Kategori:Novemberstormen 1872

Skift til: navigering, søgning

Stormflod og orkan af østnordøst onsdag den 13. november 1872 især ved Stevns og i det sydlige Øresund. [1] [2] [3] [4] [5] [6]


 1. brig Sophie, Nordsøen
 2. skonnert Haabet af Bogense med skipper L. Jespersen på vej fra Newcastle til Åbenrå sank 14. nov. i Nordsøen, mandskab bjærget og landsat i Moss
 3. norsk brig Normandie, Tromøy ved Arendal
 4. engelsk brig Ocean af Shields forlist ved Hallø nær Lysekil, 5 druknede og 4 overlevede
 5. engelsk skonnert Ocean Bride, Horns Rev
 6. pommersk bark Samarang, Thorsminde
 7. pram, Lild
 8. norsk bark Christine af Tønsberg skipper Seberg på vej fra Ronrå (?) til Calais med tømmer, mistede ankre og kæde, indstrandet ud for Sletten onsdag, 2 master kappede
 9. engelsk brig Sovereign, Skagerrak
 10. norsk skonnertbrig Ceres af Drammen med skipper Petersen afsejlet fra Charlestown i Skotland lastet med stenkul, men ved ankomst til Frederikshavn 12. nov. tabtes styringen og den gik på grund udenfor havnen og huggede i 10 minutter og drev så ind mod nordre havnehoved og blev betydeligt beskadiget
 11. galease Margrethe, Hirsholmene
 12. norsk skonnert Oskar, Palsgård
 13. norsk skonnert Anna med skipper Christophersen på vej fra hjemstedet Skien til Korsør med trælast, måtte undervejs kaste dækslasten overbord og kunne 13 nov. om formiddagen ikke klare Korsør havns sydmole og landsattes derfor syd for havnen
 14. engelsk bark Margaret Jane af Blyth på vej fra Gävle til London med planker og jern, mistede sejl og blev læk, strandet natten til 15. nov. ud for Rødbjerg havn på Langeland, mandskab reddet
 15. norsk bark Henriette strandede 14. nov. på Albue Triller ved Nakskov, men lørdag formiddag taget af grunden af damperen Spodsbjerg og indbragt i Albue havn efter dækslast (fjælle) var kastet overbord, skibet havde hugget stærkt på revlen, men var tæt
 16. norsk slup Birtha Sørine af Tønsberg, skipper S.C. Christensen, 2 flaskeposter fundet 16. nov på Gerå strand, den ene dateret samme dato ved Anholt
 17. norsk bark Hilda, Hesselø
 18. yacht Ane Kirstine med skipper Nielsen på vej fra København til Frederikssund med stykgods strandet onsdag ud for Rørvig i Isefjorden, ladning losses og skibet kommer sandsynligvis flot
 19. yacht Enigheden af Svendborg med skipper P. Rasmussen, kommende fra Kbh. grundstødt i Isefjorden ubetydeligt lastet
 20. norsk bark Æquator fra Farsund med skipper Reinertsen på vej fra Härnösand til Algier med trælast strandet ved Dragør
 21. yacht Lykkens Prøve med skipper Rasmussen, på vej fra (hjemstedet?) Præstø til Lybæk med rug, strandet 13. nov. ved Heiligenhafen
 22. galease Anne, Østersøen
 23. færgebåden Ane fra Søby på Ærø forlist
 24. yachten Vielleicht fra Søby på Ærø, bygget 1838 i Kappel, NGRW, totalforliste

Møn under Møns Klint, Magleby sogn:

 1. norsk bark Sovinto, Taleren
 2. norsk brig Statsraad Vogt, Sommerspiret
 3. svensk skonnert Charlotte af Gøteborg, skipper Jonsson, lastet med planker, indstrandet under sandfaldet på Møns Klint hvor det stod tørt på kysten med kappet rigning ved siden, solgt 18. dec. med ladning til gårdejer M.C. Strandskov i Hjertebjerg for 510 rd.
 4. norsk brig Haabet fra Grimstad, skipper Jens Olsen, indstrandet under Storeklint, solgt med ladning til den svenske skipper Erichsen for 3600 rd.
 5. norsk bark New York (under sandfaldet)
 6. 2 kæntrede skibe af ukendt navn og nationalitet, under klinten
 7. brig Lolo af Rostock, uden mandskab strandet under Busemarke (sydøst Møn), vist forladt af mandskabet

Møn under Korssletten nord for Borre:

 1. norsk brig Alma af Grimstad, skipper Woxholt
 2. norsk bark Excelsior
 3. norsk brig Eliezer af Tønsberg, skipper H.L. Larsen, 92 læst, indstrandet 12. (eller 13. nov.) på strandbredden ud for Korssletten ved Ålebæk, sandsynligvis vrag, solgt 19. dec. uden ladning til købmand Blichfeld i Stege for 250 rd. og vistnok videresolgt til skibsbygger Christoffersen af Assens

Møn, under Ulvshale, Stege sogn:

 1. norsk brig De 2 Søstre af Tønsberg, skipper O. Johnsen, trælast, solgt uden ladning 21. dec. til gårdmand N.F. Christensen i Hegneden for 205 rd.
 2. norsk brig Skibladner
 3. slup Hoffnung af Lybæk, skipper J.P.H. Voss, trælast, solgt uden ladning 21. dec. til strandfoged J. Knudsen i Ulvshale for 140 rd.
 4. brig af ukendt navn og nationalitet

Møn, under Tåstrup, på sydsiden i Keldby sogn:

 1. skonnertbrig Toni af Großefehn
 2. gotlandsk skonnert Wilhelmine af Visby, skipper Wertberg, mandskab reddet fra det ene skib

Møn, under Hjelm, Damsholte sogn:

 1. norsk bark Eclipse
 2. brig Evening Star af Figeholm nord for Kalmar, skipper Beckmann
 3. kæntret skib af ukendt navn og nationalitet strandet 14. nov. uden levende folks medfølge, auktion 7. feb. over tømmer og vrag som det ligger i stranden

Møn, under Nyord:

 1. bark Superb, Nyord Sande
 2. norsk brig Pollux af Sandefjord, skipper Thoresen
 3. norsk bark Flora af Drammen, skipper Moulin
 4. norsk bark Schoonderloo
 5. brig Heinrich af Rostock, skipper Staben
 6. norsk bark To Venner af Sarpsborg i Østfold, skipper Nygaard
 7. brig Speculation af Holmestrand, skipper Bjercke, strandet på Nyords Sande, auktion 28. jan. på Stege Havn over skib og inventar
 8. bark Hope of London, forladt af mandskab, måske jernbark et bøsseskud fra Bredeholm i nordøst og måske lastet med tran og kun med en skibshund ombord
 9. kæntret skib af ukendt navn og nationalitet
 10. sunket skib af ukendt navn og nationalitet
 11. engelsk brig Arvoh/Arve, skipper Youlden, på vej fra Gävle til hjemstedet Hartlepool, besætning bjærget af norsk bark Arnen og 16. nov. landsat i Helsingør, strandet 14. nov. under Nyord, auktion 11. feb. over inventar
 12. engelsk brig Retriever af Whitby, 318 rt. strandet på Sækkesandet ved Nyord, auktion 10. feb. over vrag og inventar

Køge tolddistrikt:

 1. prøjsisk bark William Vatemann af Danzig fra Hudiksvall til Dundee med trælast
 2. norsk brig Saga af Grimstad, fra Skellefteå til Antwerpen med trælast, måske kommet flot
 3. engelsk bark Theager af Kingston upon Hull, fra Kronstadt til Helsingør med havre
 4. hollandsk kuf Johanne Marie af Amsterdam, fra Stockholm til England med havre
 5. norsk bark Neptun af Moss, fra Pärnuviken i Estland til Skotland med trælast strandet ved Køge Bugt er temmelig tæt
 6. hollandsk skonnert Betsy af Amsterdam, fra Sankt Petersborg til København med rug
 7. svensk skonnert Telegrafen af Lysekil, fra Kalmar til Køge med trælast
 8. norsk bark Hermod af Langesund, fra Umeå til London med planker og jern strandet ved Køge Bugt fuld af vand står næste tør med kappede master mm.
 9. norsk bark Vulcan
 10. norsk bark Axel af Tønsberg fra Härnösand til Dieppe med trælast, forladt af mandskabet
 11. forpommersk brig Maria, ud for Ølsemagle
 12. engelsk bark Princess af Stockton, fra Gävle til London med trælast og jern
 13. norsk slup Martha af Stavanger, fra Härnösand til til Stavanger med trælast
 14. skånsk bark Georg Edward af Helsingborg, skipper Fez, fra Sverige til Hull med trælast og jern forlist ved Karlstrup ved Køge og er vrag, mandskab reddet
 15. norsk 3-mastet bark Lizzy af Christiania med skipper C.B. Knudsen på vej fra Sundsvall til London med trælast mistede ankre ved Falsterbo og strandede ud for Brøndby Strand ½ km fra land, 3 master kappet
 16. norsk 3-mastet bark Hertha af Grimstad med skipper Arentzen på vej fra Sundsvall til Bordeaux med trælast strandet ud for Brøndby Strand, 2 master kappet, 200 meter fra Lizzy
 17. norsk brig Eideren af Sandefjord med trælast, forladt af mandskabet
 18. brig Laurence med trælast, forladt af mandskabet
 19. norsk brig Sommeren med trælast, forladt af mandskabet
 20. bark Samuel af London med trælast, forladt af mandskabet
 21. engelsk bark Brunette af af Hartlepool, med trælast og jerg fra Sverige til hjemstedet
 22. russisk bark lastet med petroleum forladt af mandskabet, navn ikke påmalet skibet
 23. skonnert Norden af Vestervig, vrag i Køge havn
 24. svensk brig med skipper C. Grønlund på vej fra hjemstedet Gävle til Hull lastet med stangjern, sunket i Køge Bugt, besætning bjærget af norsk bark og landsat

Store HeddingeStevns:

 1. norsk brig Venus af Tønsberg, skipper S.M. Gram, fra Skutskär ved Gävle til Rouen med trælast, strandet ved Strøby Egede på Nordstevns, 9 mand reddet, vraget lå 7 meter fra land og kunne endnu ses 1914
 2. hollandsk bark Vier Gezusters
 3. norsk brig Alice af Brevik, skipper H.S. Johnsen/Johansen fra Sundsvall til Maryport med trælast totalforlist ved Strøby, 8 mand reddet ved assistance fra land, strandauktion, vraget findes 100-150 meter ud for Nyvej.
 4. groninger-skonnertbrig Jantje Berg, Strøby
 5. norsk bark Credo/Credor af Lyngør, skipper Clemmen Pettersen, fra Lockne/Leckne (?) under Härnösand til London med trælast strandet ved Gjorslev bøgeskov, kom af grunden ved egen hjælp
 6. norsk bark Søridderen af Arendal, skipper John Johnsen, fra Nordmaling ved Umeå til Plymouth med trælast strandet ved Gjorslev dyrehave, hvor roret mistedes og det drev op til Strøby, efter 12 timer reddedes den 11 mand besætning af lokale fiskere, bragt flot 15. november 1873 af Svitzer til dels ved hjælp af en trosse fastgjort til den såkaldte Søriddersten
 7. norsk skonnert Acolus af Tønsberg lastet med fyrreplanker forlist på Holtug forstrand uden levende folks medfølge, auktion ved Gjorslev bøgeskov
 8. norsk bark Atlas, Tommestrup Klint
 9. norsk bark Stærkodder, Tommestrup Klint
 10. engelsk brig Curlev af Colchester med skipper Beckwith på vej fra Sundsvall til Newcastle med trælast strandet og forlist ved Korsnæbbet, alle reddet, strandauktion i Rødvig
 11. slup Bertha af Polen (?) lastet med gipssten, sprang læk og grundstødt mellem Rødvig og Korsnæbbet 100 meter fra kysten
 12. hollandsk galiot Margaretha Aleida, Lyderslev
 13. norsk fregat Himalaya, Lund ved Lyderslev
 14. Hessiane, Lyderslev sogn
 15. norsk bark Neptun af Risør, skipper Erik J. Christensen, fra Pori/Bjørneborg til Noordhollandsch Kanaal med trælast forlist ved Lyderslev, 12 mand reddet holdende i en line ved hjælp af 2 mand fra land, skipperen og bådsmanden mest forkomne og ved førstnævntes redning sloges han med hjælperne omkuld af bølgerne, auktion af tømmer i Højstrup
 16. Ægir, dødt skib inddrevet ved Lyderslev, auktion i Højstrup over restladning af planker
 17. skotsk bark Clansmann af Kirkcaldy med skipper Armstrong på vej fra Riga til Alloa lastet med tømmer, fundet som dødt skib ud for Stevns

Faxe Ladeplads:

 1. Elisabeth af Sæby, Christensen
 2. Ane Dorthea
 3. Caroline af Haderslev, Hansen
 4. Cathrine Marie af Haderslev, Nielsen
 5. Flensborg-yacht Catharina Augusta, skipper Jepsen, forulykket ved Farø, vrag, mandskab bjærget
 6. Christine af Marstal, Albertsen
 7. Caroline af Haderslev, H.P. Schmidt
 8. Anna af Samsø, S. Thygesen
 9. Inwention, af Nykøbing Sj., O. Hansen
 10. Marie af Arnis, Luth
 11. Drei Gebrüder af Rendsborg, Schultz
 12. Neptun af Pahlhude, Hansen
 13. Richmann af Stralsund, Rubarth
 14. Metta Catharina af Egernsund, Kjær
 15. Aurora af Pahlhude, Kohl
 16. Kirstine af Marstal, Rosenbeck
 17. Mercurius af Bandholm, H.P. Hansen
 18. Kieholm' af Marstal, Hansen
 19. Resolution af Fejø, Mortensen (Niels Christensen og Mikkelsen druknede)
 20. galease Brage af Skælskør [7]

Præstø:

 1. svensk yacht Kjerlina af Karlskrona i Blekinge søgte 12. nov. om aftenen nødhavn i Præstø havn, hvor rigning og mast kappedes
 2. Flensborg-galease Elisabeth, skipper L. Bune, lastet med egetømmer til Svendborg eller Flensborg sank ved bolværket i Præstø havn, vrag, mandskab bjærget
 3. skonnert Christian af Rønne, skipper H.J. Rønne, fra England med kul, gået under (ved Præstø) kort efter Elisabeth
 4. norsk brig Zampa, bark Tvende Søstre af Tønsberg, Knudsen og bark Phønix af Mandal, er på grund på Nordmandsanden ved Præstø på omtrent 6 fod vand, rigningerne tildels bortkappede, blev repareret
 5. skonnert Marie af Horsens, skipper Mortensen, på vej fra Umeå til Grenå med tømmer strandet i Præstø bugt og fuld af vand

Lolland-Falster:

 1. svensk skonnert Ulricka, nybygget fuldrigget 3-mastet, fra Stockholm Len, skipper O. Ahlström, på vej fra Malmø til Stockholm med 3000 ton byg og hvede, strandet på Gedser Odde, fuldstændig vrag, da bagbord side er sønderslået
 2. skonnert ...heten af LjugarnGotland, skipper Jacobson, fra hjemstedet til Lybæk med kalk, egestaver, brædder og brænde, kappede master, på tør land, kan udsættes, mandskab i behold
 3. ubekendt skib lastet med sleepers, ligger med kappede master ud for Krogh, mandskab er bjærget til Nysted
 4. sammesteds lå den prøjsiske bark Johan Hols...land, skipper Ziepke, ladet med planker, bl.a. i problemer med 4 syge ombord, 3 dampskibe til stede den 17. nov.
 5. større skib med kølen i vejret inddrevet 19. nov. sønden for byen, vist uden folks medfølge
 6. ved Bøtø inddrevet vragrester af flere uidentificerbare skibe, dog muligvis Josephine af Antwerpen skrevet på et trug, men intet spor af mandskab.
 7. bark eller brig strandet 15. nov. på Tolken (barren ud for Grønsund mellem Falster og Møn), skroget uden rigning, skansebeklædning og master, bjærget af 2 fiskere fra Søborg, Aastrup, sat på grund ved Sortsø på Nordfalster (Lillebrænde sogn), lastet med brædder der nu er udlosset
 8. yachten Hippomenes med skipper A.F. Mathiesen, fra København til hjemstedet Arnis med rug, egestaver og nogle havesager, landsat 13. nov. på kysten ved Ravnsholt på Nordlolland (Horslunde sogn)
 9. bremer-evert Wilhelmine Sophie, repareret

Bornholm: [8]

 1. svensk skonnert, Randkløve Skår
 2. østprøjsisk bark Amathea, skipper Genss på vej fra London til hjemstedet Memel med ballast grundstødt 13. nov. kl. 16.30 på Hvide Odde, rat og kompas ødelagt, kom af ved egen hjælp og indbragt til Rønne havn kl. 21 af dykkerdampskibet Skandinvien
 3. norsk bark Medora, Tejn
 4. barkentine David, 7 måneder gl. 3-mastet 315 rt., med skipper Genning på vej fra Shields til hjemstedet Riga med 3500 tønder kul indstrandet 13. nov. kl. 8 på Hammeren, 9 mand reddet til dels med hjælp af redningsapparat, foto, repareret og søsat 1874
 5. skotsk brig Caledonia af Montrose, 216 rt., skipper Douglas, på vej fra København til Pernois/Pernau i ballast indstrandet 13. nov. ved 11-tiden på Hammeren ved Allinge, straks itulået, 8 mand reddedes og 1 druknede, foto
 6. skonnert kommende fra Riga lastet med rug indstrandet ved Bobbeåen, sønderslået, men 6 mand besætning reddet, vistnok 13. nov.
 7. tysk skonnert ladet med brædder indstrandet ved Balke, mandskab reddet
 8. norsk yacht lastet med sild indstrandet samme dag på Salthammer Rev, mandskab reddet
 9. svensk brig Trois Frères, Christiansø
 10. skruedamper Mercur af Lybæk indkom til Rønne for sejl og ubrugelig skrue efter problemer ved Gotland, hvor 1 mand druknede
 11. skonnert Robert af Rønne kastet op på kajen i Allinge hvor bovsprydet ødelagde muren til Havnegade 11, foto, repareret i Rønne

Slesvig: [9]

 1. Eliese af Emden med skipper Schröder strandede 13. nov. ved Egernførde
 2. 3-mastet bark Strassburg kastet op på skibsbroen i Flensborg