Kategori:Koldingvej 71, Kalvslund

Skift til: navigering, søgning

Oprindelig den østligste del af Kalvslundgårds 'Vesterhedeskifte', der 1896 udstykkedes som matrikel 15d til bebyggelse til Martin Christensen, som 1898 tilkøbte matrikel 4b, som også kaldtes 'Vester Hedeskifte', på modsatte side af landevejen, der i det mindste 1821-1865 havde været bebygget med Ebbe Engelbrethsens hus, som hørte under Laulundgård og marken senere under Toften.

I 1994 lagt under Koldingvej 79, Stens, senere udskilt og fra 2003 hjemsted for Ribe Spa- og Pool service