1892 N. I. Tang[redigér]

Murermester i København. Købesum 110.000 kr.

1900 Hans Friis Nielsen[redigér]

Købesum 110.000 kr.

Glander[redigér]

1906 Steenstrup[redigér]

Mageskiftede til Lilienskjold.

1910 Stoulund[redigér]

1913 Jensen[redigér]

Vissing Kloster ved Brædstrup.

1920 Henrik Boeck[redigér]

1922 Martinus Moselund og Jens P. Sørensen[redigér]

Frasolgte en del jord.

1924 Jørgen Petersen[redigér]

Sammen med svogeren Sørinus Therkildsen. 3½ td. hartkorn.

1926 Sørinus Therkildsen[redigér]

Eneejer. Købte senere Kathrinelund i Tobøl.

1941 A. C. Gravesen[redigér]

Entrepenør i Esbjerg. Købesum 245.000 kr. med 160 td. land.

1958 Nis C. Bruhn[redigér]

Fra Kolding-egnen. Gift med Grethe.

Solgte i 1970-erne til Esbjerg Kommune, men blev boende.

1974 Esbjerg Kommune[redigér]

Købte 1974 indenrigsminister Jacob Sørensens gård i Guldager og Niels Thomsens enkes gård, Ravnsbjergvej 2, nu ejet af fhv. vognmand Roland Munch, og en 3. gård, der vistnok var Sønderris, hvorefter boligområderne Sønderris og Guldager udstykkedes.