Kategori:Novemberstormen 1801

Skift til: navigering, søgning

Orkan fra nordvest tirsdag d. 3. november 1801 i morgen- og dagtimerne. [1]

 1. orlogsskibet Sarpen med kaptajn Fabritius Tengnagel drev i land nær Cuxhaven (mellem Altenbruch og Otterndorf) og måtte kappe alle master, blev 1807 taget af englænderne
 2. skibet Sødskende med skipper Martinus Normann på vej fra Altona til Kristiansund med vin mm. drev i land sammesteds og var fuld af vand og fik kappet stormasten
 3. ved Blåvand blev set et skib, som formodentlig havde taget skade
 4. Carolina, Houstrup
 5. svensk hukkert-galiot Gustaf, Østerklit
 6. 2 andre svenske skibe kom fra vest med salt og frugter, samt sukker mv., strandet mellem Vesterklit og Skiveren, mandskab på det ene blev bjærget, men på det andet rent forlist
 7. svensk Kronprindsen, Gammel Skagen
 8. britisk Yarmouth forlist ud for Skagen i november ¤¤
 9. (britisk) brig Dolphin, Fladstrand
 10. (engelsk) galease St. Peter med skipper Wallis på vej fra Alicante til Stockholm med salt strandet ved Fladstrand, mandskab reddet og en del af ladningen bjærget
 11. yacht, Bangsbostrand
 12. brig Resolution, Hirsholmene, auktion udsat fra 22. dec. til 5. jan.
 13. ved Løgstør totalforliste 2 skibe ført af hhv. A. Lybye og J. Østergaard
 14. skipper Hans Waarsøe af Randers forliste på hjemrejsen, skipperen og en dreng druknede, en del af ladningen ventes bjærget
 15. yacht, Korsør
 16. norsk brig Tvende Brødre, Isefjorden ved Rørvig
 17. svensk skonnert Mercurius, Frederiksværk
 18. skipper Fr. Meredin af Kbh. på vej til Christiania lastet med al slags købmandsgods totalforliste ved Hven, styrmanden og 2 mand blev bjærget, flere andre skibe strandede ved øen, skipperen efterlod sig enke og 3 børn
 19. en yacht fra Hornbæk kuldsejlede i Øresund, alle druknede vist
 20. Flensborg-skib, Trekroner
 21. en båd med 8 danskere bjærgedes på Københavns Red af skipper Karl Gustav Gerdes på skibet Providentia af Stockholm, de 7 sattes af levende i land, men den sidste døde af mathed og kulde
 22. 11 skibe satte til på Saltholm, deriblandt Lorentz Paap fra Kappel, som forliste med sin yacht uden hverken folk eller gods reddedes
 23. britisk Morning Star på vej fra Leith til Danzig drev nov. 1801 i land på Saltholm, senere bragt flot og ind til København.
 24. en sunken galease med tømmerlast fandtes i Øresund af fiskere fra Stettin
 25. 4 skibe sat på grund ved Dragør, hvoraf skipper Dam af Porsgrunn lastet med jern totalforliste, men folkene blev bjærget
 26. skipper Chr. Christiansen på vej fra Salou til Flensborg med brændevin strandet ved Falsterbo, blev vrag og 5 mand døde, men skipperen lever
 27. skib fra Møn forulykket under Sverige, alle folkene og 3 passagerer druknede, 5 andre derfra tog meget skade
 28. skib fra Kbh. blev rent knust under Møn
 29. Anna Helena med skipper Weidemann på vej fra Elbing til Oldenborg med trævarer strandet ved Bornholm, vrag, kun styrmanden og en matros reddedes
 30. engelsk skib Flaxton, Bornholm
 31. engelsk Dolphin, Svaneke
 32. et skib på vej fra Stettin til Kbh. forliste i Østersøen og på vraget lå en halvdød mand, som vistnok var skipperen, der reddedes af skipper Dan. Cherry af Hull og landsattes i Dragør, de øvrige mandskab var forlist
 33. pommersk Christine Sophie af Stettin lastet med tømmer og planker mistede sine master og de fleste af sine søfolk og var fuld af land, blev den 3. nov. forladt af skipperen og drev rundt som vrag, vistnok i Østersøen
 34. Manchester med skipper Sanderson på vej fra Memel til London blev læk i Østersøen og forladt af mandskabet
 35. brig Christian på vej fra Memel til Dumfries rent forulykket, men 9 mand besætning reddet af skipper Thompson på vej fra Maryport til Memel, dog 2 deraf døde
 36. engelsk Polly af Newcastle med skipper Redhead på vej fra Memel til kæntret 3. nov. i Østersøen, først den 11. nov. efter at 5 mand var døde på siden af skibet blev skipperen og 10 andre reddet af en svensk galease og bragt til Stockholm, hvor 5 mand måtte efterlades for at blive kureret for koldbrand
 37. galease Herkules, Vestprøjsen