Kategori:Efterårsstorme 1876

Skift til: navigering, søgning


Ca. 30.-31. oktober 1876

 1. norsk skonnert Flora, Årgab
 2. holstensk galease Louise, Klitmøller
 3. norsk brig Condor, Hjardemål

Orkan fra nordøst med sne og hagl mandag 6. nov. efterm. og tirsdag d. 7. ved Læsø: [1] [2]

 1. bark Creolen
 2. skonnert Ane Christine
 3. svensk skonnert Christine Mathilde
 4. norsk bark Solid
 5. norsk bark Marie
 6. svensk bark Boomerang
 7. svensk bark Concordia, Nordre Rønner
 8. skotsk skonnert Paragon, Nordre Rønner
 9. fransk brig Union, Nordre Rønner
 10. fransk bark Georgina, Nordvestrevet, ligesom 2 andre skibe

Øst og syd for Læsø:

 1. svensk bark Frej
 2. skånsk bark H.J. Nielsson/H.P. Nilsson af Höganäs med skipper A.F. Nordling på vej fra Hartlepool til Gøteborg med kul strandet syd for Læsø, skibet søndersloges efter indstrandingen aldeles, besætning reddet over på Frej, skib og ladning formentlig helt tabt
 3. hollandsk bark Sandviken, Læsø
 4. skånsk skonnert Gustav af Höganäs med skipper Gustaf Anderson på vej fra Pori/Bjørneborg til West Hartlepool med planker og brædder strandet syd for Læsø, besætning bjærget af redningsbåden og befinder sig vel, skibet fuld af vand og muligvis vrag
 5. norsk brig Prindsesse Eugenie, Læsø
 6. norsk brig Silvan, Læsø
 7. hannoveransk galease Johanne Augusta, Læsø, slæbt til Frederikhavn
 8. engelsk brig Phoebus, Silderevet, slæbt til Frederikhavn
 9. fransk skonnert Gabrielle, Læsø
 10. norsk brig Vestalinden, Læsø, slæbt til Århus

Ca. mandag 6. - onsdag d. 8. november, andre steder: [3]

 1. skonnertbrig Løkken, Vestlige Nordsø
 2. hannoveransk kuf Vigilance, Ålbæk Bugt
 3. groninger-kuf Jonge Willem, Frederikshavn
 4. svensk 3-mastet skonnert Scandia af Helsingborg kom under stormen 7. nov. ind på havnen i Frederikshavn
 5. yachten Anna var på vej fra hjemstedet Assens til Christiania (Oslo) lastet med byg, da den under stormen 7. nov. under indsejling til Frederikshavn kom ind på nordre stenmole, assistance om bjærgning afslået, da det var for dyrt, under losning
 6. norsk bark Sampan, Deget ved Frederikshavn
 7. forpommersk skonnert Elisa, Hirsholmene
 8. bark Sophia af Mariehamn (ikke Åbo) på Åland (Rusland) med skipper Johnsson, nyt skib på vej fra Rauma i Finland til Barcelona lastet med planker, men mistede ror og lå med kappet rigning til ankers ved Hirsholmene nord for Frederikshavn fuld af vand, blev bragt flot og bugseret til Gøteborg af bjærgningsdamperen Gøteborg for bjærgeløn ¼ af skib og ladning
 9. kuf Elise Johanne af Horsens med skipper Bloch var lastet med kul, da det 7. nov. sank på Halmstad Red, mandskabet reddede sig i skibsbåden og blev under Anholt bjærget af en norsk bark med undtagelse af styrmanden og kokken, som desværre druknede
 10. norsk bark Valkyrien, Øster Hurup
 11. skonnert Maria, Grenå
 12. norsk brig Nordhavet, Ålsrode ved Grenå, besætning reddet til Anholt
 13. norsk skonnert Oscar med skipper C. Bertsen på vej fra Frederikshavn til hjemstedet Porsgrunn med fødevarer, men kunne med lods ikke krydse ind til havn og ankrede ud for Aså, hvor skibet natten til 8. nov. blev påsejlet af den drivende slup Lucina og drev i land, mandskab bjærget, men skibet sandsynligvis vrag
 14. norsk slup Lucina med skipper Olsen på vej fra hjemstedet Kragerø til Aså med trælast, mens ankerkæden var dårlig og sprang, så skibet drev ind på skonnerten Oscar og strandede ved Aså, mandskab bjærget
 15. galease Ane Kathrine med skipper F. Lassen mistede ankre og kæder og strandede under snestorm på Helnæs om natten ca. 10. nov.
 16. hamborg-skonnert David med skipper Baumgarten på vej fra Lybæk lastet med salt forlist på Boeslum (?) strand, mandskab reddet
 17. skonnert Theodor med skipper Bergmann på vej fra hjemstedet Riga til South Alloa i Skotland med trælast, men mistede sejl og ankre og bugseredes 10. nov. af dykkerdampskibet til Frederikshavn
 18. båd med sandgraver Jacob Meyer og hans søn ombord kuldsejlede 7. nov. i Lillebælt, efter en time døde faderen, men det lykkedes sønnen at holde liget og ham selv fast ved båden indtil toldkrydseren ved Brandsø 2 sømil derfra nåede frem og fik dem bjærget ombord, med forenede anstrengelser med en anden toldkrydser rejstes båden på ret køl og indslæbtes til Assens
 19. flere skibe ved Nexø på Bornholm
 20. forpommersk brig Wilhelmine, Tangen
 21. engelsk brig Trebizond, Kattegat
 22. formentlig svensk skib Dronning Louise med skipper C. Larsen, skibskiste fundet 9. nov. på Volstrup Sogns søndre forstrand ved Sæby indeholdende konvolut sendt 1872 til ovennævnte, samt portemonnæ med nye svenske kobbermønter, samt rest af et foto taget af en fotograf i Visby
 23. skonnert Talathea af Nyborg med skipper Jørgensen på vej fra Rudkøbing til Hull lastet med byg søgte under stormen forgæves ind til Frederikshavn, men blev meget læk og indkom først den 12. i havnen med forskellig skade og måtte losse sin ladning
 24. galease Organ af Randers med skipper Ovesen lå ud for Hevringholms strands ladeplads for at komplettere kornladning til Norge, men drev 6. nov. om aftenen i land højt op på stranden, besætning og lodsen bjærgede sig ved egen hjælp, skibet kan muligvis tages ud til sommer
 25. skonnert Norden med skipper Christensen tabte begge ankre, kæder og sejl, men indkom i Randers Fjord med aldeles afkræftet besætning, der ydedes assistance fra Udbyhøj lodser
 26. et par danske skibe ved Øland
 27. hollandsk galiot Jakobus David med skipper Schaap på vej fra hjemstedet Amsterdam til Åhus ved Karlskrona i Blekinge lastet med stykgods ankrede 15. nov. under Bovbjerg ½ mil fra Ferring Strand, men blev om natten oversejlet af en skonnert hvorpå 4 mand af besætningen klatrede ombord, men skipperen blev ombord i det aldeles usødygtige skib og måtte lade det gå til ankers og søge hjælp fra land
 28. skonnert Baldur, Northumberland

Snestorm fra øst i slutningen af november:

 1. hollandsk brig lastet med tømmer strandet 16. nov. på Asdal strand, en del af dækslasten udkastedes om aftenen i stærk tåge og dagen efter gjordes forsøg på flotbringning ved assistance af bjærgere
 2. brig Georg, Blyth
 3. skonnert Marie, Nordsøen
 4. skonnert Abelone Kjerstine, indkom læk til Frederikshavn
 5. norsk brig Britania af Tønsberg med skipper Bastiansen på vej til Århus med kul grundstødt på Navern (?) ved Grenå, rigning kappet, skibet senere ilanddrevet ved Glatved, strandauktion 4. dec. på Ålsrode Mark
 6. galease Marie Cathrine med skipper Petersen, afsejlet 28. nov. fra Hull mod Mullerup på Vestsjælland