Zeppelin L 39 Compiègne i Pikardiet 17. marts 1917

Skift til: navigering, søgning
L 38     ←     Luftskib L 39 (LZ 86)     →     L 40
Type Zeppelin R-klasse
Producent Luftschiffbau Zeppelin i Friedrichshafen
Ejer Reichsmarineamt (Kaiserliche Marine)
1. flyvning 11. december 1916
Lufthavn 18.dec.1916 Ahlhorn (Alrun og Aladin hallerne)
Flyvninger 26, heraf 2 opklaringer og 1 bombeangreb
Opklaringer Nordsøen
Angreb
 • 16./17. marts 1917 Kent
 • Ødelagt 17. marts 1917 lidt i kl. 06
  Skæbne Eksploderet i 3,5 km højde og styrtet ned
  ved Compiègne i Nordfrankrig
  Årsag Antændt af en brandgranat affyret
  af den halvfaste flak post № 45
  Omkomne 17
  Før SL 3 og L 24
  Periode 28. dec. 1916 - 17. mar. 1917
  Tur 1 - 26
  Kommand. Robert Koch
  1. officer Kurt von Collani
  Styrmand Wilhelm Frehe
  Maskinme. Josef Schweym
  Højderor Paul Marck
  Paul Nittert
  Ror Paul Ropers
  Stefan Schiller
  Walter Stock
  Maskinist Hermann Finke
  Franz Götz
  Otto Huhle
  Ernst Kallies
  Henry Menck
  Linus Rauhut
  Eduard Schreiber
  Telegrafist Albert Seelig

  Marineluftskib L 39 (LZ 86) blev bygget i 1916 af Luftschiffbau Zeppelin i Friedrichshafen som et luftskib i R-klassen. På hjemturen efter et mislykket bombetogt mod Sydengland i hårdt vejr fik luftskibet om morgenen den 17. marts 1917 motorproblemer over de nordfranske skyttegrave og ramtes så det eksploderede og faldt ned over byen Compiègne.

  Kommandant Koch i Ahlhorn[redigér]

  23 besætningsmedlemmer fra L 39 med kommandant Koch i midten

  Besætningen på L 39, eller det mindste de 4 ledende officerer, havde fra 23. oktober 1915 til 19. februar 1916 fløjet med SL 3, hvorefter de 22. maj 1916 med en 17 mand stor besætning overtog det nybyggede luftskib L 24, som stationeredes i Tønder. Indtil 2. oktober 1916 deltog de bl.a. i en opklaring i forbindelse med søslaget ved Jylland og i mindre vellykkede angreb mod 2 engelske flyvepladser, henholdsvis Bacton i Norfolk og Willian i Hertfordshire, uden at forvolde meget mere ødelæggelse, end et enkelt dødsfald.

  Den 18. december 1916 overtog kommandant Koch og hans besætning fra L 24 den nybyggede R-klasse 'superzeppeliner' L 39, som stationeredes i Ahlhorn ved Oldenborg vest for Bremen.

  Der kendes navne på besætningsmedlemmer, som ikke deltog på L 39's sidste fatale tur, nemlig maskinisterne Eichacker, Franke, Gans, Holste, Lemke, Stork, Walter og Zimmermann, samt telegrafist Siedentopf og sejlmager Schwarzer, som altså må have fløjet med L 39 på andre ture. Nogle af disse er afbildet på et foto af L 39's besætning, hvorpå der ses ialt 23 personer, altså hvor mindst 6 overlevede 17. marts 1917.

  Hele vinteren 1916/1917 var der stilstand for luftskibsangreb, men L 39 udførte dog 2 opklaringer over Nordsøen.

  16. marts 1917 Kent[redigér]

  Sammen med luftskibene L 35 (Ehrlich), L 40 (Sommerfeldt), L 41 (Manger) og L 42 (Martin Dietrich med Strasser ombord) deltog L 39 i forårets første luftskibsangreb mod England natten mellem 16. og 17. marts 1917. Vejret var mærkværdigt med et lavtryk, som kom ind fra Island og blæste med en hård vind mod sydsydvest. [1]

  Som det første af luftskibene krydsede L 39 kl. 22.30 den sydengelske kyst ved nordøstspidsen af Kent nær Margate. Der rapporteredes om 6 bomber og skade på 2 huse forårsaget af L 39. Luftskibet forlod før midnat sydkysten nær St Leonards-on-Sea ved Hastings for at krydse den Engelske Kanal.

  Kl. 3.55 nåede de den franske kyst vest for Dieppe og var kl. 4.20 næsten nået til Paris inden de drejede op mod vinden og undslap franske jagerfly. Koch fløj i en time mod nordøst forbi Chaumont-en-Vexin og Beauvais, men ved 5-tiden var retningen igen sydøst, formentlig på grund af motorproblemer. [2] [3]

  Lidt før kl. 5.30 sattes luftskibet under beskydning ved Estrées-Saint-Denis 15 km vest for Compiègne af den franske hærs 2. afdeling lastbilskyts, men svarede igen ved at lade 2 bomber falde over afdelingen, som imens skød videre. Den halvfaste post nr. 45 ved Compiègne indledte beskydning med brandgranater i daggryets halvmørke kl. 5.40 (eller 6.40). Efter over 100 affyringer på 15 minutter ramtes luftskibet i 3.500 meters højde af en enkelt granat og brød i brand og kastedes mod jorden i østlig retning.

  Halvvejs nede lidt i kl. 6 sprængte en eksplosion skroget i 2 dele og kastede adskillige besætningsmedlemmer overbord. Vraget faldt ned i udkanten af byen tværs over en havemur nær et tidligere udbombet hus nær hjørnet af Boulevard Gambetta og Rue Notre Dame de Bon Secours. Havemuren er bevaret og tæt ved er i dag bygget supermarkedet Simply Market. Der fandtes 17 lig, hvoraf de 4 lå spredt omkring og de restererende lå forkullede i vraget. [a 1]

  Ligene begravedes først på kaserne-området i Royallieu, men flyttedes senere til den store tyske krigskirkegård i Vignemont nord for Compiègne. Selvom ligresterne kunne identificeres ved hjælp af fundne indgraverede metalknapper fik vistnok alle, også Robert Koch, en anonym begravelse uden navn på det tilhørende kors. [4]

  En serie fotografier af styrtet optoges af vistnok den kendte franske dramatiker Pierre Magnier. På grund af 1 times tidsforskydning mellem England og Frankrig er nogen af de nævnte klokkeslet muligvis forkerte, så styrtet muligvis i stedet skete lidt i kl. 7.

  [redigér]

  En zeppeliner skudt ned i Frankrig
  [redigér]

  Paris, 17. marts
  Iltelegram

  Agence Havas“ meddeler:

  Et zeppelin-luftskib er kl. 5.50 morgen skudt ned ved Compiègne. De ombordværende fandtes som forkullede lig.

  Det var »L. 39«
  [redigér]

  Paris, 17. marts

  Officielt meddeles:

  I morges ved halvsekstiden blev zeppelinerenL. 39“, der havde været inde over egnen ved Paris, ramt i en højde af 3.500 meter af vort luftforsvarsskyts, da den var over Compiègne.

  L 39“ faldt brændende ned i en have i Compiègne. Hverken luftskibets gas eller bombeeksplosionerne anrettede nogen skade. Hele skibets besætning omkom.

  Luftangreb over England
  [redigér]

  London, 17. marts

  Officielt meddeles:

  Fjendtlige luftskibe angreb i morges de sydlige og østlige grevskaber og en stor del af grevskabet Kent.

  London, 17. marts

  Efter hvad der meddeles om zeppelin-angrebetKent foretoges det af 3 zeppelinere, den første hørtes omkring kl. 10 30, de to andre en time senere. En tæt tåge hindrede synet af skibene, men maskinerne hørtes tydeligt. Der blev kastet nogle dusin bomber, der syntes at være af en meget kraftig art og som eksploderede med voldsomme brag; men de faldt alle på åben mark.

  Tysk beretning om luftskibs-angrebet over England
  [redigér]

  Berlin, 18. marts

  Admiralstaben meddeler:

  Natten til den 17. ds. belagde en marineluftskibs-eskadre trods heftigt modværge fra fjendtlige flyvere og luftskyts, under et angreb, der varede vt time. London og de sydøstlige grevskaber i England med bomber med heldigt resultat.

  Luftskibene er velbeholdne vendte hjem med undtagelse af L. 39 der ifølge en fransk melding ved Compiègne nordøst for Paris, i en højde af 3500 meter blev bragt til at styrte ned ved ilden fra det franske luftskyts.

  Wolffs Bureau knytter hertil følgende kommentar:

  Efter hvad vi erfarer fra autoritativ side observerede luftskibene fra den del af London, der lå under dem, ikke mindre end 50-60 lyskastere; udsat for disses belysning blev de hæftigt men uden resultat beskudt med brandgranater. Fjendtlige flyvere deltog ligeledes i forsvaret, uden dog at komme nær på luftskibene. Themsen var let at genkende, og det samme var tilfældet med London, endskønt den lå i mørke. Under tilbagesejlingen, under hvilken der nu blæste en stærk storm op, blev luftskibene uden resultat eftersøgt af lyskastere fra Themsens befæstninger og engelske forpoststridskræfter.

  Zeppelinerens fald
  [redigér]

  Som en kæmpemæssig fakkel, der hvirvlede rundt
  Paris, 18. marts

  Agence Havasmeddeler:

  Den ved Compiègne nedskudte zeppeliner styrtede ned på en lille gartnerbolig, der adskilte to haver i byens udkant. Der kom ingen mennesker til skade.

  Zeppelineren, der nu udgør en fuldstændig ruinhob, blev opdaget over byen kl. 5½ og luftskytset åbnede øjeblikkelig ilden mod den. Efter kort tids forløb ramte en granat hylstret, der viste sig en flamme, og nogle sekunder senere var luftskibet en kæmpemæssig fakkel, der hvirvlede rundt, idet den styrtede nedad. Under nedstyrtningen sprang 4 mand af besætningen ud af gondolen og knustes mod jorden. Resten af mandskabet, der udgjorde 20 mand, blev fundet i ruinerne i forkullet tilstand.

  Af knapperne på mandskabets tøj fremgår det, at den ødelagte zeppeliner var et af marinens luftskibe. Dets rumfang var 50.000 kubikmeter.


  Luftschiffangriff auf London und Südost-England
  [redigér]

  Berlin, 18. März.

  In der Nacht vom 16. zum 17. März hat ein Marineluftschiffgeschwader trotz heftiger Gegenwehr durch feindliche Flieger und Abwehrgeschütze London in halbstündigem Angriff und die südöstlichen Grafschaften Englands erfolgreich mit Bomben belegt.

  Die Luftschiffe sind wohlbehalten zurückgekehrt bis auf "L 39", das nach französischer Meldung bei Compiègne (nordöstlich von Paris) in einer Höhe von 3500 Metern durch das Feuer französischer Abwehrgeschütze zum Absturz gebracht ist.

  Der Chef des Admiralstabs der Marine.

  Hierzu erfährt W. T. B. von zustehender Stelle noch nachstehende Einzelheiten:

  Von den Luftschiffen wurden auf dem unter ihnen liegenden Komplex von London nicht weniger als 50 bis 60 Scheinwerfer beobachtet, unter deren Beleuchtung sie heftig mit Brandgranaten erfolglos beschossen wurden. Auch feindliche Flieger beteiligten sich an der Abwehr, ohne jedoch an die Luftschiffe heranzukommen. Die Themse war gut zu erkennen, ebenso London, obwohl es verdunkelt war. Auf dem Rückmarsche, während dessen starker Sturm aufgekommen war, wurden die Luftschiffe von den Themse-Befestigungen sowie englischen Vorpostenstreitkräften mit Scheinwerfern ohne Erfolg gesucht.

  Eksterne links[redigér]

  1. The L.39 destroyed - The War in the Air
  2. L 39 - destroyed over Compiègne - theaerodrome.com
  3. Compiègne - grande.guerre.pagesperso-orange.fr
  4. Nécropole allemande (Vignemont) - picardie1418.com

  Samtidig avis