Ravningvej 10, Hjortvad

(Omdirigeret fra Flemming G. Lundholm)
Skift til: navigering, søgning

1850 Kådnersted og teglværk[redigér]

Oprettet 1850 som et kådnersted på 26 td. land udstykket fra Simon Jensen Lautrups gård Gammel Ågård og senest 1855 med teglværk. Teglværket nedlagdes 1910.

1850 Nis Peter Lautrup Hansen (1803-1861)[redigér]

Søn af Hans Jørgen Lautrup og Johanne Jensdatter, Enderupskov. Gift 1844 med Jeng Marie Pedersdatter (1820-1849), datter af Peder Truelsen Jensen, Ravninggård og boede i Ravning, da hun døde 1849.

Overtog:

  1. 1850 ifølge købekontrakt af 29. aug. 1854, 26 td. 6 13/16 skp. land i Ravning til oprettelse af et kådnersted, fra Simon Jensen Lautrup i Ravning.
  2. 1852 ifølge købekontrakt af 29. aug. 1854, lyst 11. jan. 1855, 4 td. land i Ravning med ret til 600 læs mergel i årene 1854-1857, fra Jens Christian Jensen i Villebøl.

Kaldtes 1855 gårdmand og teglbrænder i Ravning, flyttede 1857 til Jernvedlund og kaldtes ved sin død 1861 kapitalist.

  • Johanne Marie Nissen Lautrup (1846-), g. 1870 med Herman Peder Hermansen, gårdejer i Gredsted

1856 Peter Jensen Damm (1820-)[redigér]

Uægte barn af Anna Petersen, en datter af hjulmager Claus Petersen i Hellevad, og udlagt barnefader Peter Jensen Damm fra Strandelhjørn, som året inden havde tjent i Rødekro og der gjort hende gravid.

Gift med Maren Madsen.

Boede forinden på Høffelbjerg teglværk, Styrtom ved Åbenrå.

Landmand og teglbrænder i Ravning.

Simon Frederik Henrik Hynkemeier (1827-)[redigér]

Nævnt 1860 som teglbrænder i Ravning.

Hans Vilhelm Bryld (1828-1894)[redigér]

Nævnt 20. juni 1864 i Hjerting kirkebog som teglbrænder i Ravning, men boede ellers på Hjerting Vestermark og havde matrikel 54 ved Gudsnapgård.

  • Carsten Pedersen Bryld (1858-1864)

1872 Søren Christian Andersen (1824-1907)[redigér]

Solgte sine 2 gårde i Mejlby og købte 1872 teglværket for 3.909 rigsdaler preussisk courant, havde en overgang Spanggård, men udvandrede 1881 til Amerika og betalte ikke terminen til Hygum Kirke, hvorfor stedet vistnok var på tvangsauktion 30. sep. 1881.

Søren Henrichsen Pedersen[redigér]

Nævnt 1873 som teglværksbestyrer i Ravning.

1876 Hjortvad Ejerlav #1, Hjortvad Grundbog #I-8[redigér]

Artikel/matrikel № 1 stammer tilsyneladende ikke fra grunden med teglværket, men fra den ejendomsgårdspart, som 1876 tilkøbtes fra Spanggård, men allerede året efter helt eller delvis tilbagesolgtes.

1881 Søren Hansen (1824-1881)[redigér]

Gårdmand i Tobøl.

Deltog vel i tvangsauktionen 30. sep. 1881, men døde allerede 6. nov. samme år, inden en adjudikationsakt udstedtes 20. dec. 1881 enten til ham eller enken.

1881 Karen Marie Hansen, f. Madsdatter (1833-)[redigér]

Enken var endnu 1890 gårdejer i Tobøl.

1882 Christen Terkelsen Lund (1844-)[redigér]

Fra Nørbølling.

Købesum 7.875 mark for matr. 1 på 23 ha.

1895 Jens Terkildsen Lund (1849-1904)[redigér]

Bror til Christen Terkelsen Lund

Overtog 9./12. juli 1895.

Havde også i 2 omgange 1889-92 og 1893-96 den gård i Ravning, som teglværket var stykket ud fra.

Kaldtes 1896 teglværksejer/ziegeleibesitzer. Mageskiftede 1898 teglværket med Spanggård.

1897 Niels Christian Hermansen (1831-)[redigér]

Søn af gårdmand Herman Hendrichsen og Kjersten, Bjerregård, Vejrup. Gift 1858 med Maren Gydesdatter (1830-), datter af Gyde Andersen og Ane Marie Greisdatter, Billund, dengang fra Grisbæk.

Var gårdejer i Nørre Vejrup, havde desuden fra 1880 Spanggård, som vistnok 30. jan./16. feb. 1897 byttedes til teglværket.

  • Anders Hermansen (1860-), kådner i Vejrup

1900 Mette Jensen[redigér]

Ugift fra Opsneum.

Overtog 8./10. maj 1900. Overtog også 12. maj 1900 noget ager fra kådner Anders Hermannsen i Vejrup, Hjortvad Grundbog #II-66.

Gik 1909 konkurs og sidstnævnte ager overtoges ved 'zuschlagsbeschluss' af Heinrich Diedrich Wilhelm Dohrmann

1903 Søren Christian Hansen Jacobsen (1856-1926)[redigér]

Søn af Jacob Sørensen Petersen, Ravninggård, senere Dover Mark. [1]

Kom fra Mejlby og overtog ved tilslagsbeslutning af 20. feb. / 9. marts 1903.

Må have udlejet teglværket til en ziegelmeister Stamm, som 1905 nævntes i Ravning.

1924 Hans Jensen Jacobsen (1888-)[redigér]

Gårdejer i Mejlby. Må have været udlejet. [2]

1938 Jørgen Petersen Schack (1910-1980)[redigér]

1979 Søren A. Sørensen og Theodor Klinge[redigér]

Begge landmænd i Ravning. Delte jorden.

1980 Ove Mixen Sørensen (1952-2010) og Anni Christiansen[redigér]

Ove var søn af Axel Mixen Weber Sørensen og Gerda Larsen, Ribe. Farfaderen Julius Thorvald Sørensen byggede 1911 Hedevang, Kalvslund. [3]

1999 Flemming G. Lundholm og Tina Ejlertsen[redigér]

2010 Flemming G. Lundholm[redigér]