Gudsnap i gammel tid

Skift til: navigering, søgning

Oprindelse[redigér]

Se også Hjortvad i gammel tid.

Senest fra 1475 var 2 stykker eng i Gudsnap, ifølge tingsvidne fra 1545, blevet brugt til Ribe Kapitels gårde i Hjortvad, i over 70 år, altså i lovlig hævd. Engene var vist beliggende på Gudsnap Mark og 1545 omstenet.

1493 Karl Karlsen[redigér]

Var vistnok fra Gudsnap og overtog vistnok 1493 en gård i Hjortvad og blev tingholder

1524 Søren Karlsen[redigér]

1542 Hans Nielsen[redigér]

Også kaldet Hans Nigelsen. Nævnt 1522 i Hjortvad


1575 Bertel Petersen[redigér]

Også kaldet Bertel Pousen. Gift med Maren, som 1577 nævntes i forbindelse med hekseprocessen mod 'Maren Præk-Fader' i Ribe.

Bertel i Gudsnap havde 1575 set Anders Jensen i Hjortvad og Hans Jensen i Tornum føre deres korn bort, men kunne ikke bevise det.

Vistnok indblandet i striden 1578 mod kapitelstjenerne Niels Jensen og Christian Nissen i Hjortvad om en mark med tørvegravning i skellet mellem Hjortvad og Gudsnap Mark.

1580 Nis Bertelsen[redigér]

Også skrevet Niels Bertelsen.

Nis Berteltsen nævntes 1580 i Gudsnap med 6 mark pligtskat til Tørning Amt. I 1588 har han 2 stykker eng og giver årlig 9 ß lybsk i jordskyld til Kalvslund Kirke. Nævnt 1599 med kongens fæstegods og 1604/05 sammen med Peter Christensen ifølge jordbogen i Gudsnap.

Lod gården dele mellem svigersønnen Peter Christensen og sønnen, nævntes endnu 1610-11.

Anders Nielsen og Peter Chrestensen nævntes 1629, de to parter at udgive.

1609 Anders Nissen (-1650)[redigér]

Fæstede 1609 og 1610 resten

1653 Bertel Andersen[redigér]

Havde i kort tid 1641 en gård i Kalvslund. Nævntes 1653 og 1656 i tienderegister. Døde i krigen.

1602 Peter Christensen[redigér]

Fæstede 1602 halvdelen. Nævnt i Gudsnap 1604 i jordbogen sammen med Niels Bertelsen og endnu 1638.

1638 Christen Petersen[redigér]

Fæstede 1638. Nævnt 1643 som sandemand i Hjortvad og 1648.

Hele familien døde i krigen.

Øde efter krigen[redigér]

1671 Nis Bertelsen (-1707)[redigér]

Fæstede 1671 sin salig fars ganske øde og afbrændte ½ gård i Gudsnap, mod at få frihed og fornøden bygningstømmer, men den var endnu øde 1674-79 og 1685.

Overtog 1677 en ¼ gård i Kalvslund.

1671 Jep Jensen Stenderup[redigér]

Fæstede 1671 salig Chresten Petersens halve øde gård i Gudsnap for 1½ daler og ved antagelsen af den helt wüste og uden bygninger befindende ½ gård i Gudsnap, givet 4 års frihed.

Havde også svigerfaderen Mads Andersens gård, vistnok Brunsgård.

1673 Jørgen Andersen[redigér]

Jørgen Andersen i Hjortlund fæstede 1673 den halve ganske øde gård, som Jep Jensen havde.

1689 Delt i 4-5 parter[redigér]

I 1685 var begge halvdele stadig øde.

I 1690 var Gudsnap ifølge jordebogen fæstet af 4 mænd, som sad på Ribe Stavn og havde ryttergårde. Gården nød for ½ afgift og enhver blev godtgjort i rytterhold for 1 år fra nytår 90 - 19 ß som i Lauve Sørensens skyld blev afryddet.

  1. Tøger Nielsen, Midtgård
  2. Lauve Sørensen, 'Hjortvadgård'
  3. Peter Nissen (Nielsen), Nedergård
  4. Nis Petersen, Pedersminde


1/10 ved Bavngård[redigér]

Agerjorden på østre side af Bavngårds mark ved Ravning skel og et engstykke ved Hjortvad å i Hjortvad, som oprindeligt tilsammen udgjorde 1/10-parten af den kongelige halve gård Gudsnap, solgte Hans Lauritzen 1760 til Anders Nielsen Løve på den anden halvdel af sin gård Overgård, for 99 rd.

De 2 marker blev, ifølge en kontrakt 1801, i fællesskab og på skift fæstet af Hans Hansen i Bavngård og Christen Sørensen i Villebøl, men solgt 1837, for 20 rd. kurant, af Peder Hansen til Mads Christensen i Villebøl.

  1. Overgård, Hjortvad: Hans Lauritzen - 20. feb. 1760 Anders Nielsen Løve, Hjortvad, senere Bavngård.
  2. Koldingvej 84, Bavngård?: 1783 Niels Andersen Løve - Søren Nissen - 1790 Christen Sørensen
  3. Koldingvej 74, Bavngård: 1791 Ebbe Pedersen - 1795 Hans Hansen - 1826 Peder Hansen
  4. Toftgård, Villebøl: 1837 Mads Christensen - Peder Christensen - (Peder Jensen) - Niels Jensen - Jens Andersen Schmidt
  5. Koldingvej 84, Bavngård: 1915 Poul Hans Petersen

½ øde sted Gudsnapgård[redigér]

Derefter, se Gudsnapgård, Hjortvadvej 23 og matrikel 16.